ΔΡΑΠΑΝΟΥ

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣΤΙΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ(€)
39-001-0040ΑΛΕΖΟΥΑΡ 12,5 χ 200
39-001-0015ΑΛΕΖΟΥΑΡ 1:50 11,8-16 HSS FRA80
39-001-0012ΑΛΕΖΟΥΑΡ 1:50 16 Φ15,8-Φ20,4 HSS F-VIS0
39-001-0009ΑΛΕΖΟΥΑΡ 212 / 5,510.3
39-001-0029ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΙΣΙΑ 1637
39-001-0028ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΙΣΙΑ 2375
39-001-0026ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΙΣΙΑ Φ300
39-001-0021ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΙΣΙΑ Φ6,1 HSS JAL24
39-001-0016ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΙΣΙΑ Φ6,5 HSS COFLER0
39-001-0008ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΙΣΙΑ Φ9,523.5
31-001-0008ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ14233.31
31-001-0021ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ2,62 -S7105
31-001-0001ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ2,6445
31-001-0005ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ2,6541
31-001-0020ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ2,72 -S795
31-001-0019ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ3 -S755
31-001-0006ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ3,0943
31-001-0025ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ8,0189.5
31-001-0026ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ8,0189.5
31-001-0023ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ8,0289.5
31-001-0027ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ8,0389.5
31-001-0028ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ8,0489.5
31-001-0024ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ8,0589.5
31-001-0007ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ8,1086.96
31-001-0022ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ8,289.51
31-001-0011ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ9,9127.06
31-001-0012ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ9,95127.06
31-001-0013ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.881/880 Φ343.43
31-001-0002ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.881/880 Φ458.11
31-001-0010ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.881/880 Φ561.63
31-001-0003ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.881/880 Φ668.97
31-001-0004ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.881/880 Φ80
31-001-0009ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ.ART.NR.880 Φ4,0549
28-001-0004ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. HSSCo-CODE.741 Φ2455.47
28-001-0002ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. HSSCo-CODE.741 Φ619.96
39-001-0014ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΙΣΙΟ ΣΤΕ. 6,5 ΗSS VIS21.5
39-001-0017ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΙΣΙΟ ΣΤΕ. Φ8,5 HSSE CAST0
39-001-0023ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΙΣΙΟ Φ80
50-001-0006ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΑΡΒ. ART.69C Φ1068.97
50-001-0007ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΑΡΒ. ART.69C Φ1288.04
50-001-0001ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΑΡΒ. ART.69C Φ3 (-)27.59
50-001-0003ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΑΡΒ. ART.69C Φ5 (-)33.75
50-001-0004ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΑΡΒ. ART.69C Φ6 (-)35.8
50-001-0005ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΑΡΒ. ART.69C Φ849.89
02-001-0020ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. F4152 Φ2593.91
90-001-0009ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ1024.36
90-001-0010ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ1127.88
90-001-0011ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ1226.41
90-001-0012ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ1429.35
90-001-0013ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ1535.8
90-001-0014ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ1744.02
90-001-0015ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ2052.82
90-001-0016ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ2152.82
90-001-0004ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ325.53
90-001-0005ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ421.72
90-001-0006ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ522.6
90-001-0017ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ7/1620.25
90-001-0007ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ823.77
90-001-0008ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ926.41
90-001-0018ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSSCo Φ1029.35
90-001-0019ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSSCo Φ1433.75
90-001-0020ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSSCo Φ1644.9
90-001-0024ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSSCo Φ33164.34
39-001-0006ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΜΕ ΚΩΝΟ Φ1945
39-001-0011ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΜΕ ΚΩΝΟ Φ340
39-001-0013ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. Φ230
02-001-0009ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ -F1352 Φ1242.55
02-001-0010ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ -F1352 Φ1346.37
02-001-0006ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ -F1352 Φ928.17
02-001-0049ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ F1353 Φ422.89
55-001-0018ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ1024.65
55-001-0010ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ1134.72
55-001-0033ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ1236.02
55-001-0021ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ1441.4
55-001-0007ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ1543.16
55-001-0009ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ1644.9
55-001-0051ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ1752.75
55-001-0015ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ1854.03
55-001-0048ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ1963.3
55-001-0022ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ218.23
55-001-0049ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ2,218.23
55-001-0037ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ2,518.23
55-001-0032ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ2060.07
55-001-0026ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ318.23
55-001-0038ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ3,516.38
55-001-0014ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ415.39
55-001-0039ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ4,516.25
55-001-0017ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ515.99
55-001-0040ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ5,519.07
55-001-0023ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ616.47
55-001-0054ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ6,520.07
55-001-0060ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ7,522.72
55-001-0027ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ820.72
55-001-0061ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ8,526.43
55-001-0063ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ924.76
55-001-0062ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ9,526.95
55-001-0064ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.5210 Φ1092.34
55-001-0042ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.5210 Φ14139.92
55-001-0053ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.5210 Φ16171.58
55-001-0074ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-CODE.5210 Φ438.45
55-001-0072ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-CODE.5210 Φ552.36
55-001-0073ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-CODE.5210 Φ663.76
55-001-0071ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-CODE.5210 Φ874.39
02-001-0004ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-F1352 Φ723.18
02-001-0019ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ. F4152 Φ2068.97
55-001-0067ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-code.3130 Φ1657.42
55-001-0068ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-code.3130 Φ1863.8
55-001-0035ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-code.3130 Φ2067.49
55-001-0031ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-code.3130 Φ2276.17
55-001-0045ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-code.3130 Φ2592.7
55-001-0024ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-code.3130 Φ28110.11
55-001-0025ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-code.3130 Φ30113.78
02-001-0017ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-F4152 Φ1041.09
02-001-0018ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-F4152 Φ1244.02
02-001-0051ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-F4152 Φ1668.97
02-001-0044ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-F4152 Φ1877.77
