Σχεδιασμός Ηλιακής Θέρμανσης και Δροσισμού

ΘΕΡΜΑΝΣΗ,COPCO

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ

Σχεδιασμός, έλεγχος & εγκατάσταση Δροσισμού σε σύστημα Ηλιακής ενδοδαπέδιας Θέρμανσης

Περαιτέρω των εγκαταστάσεων ηλιακής θέρμανσης σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, είναι η εγκατάσταση συστήματος δροσισμού του δαπέδου, προκειμένου για την ψύξη του τελευταίου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και κατ’ επέκταση την ψύξη του    χώρου.
Πιο αναλυτικά, θα λέγαμε ότι απαιτούνται ορισμένες τροποποιήσεις στο υδραυλικό κομμάτι της εγκατάστασης, με κυριότερη την τοποθέτηση μίας αντλίας ψύξης (ψύκτης).
Ακόμη, απαιτείται η τοποθέτηση, σε κάποια σημεία των κεντρικών στηλών, τρίοδων ορειχάλκινων βανών με μεταγωγικούς κινητήρες της εταιρείας SELTRON. Οι βάνες αυτές απαιτούνται για την μεταγωγή του συστήματος από ψύξη σε θέρμανση και αντίστροφα.
Επίσης, σε περίπτωση όπου η λειτουργία του δροσισμού δαπέδου ενισχύεται ή συνδυάζεται με την λειτουργία και κάποιων Fan Coils, απαιτείται και η εγκατάσταση ενός δοχείου αδρανείας σειράς SPS της εξειδικευμένης γερμανικής εταιρείας Solarbayer, κατάλληλης χωρητικότητας, έτσι ώστε να συγκεντρώνεται-παράγεται, μέσα σε αυτό, νερό σε θερμοκρασία 6-8°C, προκειμένου για την προώθηση αυτού στα fan coils.Τέλος, προτείνεται η τοποθέτηση μίας ηλεκτρικής αντίστασης στο boiler που αφορά το Ζ.Ν.Χ., έτσι ώστε κατά την λειτουργία του δροσισμού να εξασφαλίζεται η παραγωγή του Ζ.Ν.Χ., σε περιπτώσεις όπου θα υπάρχει περιορισμένη ηλιοφάνεια ή εξαντληθεί το Ζ.Ν.Χ.
Στον τομέα του ελέγχου και της διαχείρισης του συστήματος απαιτούνται κάποιες τροποποιήσεις στον αυτοματισμό του έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή μεταγωγή του συστήματος από ψύξη σε θέρμανση και αντίστροφα, όπως επίσης και η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος κατά την διάρκεια του δροσισμού.
Για τον έλεγχο της θερμοκρασίας προσαγωγής (κατά την λειτουργία του δροσισμού) προτείνεται η χρήση ενός ψηφιακού ελεγκτή  σταθερής προσαγωγής, δηλαδή του EUC M -HYGRO ή του SELTRON SGC 35 plus. Ο ελεγκτές αυτοί μπορούν να διατηρούν σταθερή την θερμοκρασία προσαγωγής προς το δάπεδο έτσι ώστε να αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες υγροποιήσεις μέσα σε αυτό και να επιτυγχάνουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση του συστήματος δροσισμού.
Επίσης απαιτείται η χρήση ενός ειδικού κεντρικού πίνακα μεταγωγής και αυτοματισμού όλου του συστήματος, του EUC AT-02, μέσω του οποίου, με το πάτημα ενός μόνο κεντρικού διακόπτη μεταγωγής, γίνεται όλη η μεταγωγή του συστήματος από ψύξη σε θέρμανση και αντίστροφα. Ταυτόχρονα προγματοποιείται η ενεργοποίηση κάθε φορά των αντίστοιχων ελεγκτών λειτουργίας της ψύξης ή της θέρμανσης.
Η εταιρεία μας παρέχει την δυνατότητα της τροποποίησης των λειτουργιών του πίνακα αυτοματισμού (EUC AT-02) ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης.
Ακόμη, για λόγους ασφαλείας, προτείνεται η εγκατάσταση ψηφιακών υδροστατών ασφαλέιας EUC E-HYGRO TF  ή VF στην προσαγωγή του συστήματος, που θα ελέγχουν τον κεντρικό κυκλοφορητή.
Ένα σημείο, στο οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, είναι και ο έλεγχος του χώρου, όχι μόνο όσον αφορά την θερμοκρασία, αλλά και το ποσοστό της υγρασίας. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η χρήση ψηφιακών θερμοστατών εξοικονόμησης ενέργειας ψύξης-θέρμανσης των εταιρειών SELTRON, STUHL, HLcontrols, σε σειρά με έναν ηλεκτρονικό υγροστάτη χώρου ακριβείας της Γερμανικής εξειδικευμένης εταιρείας STUHL..
Κατά την λειτουργία του δροσισμού ο υγροστάτης χώρου ελέγχει το ποσοστό της υγρασίας του χώρου και αναλόγως επιτρέπει ή όχι την λειτουργία της ψύξης στο δάπεδο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν υγροποιήσεις στην εξωτερική επιφάνεια του δαπέδου.
Πλέον στην γκάμα μας συμπεριλάμβάνεται και ένα νέο μοντέλο ηλεκτρονικού θερμοστάτη και υγροστάτη ακριβείας σε μία συσκευή, το μοντέλο STUHL SFTH 23T.
Για περισσότερες πληροφορίες και οποιεσδήποτε διευκρινήσεις χρειάζεστε επικοινωνήστε με το τεχνκό τμήμα της εταιρείας μας.