02-001-0016ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-F4152 Φ846.96
55-001-0029ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.ΚΟΠΤ.CODE.3320 Φ522.6
55-001-0030ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.ΚΟΠΤ.code.3320 Φ624.94
39-001-0041ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧΑΝΗΣ ΙΣΙΟ D217
39-001-0042ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖ. 13,5-15,5 Ε85
39-001-0022ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ 37,0-45,0MM160
39-001-0036ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ 15,5-18mm41.09
39-001-0033ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 10,0 - 11,0ΜΜ32.28
39-001-0034ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 11,0 - 12,0ΜΜ32.28
39-001-0035ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 12,0-13,5ΜΜ32.28
39-001-0010ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 13,5 - 15,5ΜΜ41.09
39-001-0037ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 21,0 - 24,0ΜΜ49.89
39-001-0030ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 24,0 - 27,5ΜΜ52.82
39-001-0038ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 27,5 - 31,5ΜΜ58.69
39-001-0031ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 6,0 - 6,8ΜΜ24.94
39-001-0032ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 6,8 - 7,6ΜΜ24.94
39-001-0024ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 7,6 - 8,5MM24.94
39-001-0004ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 8,0 -9,0ΜΜ27.88
39-001-0039ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 9,0 - 10,0ΜΜ27.88
39-001-0027ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ18,0-21,0mm46.96
39-001-0018ΑΛΕΖΟΥΑΡ Φ24/2060
39-001-0005ΑΛΕΖΟΥΑΡ Φ3,5 SOM 70103507.2
39-001-0002ΑΛΕΖΟΥΑΡ Φ8,5mm16.5
02-001-0036ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ1029.35
02-001-0037ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ1235.22
02-001-0046ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ1352.82
02-001-0038ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ1457.23
02-001-0039ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ1561.63
02-001-0040ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ1663.1
02-001-0041ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ1766.03
02-001-0047ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ1874.83
02-001-0026ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ2,522.89
02-001-0042ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ2289.51
02-001-0027ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ324.06
02-001-0028ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ3,528.17
02-001-0029ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ420.84
02-001-0030ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ4,524.65
02-001-0031ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ524.06
02-001-0032ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ5,525.53
02-001-0033ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ623.18
02-001-0034ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ725.24
02-001-0035ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ826.12
02-001-0045ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ929.93
55-001-0004ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ1026.45
55-001-0036ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ1130.42
55-001-0005ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ1231.16
55-001-0008ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ1449.04
55-001-0028ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ1552.15
55-001-0041ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ1652.56
55-001-0020ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ1863.06
55-001-0006ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ217.9
55-001-0065ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ2,519.1
55-001-0047ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ2067.71
55-001-0075ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ2273.15
55-001-0070ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ28125.28
55-001-0043ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ318.29
55-001-0016ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ3,521.01
55-001-0069ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ30130.7
55-001-0001ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ418.29
55-001-0059ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ4,520.66
55-001-0046ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ520.22
55-001-0055ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ5,523.31
55-001-0002ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ619.68
55-001-0044ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ721.77
55-001-0003ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ821.77
90-001-0030ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS Φ1933.79
90-001-0031ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS Φ2052.82
90-001-0032ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS Φ2141.03
90-001-0033ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS Φ25101.25
90-001-0034ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS Φ26104.18
55-001-0034ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ-code.3300 Φ10 HSS84.2
55-001-0056ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ-code.3300 Φ12 HSS105.85
55-001-0019ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ-code.3300 Φ2 HSS0
55-001-0011ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ-code.3300 Φ3 HSS25.76
55-001-0012ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ-code.3300 Φ4 HSS29.79
55-001-0013ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ-code.3300 Φ5 HSS31.4
55-001-0052ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ-code.3300 Φ6 HSS38.34
55-001-0066ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ-code.3300 Φ8 HSS57.14
55-001-0058ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ-code.3340 Φ16 HSSE112
02-001-0021ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ. F3317 Φ328.76
02-001-0022ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ. F3317 Φ428.76
02-001-0023ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ. F3317 Φ529.93
02-001-0024ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ. F3317 Φ635.22
02-001-0025ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ. F3317 Φ857.23
55-001-0057ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ.code.3340 Φ14 HSSE91.53
90-001-0025ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ.ΚΟΠΤ. HSS Φ423.77
39-107-0003ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡ/ΝΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 126.5
39-107-0004ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡ/ΝΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 148.5
39-107-0005ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡ/ΝΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 74.5
39-107-0006ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡ/ΝΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 84.5
39-107-0001ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡ/ΝΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 94.5
39-107-0002ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡ/ΝΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 104.5
39-107-0007ΤΡΥΠΑΝΙ Φ5 Χ 52 Χ 86*ΒΙΝ.ΜΕΤΑΛ. ΙΑΤ22
07-020-0071KOΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-Code.246UNC 1/2x1328.09
39-020-0043ΚΟΛ.ΧΕΙΡΟΣ Μ9 x 1.25 HSS VIS0
39-020-0023ΚΟΛΑΟΥΖΑ BSF 1/2 ΣΕΤ35
39-020-0032ΚΟΛΑΟΥΖΑ HSS BSF 3/8 SET0
39-020-0029ΚΟΛΑΟΥΖΑ HSS S&B 36 Χ 4.00 ΣΕΤ 3 ΤΕΜ75
39-020-0035ΚΟΛΑΟΥΖΑ HSS Μ80
39-020-0034ΚΟΛΑΟΥΖΑ SET M12 x 0.50
39-020-0045ΚΟΛΑΟΥΖΑ W5/16 HSS VOLKEL0
39-020-0047ΚΟΛΑΟΥΖΑ Μ12 HSS0
39-020-0049ΚΟΛΑΟΥΖΑ Μ16 x 1.5 HSS VOLKEL0
39-020-0007ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. 1.1/8 BSW MTE85
39-020-0017ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. 9/32χ26 SF WS WAR0
39-020-0037ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. Μ17 χ 1 HSS IAT0
39-020-0038ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. 12 x 1,75 DIN352 MTE21.5
39-020-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. 12x1,75 DIN352 MTE21.5
39-020-0008ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. 20x2,50 DIN352 ΜΤΕ0
02-020-0009ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. B2189 M18x1,50
02-020-0006ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. B2189 M20x1,585.1
39-020-0024ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS 1" x 8 BSW(ΣΕΤ3ΤΜ)35
39-020-0026ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS 1.1/8 X 12 UNF45
39-020-0028ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS 1/2 χ 12*WHIT.(L)0
39-020-0006ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS 1/4x18 NPT CAST0
39-020-0019ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS 1/4χ26 BSF HANI0
39-020-0021ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS 3/16x32 UNF IAT0
39-020-0027ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS 3/8 Χ 32 UNEF IAT28
39-020-0010ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS 3/8x24 UNF MTE SET35
39-020-0018ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS 3/8χ20 BSF VIS0
39-020-0020ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS 5/16χ22 BSF HANI0
39-020-0016ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS 7/32χ28 BSF MHC0
39-020-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS M22 x 1,0 MTE45
39-020-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS Μ10 χ 0,5 FRA32
39-020-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS Μ12 χ 0,75 IAT24.8
39-020-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS Μ14 Χ 0,5 SKC43.5
39-020-0012ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS Μ30 x 2 (L) IAT115
39-020-0009ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS Μ36 x 2 IAT120
39-020-0025ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS Μ7 χ 0,5 IAT0
39-020-0022ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS Μ9 Χ 1 FRA31
33-020-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSSCo No.101/S M1052.53
33-020-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSSCo No.101/S M633.74
33-020-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSSCo No.101/S M842.55
90-020-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. M3 x 0,517.31
90-020-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. M5 x 0,816.73
70-020-0020ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M10x114.97
70-020-0073ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M10x1,2517.02
70-020-0021ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M12x117.02
70-020-0022ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M12x1,516.73
70-020-0023ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M14x124.36
70-020-0046ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M14x1,2525.83
70-020-0024ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M14x1,520.84
70-020-0025ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M16x126.12
70-020-0026ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M16x1,521.42
70-020-0027ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M18x135.22
70-020-0028ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M18x1,531.11
70-020-0070ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M18x235.22
70-020-0063ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M20x136.68
70-020-0061ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M20x1,529.35
70-020-0062ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M20x236.68
70-020-0064ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M22x1,538.15
70-020-0065ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M22x243.14
70-020-0071ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M24x1,544.02
70-020-0066ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M24x245.49
70-020-0067ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M28x1,560.16
70-020-0068ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M30x1,568.97
70-020-0069ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M30x276.3
70-020-0074ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 Μ28χ268.97
70-020-0016ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 Μ6x0,516.14
70-020-0017ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 Μ6x0,7514.97
70-020-0018ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 Μ8x0,7517.61
70-020-0019ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 Μ8x114.97
02-020-0010ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. UNF -B4189 3/885.11
07-020-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M1016.87
07-020-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M1221.96
07-020-0010ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M1427.41
07-020-0009ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M1633.18
07-020-0024ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M1848.17
07-020-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M211.03
07-020-0047ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M2,521.69
07-020-0048ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M2051.47
07-020-0062ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M2475.92
07-020-0069ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M311.03
07-020-0013ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M33150.42
07-020-0015ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M36176.16
07-020-0050ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M411.03
07-020-0068ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M511.54
07-020-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M611.86
07-020-0074ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M712.41
07-020-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M813.28
07-020-0077ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M920.13
07-020-0064ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-Code.246UNF 10-3218.73
07-020-0065ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-Code.246UNF 12-2823.84
07-020-0026ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-Code.246UNF 3/8x2415.21
07-020-0045ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-Code.246UNF 5/16x2414.06
07-020-0063ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-Code.246UNF 8-3618.73
07-020-0061ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-Code.246UNF 9/16x1826.04
90-020-0010ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.BSW 1/8 x 4042.55
90-020-0007ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.BSW 3/8 x 1631.11
90-020-0009ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.BSW 5/32 x 3253.26
39-020-0051ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.BSW 3/16x24 HSS MTE14.67
70-020-0053ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.BSW HSS W1/229.35
70-020-0052ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.BSW HSS W1/811.74
70-020-0055ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.BSW HSS W3/1611.74
70-020-0029ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.BSW HSS W3/444.02
70-020-0056ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.BSW HSS W5/3211.74
70-020-0054ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.BSW HSS W5/8x1130.81
07-020-0073ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.BSW-Code.246 5/8x1163.7
07-020-0039ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M1023.59
07-020-0078ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M1023.62
07-020-0067ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M1230.71
07-020-0040ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M1438.36
07-020-0066ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M1438.36
07-020-0025ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M1646.06
07-020-0053ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M1646.06
07-020-0058ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M214.87
07-020-0041ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M2068.09
07-020-0038ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M314.87
07-020-0057ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M314.84
07-020-0049ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M415.28
07-020-0079ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M415.29
07-020-0019ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M515.94
07-020-0054ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M515.94
07-020-0016ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M615.94
07-020-0017ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M817.46
07-020-0056ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M817.45
39-020-0015ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS 12x1,50 DIN2181 ΜΤΕ23.5
39-020-0011ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS 22 x 1 DIN21810
02-020-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS B6689 G1/454.3
02-020-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS B6689 G1/842.55
02-020-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS B6689 G3/866.03
70-020-0033ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS BSW W1/4 ΜΤΕ13.21
70-020-0050ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS M1033.2
70-020-0051ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS M1455.76
12-020-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS M22 x 2,599.78
70-020-0048ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS M325.83
70-020-0049ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS M421.5
70-020-0006ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M1016.43
70-020-0007ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M1221.28
70-020-0008ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M1426.12
70-020-0009ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M1635.22
70-020-0010ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M1851.36
70-020-0045ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M2,536.68
70-020-0011ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M2054
70-020-0012ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M2263.68
70-020-0013ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M2472.49
70-020-0014ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M2798.31
70-020-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M312.03
70-020-0015ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M30121.79
70-020-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M412.03
70-020-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M512.33
70-020-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M612.62
70-020-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M813.21
70-020-0057ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0290 M10 OX33.75
70-020-0031ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0290 M12 OX43.43
70-020-0072ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0290 M14 OX52.82
70-020-0032ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0290 M16 OX73.37
70-020-0059ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0290 M20 OX96.85
70-020-0034ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0290 M3 OX22.01
70-020-0035ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0290 M4 OX22.01
70-020-0060ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0290 M5 OX22.6
70-020-0036ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0290 M6 OX20.54
70-020-0047ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0290 M8 OX25.83
35-020-0006ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.6110 M1034.63
35-020-0007ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.6110 M1243.14
35-020-0008ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.6110 M1454.88
35-020-0009ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.6110 M1668.38
35-020-0010ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.6110 M1896.85
35-020-0011ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.6110 M20109.17
35-020-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.6110 M319.96
35-020-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.6110 M419.96
35-020-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.6110 M520.25
35-020-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.6110 M620.84
35-020-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.6110 M827.29
02-020-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS-Β1189 Μ329.64
02-020-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS-Β1189 Μ530.52
33-020-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSSCo No.101/S M1683.5
33-020-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSSCo Νο.101/S M1257
07-020-0007ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M10x114.79
07-020-0076ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M10x1,2517.22
07-020-0006ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M12x1,2519.27
07-020-0051ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M14x124.37
07-020-0075ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M14x1,2524.37
07-020-0008ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M14x1,521.08
07-020-0042ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M16x123.79
07-020-0080ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M16x1,524.62
07-020-0023ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M18x1,529.49
07-020-0014ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M20x1,532.75
07-020-0020ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M20x247.07
07-020-0012ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M22x147.07
07-020-0070ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M24x262.43
07-020-0046ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M28x1,5112.98
07-020-0043ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M30x1,5124.92
07-020-0044ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M30x2120.34
07-020-0060ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M8x0,5013.96
07-020-0022ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M8x0,7516.41
07-020-0059ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M8x113.28
12-020-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-HSS M6x0,7516.14
70-020-0041ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.UNF No.0305 1/2x2026.71
70-020-0037ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.UNF No.0305 1/4x2816.43
70-020-0043ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.UNF No.0305 3/4x1651.06
70-020-0040ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.UNF No.0305 3/8x2419.66
70-020-0038ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.UNF No.0305 5/16x2417.9
70-020-0042ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.UNF No.0305 5/8x1836.1
70-020-0039ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.UNF No.0305 7/16x2024.94
70-020-0044ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.UNF No.0305 7/8x1458.11
07-020-0032ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΑΡ.(L)-Code.230LI M1020.49
07-020-0033ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΑΡ.(L)-Code.230LI M1228.07
07-020-0034ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΑΡ.(L)-Code.230LI M1433.94
07-020-0035ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΑΡ.(L)-Code.230LI M1640.61
07-020-0036ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΑΡ.(L)-Code.230LI M1857.29
07-020-0037ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΑΡ.(L)-Code.230LI M2060.47
07-020-0027ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΑΡ.(L)-Code.230LI M313.86
07-020-0028ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΑΡ.(L)-Code.230LI M413.86
07-020-0029ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΑΡ.(L)-Code.230LI M514.28
07-020-0030ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΑΡ.(L)-Code.230LI M614.72
07-020-0031ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΑΡ.(L)-Code.230LI M816.06
35-020-0012ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΤΡΙΤΑ No.6110F M56.75
39-020-0033ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ15 χ 1 HSS IAT0
39-020-0042ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ 5/16x18*HSS28.5
39-020-0041ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ 5/8 x 11 UNC(L)0
59-020-0011ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ BSW DIN 352 ART.223 1/413.21
59-020-0012ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ BSW DIN 352 ART.223 3/816.14
59-020-0010ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ BSW DIN 352 ART.223 5/1614.09
59-020-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ DIN352 ART.273 M1216.14
59-020-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ DIN352 ART.273 M1623.77
59-020-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ DIN352 ART.273 M1830.81
59-020-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ DIN352 ART.273 M2783.64
59-020-0009ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ DIN352 ΑRΤ.273 M30108.58
39-020-0030ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ HSS M27 X 2,00 MTE ΣΕΤ70
59-020-0007ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ MF ART.263 M14x1,2520.25
59-020-0008ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ MF ART.265 M30x2113.87
59-020-0006ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ART.270 M2056.93
39-020-0014ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ10 Χ 1,25 (L) HSS29
39-020-0036ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ12 x 1,25 (L) HSS FRA0
39-020-0046ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ12 χ 1,25(L)HSS IAT0
39-020-0040ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ15 x 1 HSS VOLK0
39-020-0050ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ15 x 1,5 HSS IAT32.5
39-020-0044ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ16 Χ 2 HSS 3o VOLK12.5
39-020-0052ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ34 Χ 1,5 HSS IAT125
39-020-0031ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ35 Χ 1,5 HSS IAT135
39-020-0048ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ42 Χ 4,5* HSS 3o IAT150
39-020-0039ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ44 x 2 HSS IAT0
39-020-0013ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ7 Χ 0,5 HSS16
33-027-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΕΚΤΟΝΩΤ. Νο.123/4 Μ1022.01
33-027-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΕΚΤΟΝΩΤ. Νο.123/4 Μ1227
33-027-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΕΚΤΟΝΩΤ. Νο.123/4 Μ616.58
33-027-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΕΚΤΟΝΩΤ. Νο.123/4 Μ818.49
70-027-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΕΚΤ.No.2910 M1033.75
70-027-0006ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΕΚΤ.No.2910 M1242.85
70-027-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΕΚΤ.No.2910 M422.3
70-027-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΕΚΤ.No.2910 M523.1
70-027-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΕΚΤ.No.2910 M624.94
70-027-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΕΚΤ.No.2910 M826.85
02-027-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ .-1225BLK Μ225.24
02-027-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ .-1225BLK Μ322.3
35-027-0030ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ BSW No.N-PO 1/233.75
35-027-0023ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ BSW No.N-PO 1/812.03
35-027-0006ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9630BR M217.02
35-027-0024ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9630BR M2,514.67
35-027-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9630BR M311.45
35-027-0008ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9630BR M411.45
35-027-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9630BR M511.89
35-027-0015ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9630BR M611.89
35-027-0016ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9630BR M815.26
35-027-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9630ΒR M1018.49
35-027-0027ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9635VA M1019.66
35-027-0026ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9635VA M312.33
35-027-0013ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9635VA M412.33
35-027-0014ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9635VA M512.77
35-027-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9635VA M612.77
35-027-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9635VA M816.43
35-027-0007ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9730BR M1224.06
35-027-0022ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9730BR M1428.76
35-027-0009ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9730BR M1636.68
35-027-0010ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9730BR M1848.42
35-027-0011ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9730BR M2057.23
35-027-0012ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9730BR M2269.55
35-027-0017ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9735VA M1638.44
35-027-0018ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9735VA M1851.06
35-027-0028ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9735VA M2060.16
35-027-0029ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9835VA M18x1,559.57
35-027-0020ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9835VA M8x123.48
02-027-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΕΚΤ-1225BLK Μ1,241.97
35-027-0021ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.9835VA M14x1,536.39
54-028-0018ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6505 WU41EG M220.25
54-028-0013ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6508 WU41EG M2,520.84
54-028-0002ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6510 WP49EG M314.67
54-028-0007ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6510 WU41EG M318.78
54-028-0003ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6513 WP49EG Μ414.67
54-028-0008ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6513 WU41EG M418.2
54-028-0004ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6515 WP49EG M515.26
54-028-0009ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6515 WU41EG M519.08
54-028-0001ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6517 WP49EG M615.26
54-028-0010ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6517 WU41EG M619.08
54-028-0005ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6521 WP49EG M816.87
54-028-0011ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6521 WU41EG M821.13
54-028-0020ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6523 WP49EG M1020.25
54-028-0012ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6523 WU41EG M1025.09
54-028-0006ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6531 WP49EG M1227.59
54-028-0014ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6531 WU41EG M1234.78
54-028-0016ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6533 WU41EG M1446.07
54-028-0017ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6535 WU41EG M1649.89
54-028-0019ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6538 WU41EG M2076.3
54-028-0015ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6531 WU41EG M1240.06
07-028-0052ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.245 Μ3-Μ12111.18
07-028-0046ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.265UNC 1/215.65
07-028-0049ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.265UNC 1/49.39
07-028-0050ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.265UNC 3/813.2
07-028-0075ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.265UNC 5/1611.75
07-028-0047ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.265UNC 7/1615.65
07-028-0048ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.265UNC 9/1623.45
07-028-0028ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.265UNF 1/2x2015.6
07-028-0076ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.265UNF 1/4χ289.4
07-028-0065ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.265UNF 1x1262.45
07-028-0029ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.265UNF 3/4x1645.36
07-028-0067ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.265UNF 3/8x2413.16
07-028-0066ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.265UNF 5/16x2411.74
07-028-0010ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.265UNF 7/16x2015.6
07-028-0025ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.265UNF 7/8x1455.01
07-028-0051ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.265UNF5/8x1823.45
07-028-0013ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M10x114.79
07-028-0068ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M10x1,2514.79
07-028-0069ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M12x119.68
07-028-0012ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M14x124.23
07-028-0060ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M16x1,528.29
07-028-0019ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M18x233.55
07-028-0079ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M20x1,036.76
07-028-0078ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M20x1,536.76
07-028-0038ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M20x236.76
07-028-0035ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M22χ1,546.11
07-028-0074ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M24χ153.95
07-028-0080ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M24χ253.95
07-028-0055ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M28χ1,567.38
07-028-0056ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M28χ267.36
07-028-0040ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M30χ276.75
07-028-0071ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M4x0,512.54
07-028-0072ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M5x0,512.54
07-028-0061ΚΟΛΑ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232EF M1225.75
07-028-0043ΚΟΛΑ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232EF M1435.16
02-028-0011ΚΟΛΑΟΥΖ.ΜΗΧ.ΙΣΙΑ HSSCo-B1297 M420.98
02-028-0012ΚΟΛΑΟΥΖ.ΜΗΧ.ΙΣΙΑ HSSCo-B1297 M522.01
02-028-0014ΚΟΛΑΟΥΖ.ΜΗΧ.ΙΣΙΑ HSSCo-B1297 M823.77
39-028-0037ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΗΛΕΚ. PG13,5 X 16 TEM.2 WS45
39-028-0007ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΗΛΕΚ.PG11 X 18 TEM.1 MAK.HSSE42.5
39-028-0051ΚΟΛΑΟΥΖΑ Μ.ΙΣΙΑ Μ5 χ 0,8 χL150XB.HSSCo50
39-028-0050ΚΟΛΑΟΥΖΑ Μ.ΙΣΙΑ Μ6 χ 1 χL150XB.HSSCo50
39-028-0043ΚΟΛΑΟΥΖΑ Μ24 χ 2 HSSE0
39-028-0032ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. HSSE Μ714.5
39-028-0035ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. LH MF M8 χ 132
39-028-0041ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. M10 x 1.25 LH MF0
39-028-0031ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. UNF 120
39-028-0026ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. UNF 100
39-028-0027ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. UNF 120
39-028-0020ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΑΡΙΣΤ. Μ100
39-028-0023ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΑΡΙΣΤ. Μ1221
39-028-0006ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΑΡΙΣΤ. Μ1428
59-028-0024ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ BSW ART.705 1/214.67
59-028-0026ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ BSW ART.705 1/88.8
59-028-0022ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ BSW ART.705 3/812.33
59-028-0021ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ BSW ART.705 5/1611.15
59-028-0023ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ BSW ART.705 7/1614.67
59-028-0025ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ BSW ART.715 9/1622.01
39-028-0033ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ Μ17 Χ 1 Ψ.C HSSCo545
59-028-0032ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ART.320 M1015.55
59-028-0033ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ART.320 M1218.2
59-028-0027ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ART.320 M38.51
59-028-0028ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ART.320 M49.3
59-028-0029ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ART.320 M510.56
59-028-0030ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ART.320 M610.56
59-028-0031ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ART.320 M812.91
33-028-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ Νο.105/4 6G Μ1022.01
33-028-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ Νο.105/4 6G Μ1227
33-028-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ Νο.105/4 6G Μ616.58
33-028-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ Νο.105/4 6G Μ818.2
39-028-0042ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. Μ24 x 2 HSSE0
39-028-0049ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.BSW 1/80
39-028-0029ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.HSSE UNF 371/B 100
39-028-0030ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.HSSE UNF 371/B 80
12-028-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.MF-HSS M11x124.06
39-028-0008ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ A15S M16 VERGANO39.84
90-028-0009ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ M20 x 2,540.21
90-028-0010ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ M22 x 2,553.71
90-028-0011ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ M24 x 359.87
90-028-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ M4,5 x 0,7513.06
39-028-0028ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ8χ0,75 Ψ.Β. HSSE0
02-028-0009ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ -B1218 M1020.84
02-028-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ -B1218 M313.94
02-028-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ -B1218 M414.53
02-028-0006ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ -B1218 M515.11
02-028-0008ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ -B1218 M817.17
02-028-0013ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ -B1297 M622.01
02-028-0010ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ -B1318 M1227.29
55-028-0010ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ -code.4711 M217.92
55-028-0006ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ -code.5314 M2065
39-028-0019ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ 3/8x16 DIN2182/B BSW0
39-028-0018ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ 5/16x18 DIN2182/B BSW0
39-028-0017ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ 5/32x32 DIN2182/B BSW0
59-028-0012ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ART.385 M2032.58
59-028-0013ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ART.385 M36151.14
02-028-0039ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ BSP -B6817 1/1632.28
70-028-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ BSW 1/8 x 4010.56
70-028-0095ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ BSW 3/16 x 2411.59
70-028-0110ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ BSW 3/8 x 1618.34
70-028-0109ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ BSW 5/16 x 1815.55
02-028-0035ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ BSW-B6217 3/1618.78
02-028-0038ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ BSW-B6317 3/464.27
28-028-0009ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ BSW-CODE.526 7/838.15
65-028-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ CAT.6707 M927.29
39-028-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ GAS 1.1/4χ11 Ψ.C.HSS170
02-028-0022ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ HSSCo/VA-B1244 M720.98
90-028-0015ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ M10 x 1,5 TIN18.2
90-028-0014ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ M8 x 1,25 TIN12.62
59-028-0017ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ MF ART.395 M22x1,045.78
59-028-0018ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ MF ART.395 M24x1,553.12
59-028-0019ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ MF ART.395 M24x2,053.12
59-028-0020ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ MF ART.395 M36x2,0115.92
59-028-0014ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ MF ART.395 M6x0,512.03
59-028-0015ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ MF ART.395 M8x0,7512.03
59-028-0016ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ MF ART.395 M9x1,012.03
39-028-0024ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ MF M24X1,5 L81.92
02-028-0032ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ MF-B2315 M24x1,567.2
70-028-0084ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.1004 1/4x2010.27
70-028-0083ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3004 1x 849.89
70-028-0081ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3004 3/4x1029.64
70-028-0082ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3004 7/8x937.86
70-028-0079ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3004 9/16x1229.05
70-028-0077ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3005 7/8x1435.8
70-028-0073ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3005 1/2x2017.46
70-028-0076ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3005 3/4x1628.76
70-028-0072ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3005 3/8x2414.23
70-028-0071ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3005 5/16x2412.91
70-028-0075ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3005 5/8x1822.89
70-028-0074ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3005 7/16x2018.05
70-028-0105ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3005 9/16-1828.17
70-028-0060ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M18x131.4
70-028-0061ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M18x1,528.76
70-028-0062ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M18x231.99
70-028-0063ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M20x133.75
70-028-0064ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M20x1,532.28
70-028-0065ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M20x239.91
70-028-0066ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M22x1,534.04
70-028-0067ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M22x246.96
70-028-0068ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M24x1,537.56
70-028-0069ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M24x242.26
70-028-0088ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M27x1,551.36
70-028-0097ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M27χ254.88
70-028-0089ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M30x1,558.11
70-028-0106ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M33x1,580.7
35-028-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9726GG M1430.81
70-028-0078ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No3004 1/2x1315.85
70-028-0080ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No3004 5/8x1122.6
70-028-0070ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No3005 1/4x2812.91
39-028-0010ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Α15S M1854.4
59-028-0006ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Αριστ.ART.334 M1013.65
59-028-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Αριστ.ART.334 M39.54
59-028-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Αριστ.ART.334 M49.54
59-028-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Αριστ.ART.334 M59.98
59-028-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Αριστ.ART.334 M69.98
59-028-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Αριστ.ART.334 M812.03
59-028-0007ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Αριστ.ART.344 M1216.14
59-028-0009ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Αριστ.ART.344 M1424.06
59-028-0008ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Αριστ.ART.344 M1627.29
59-028-0010ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Αριστ.ART.344 M1837.27
59-028-0011ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Αριστ.ART.344 M2052.53
02-028-0018ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΚΟΝΤΑ B1117 M423.04
02-028-0019ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΚΟΝΤΑ B1117 M523.04
02-028-0020ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΚΟΝΤΑ B1117 M624.36
02-028-0021ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΚΟΝΤΑ B1117 M825.83
39-028-0013ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ10 Χ 1,25 Ψ.C.(L)28.5
39-028-0034ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ10χ1,25 Ψ.Β.(L) HSSE35
39-028-0025ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ11χ1,25 Ψ.C. HSSCo50
39-028-0021ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ12 χ 1,25 C HSSE0
39-028-0012ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ14χ1,5 L HSSE42.25
39-028-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ14Χ2 HHSE27
39-028-0047ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ16 x 1,25 Ψ.C. HSSCo50
39-028-0014ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ16 Χ 1 Ψ.Β. (L)HSSE45
39-028-0038ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ16 χ 1,5 Ψ.C.(L)HSS0
39-028-0022ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ16χ1,5 *Ψ.C.(L)HSS0
39-028-0009ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ16χ2 *Ψ.C.(L)HSS28.5
39-028-0015ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ30 Χ 3,5 Χ.Β. HSSE85
39-028-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ36χ2 Ψ.C. HSS110
39-028-0016ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ45 x 1.5 Ψ.C HSS IAT0
39-028-0040ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ5 χ 1 HSSCo537.8
39-028-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ5χ0,5 HSS21
39-028-0011ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ6χ0,5 HSSE27
39-028-0048ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ8 x 1,25 x L1500
39-028-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ9χ1 HSSCo529
70-028-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1500 M2,58.51
70-028-0014ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1500 Μ1010.71
70-028-0086ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1500 Μ28.8
70-028-0008ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1500 Μ37.19
70-028-0009ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1500 Μ47.48
70-028-0010ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1500 Μ50
70-028-0011ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1500 Μ60
70-028-0012ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1500 Μ79.68
70-028-0013ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1500 Μ80
70-028-0043ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1580 M10 TICN22.01
70-028-0038ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1580 M3 TICN15.55
70-028-0039ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1580 M4 TICN15.55
70-028-0040ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1580 M5 TICN16.14
70-028-0041ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1580 M6 TICN16.14
70-028-0042ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1580 M8 TICN18.78
70-028-0093ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1690 Μ10 ΟΧ16.14
70-028-0100ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1690 Μ3 ΟΧ10.71
70-028-0101ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1690 Μ4 ΟΧ10.71
70-028-0102ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1690 Μ5 ΟΧ0
70-028-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1690 Μ6 ΟΧ11.59
70-028-0092ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1690 Μ8 ΟΧ0
35-028-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.2630BR M1028.17
35-028-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.2630BR Μ617.9
35-028-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.2630BR Μ823.48
35-028-0006ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.2730BR M1236.68
35-028-0007ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.2730BR M1655.76
70-028-0096ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3004 3/8χ 1616.14
70-028-0021ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M1011.01
70-028-0103ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M10x0,7518.49
70-028-0049ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M10x113.94
70-028-0050ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M10x1,2517.61
70-028-0022ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M1213.35
70-028-0051ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M12x116.14
70-028-0052ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M12x1,2518.2
70-028-0053ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M12x1,515.41
70-028-0023ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M1416.73
70-028-0054ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M14x0,7563.1
70-028-0055ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M14x121.72
70-028-0056ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M14x1,2520.98
70-028-0057ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M14x1,520.4
70-028-0024ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M1619.08
70-028-0058ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M16x124.21
70-028-0059ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M16x1,523.04
70-028-0108ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M16x20
70-028-0025ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M1826.71
70-028-0015ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M211.3
70-028-0026ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M2028.47
70-028-0027ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M2437.27
70-028-0028ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M2749.89
70-028-0016ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M39.1
70-028-0029ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M3060.75
70-028-0087ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M30x263.1
70-028-0030ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M330
70-028-0090ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M33x280.7
70-028-0031ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M360
70-028-0107ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M36x1,588.04
70-028-0099ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M36x299.78
70-028-0017ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M49.24
70-028-0018ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M58.8
70-028-0019ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M69.1
70-028-0045ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M6x0,513.5
70-028-0046ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M6x0,7513.21
70-028-0020ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M80
70-028-0047ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M8x0,7514.67
70-028-0048ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M8x113.35
70-028-0035ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3510 Μ10 ΤΙΝ17.61
70-028-0036ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3510 Μ12 ΤΙΝ0
70-028-0037ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3510 Μ16 ΤΙΝ30.81
70-028-0032ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3510 Μ5 ΤΙΝ14.23
70-028-0033ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3510 Μ6 ΤΙΝ14.53
70-028-0034ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3510 Μ8 ΤΙΝ15.26
70-028-0044ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3580 M12 TICN27.88
70-028-0091ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3580 M16 TICN40.5
70-028-0104ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3580 Μ20 TICN56.35
70-028-0098ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3690 M12 OX19.37
70-028-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3690 M14 OX25.83
70-028-0085ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3690 M16 OX28.47
70-028-0094ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.6250 M64.84
70-028-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.6250 M80
70-028-0006ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.7850 M1814.67
70-028-0007ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.7850 M2019.08
02-028-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-B1215 M124.36
02-028-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-B1215 M1,224.36
02-028-0025ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-B1344 M12 VA29.93
02-028-0026ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-B1344 M14 VA38.74
02-028-0028ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-B1344 M20 VA65.15
02-028-0016ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-B1397 Μ1240.79
02-028-0029ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-B2317 M10x1 ΤΙΝ35.22
07-028-0031ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.231 1/2χ1429.76
07-028-0026ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.231 1/4χ1817.04
07-028-0032ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.231 1/8χ2715.65
07-028-0033ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.231 3/4χ1439.07
07-028-0034ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.231 3/8χ1823.84
07-028-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M1012.89
07-028-0082ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M1012.19
07-028-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M1214.28
07-028-0077ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M1419.49
07-028-0064ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M1620.98
07-028-0037ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M210.73
07-028-0062ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M2,58.9
07-028-0083ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M2245.56
07-028-0021ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M38.9
07-028-0081ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M3066.85
07-028-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M48.9
07-028-0006ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M58.9
07-028-0011ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M58.9
07-028-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M69.45
07-028-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M811.11
07-028-0008ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M810.83
07-028-0054ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.232EF M1022.38
07-028-0057ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.232EF M415.45
07-028-0041ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.232EF M515.45
07-028-0058ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.232EF M616.47
07-028-0042ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.232EF M819.39
07-028-0015ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232T M1018.53
07-028-0023ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232T M1222.49
07-028-0014ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232T M816.16
07-028-0073ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232VA M1014.22
07-028-0024ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232VA M1425.82
07-028-0039ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232VA M211.88
07-028-0070ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232VA M39.92
07-028-0030ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.232VA M49.56
07-028-0009ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.232VA M59.56
07-028-0063ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232VA M610.53
07-028-0027ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232VA M812.37
07-028-0017ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.264 PG1131.57
07-028-0053ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.264 PG13,532.52
07-028-0007ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.264 PG1637.02
07-028-0018ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.264 PG2166.7
07-028-0016ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.264 PG717.04
07-028-0036ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.264 PG922.23
55-028-0009ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-code.4751 M10 OX(blue)30.25
55-028-0021ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-code.4751 M3 OX(blue)19.66
55-028-0017ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-code.4756 M12 OX(blue)37.57
55-028-0018ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-code.4756 M14 OX(blue)46.18
55-028-0019ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-code.4794 M1624.33
55-028-0014ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-code.4801 M6 TIN(blue)0
55-028-0015ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-code.4801 M8 TIN(blue)30.45
28-028-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.508 M20x2,529.93
28-028-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.508 M22x2,536.68
55-028-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.5207 W1"-8112.78
55-028-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.5207 W1/4"-2019.12
55-028-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.5207 W1/8"-400
55-028-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.5207 W3/4"-1093.16
55-028-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.5207 W5/8"-1142.95
39-028-0046ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ Μ15 x 1 Ψ.Β.0
39-028-0045ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ Μ16 Χ 1,5 Ψ.Β.(L)55
39-028-0052ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ Μ42 χ4,5 Ψ.C.0
39-028-0036ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. 1/4 Χ 19 BSPT HSS18
39-028-0039ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧ. Μ20 ΑΡΙΣΤ.55
39-028-0053ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ Μ2,2 x 0,45* X.C HSS9
39-028-0044ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ Μ42 Χ 2 Ψ.C. IAT135
39-029-0014ΚΟΛ.Μ35_ Μ5 χ0,5 X.C. HSSE CAST0
54-029-0014ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6506 WU41EG M223.33
54-029-0019ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6509 WU41EG M2,524.36
54-029-0001ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6511 WP49EG M317.61
54-029-0008ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6511 WU41EG M322.01
54-029-0005ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6514 WP49EG M417.31
54-029-0009ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6514 WU41EG M421.42
54-029-0004ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6516 WP49EG M518.2
54-029-0010ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6516 WU41EG M522.3
54-029-0002ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6518 WP49EG M618.2
54-029-0011ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6518 WU41EG M622.3
54-029-0003ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6521 WP49EG M819.96
54-029-0015ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6521 WU41EG M824.94
54-029-0013ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6523 WU41EG M1029.35
54-029-0006ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6524 WP49EG M1024.06
54-029-0012ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6531 WP49EG M1231.69
54-029-0016ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6533 WU41EG M1452.82
54-029-0007ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6535 WU40EG M160
54-029-0017ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6535 WU41EG M1657.23
54-029-0018ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6538 WU41EG M2087.75
54-029-0020ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6584 WP42EG M2096.55
07-029-0046ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.233E M2046.06
07-029-0027ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.233EF M1233.38
07-029-0042ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.233EF M1441.66
07-029-0026ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.233EF M2079.88
07-029-0025ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.233T M1638.83
07-029-0001ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234E M1014.96
07-029-0020ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234E M310.99
07-029-0035ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234E M410.99
07-029-0005ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234E M510.97
07-029-0021ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234E M611.71
07-029-0003ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234E M812.81
07-029-0041ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234EF M1026.99
07-029-0030ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234EF M419.24
07-029-0029ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234EF M519.24
07-029-0039ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234EF M620.95
07-029-0040ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234EF M823.06
07-029-0022ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234T M1021.59
07-029-0015ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234T M515.99
07-029-0016ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.266UNC 1/219.66
07-029-0018ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.266UNC 1/411.76
07-029-0031ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.266UNC 3/815.65
07-029-0032ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.266UNC 5/1614.13
07-029-0033ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.266UNC 7/1619.66
07-029-0034ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.266UNC 9/1628.31
07-029-0004ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35Μ-Code.233E M1219.27
07-029-0052ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35Μ-Code.233E M1423.2
07-029-0043ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35Μ-Code.233E M1626.94
07-029-0045ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35Μ-Code.233E M411.69
07-029-0012ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ./VAP-Code.233VA M1221.47
07-029-0013ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ./VAP-Code.233VA M1425.82
07-029-0036ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ./VAP-Code.233VA M1629.98
07-029-0008ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ./VAP-Code.234VA M213.72
07-029-0047ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ./VAP-Code.234VA M1016.6
07-029-0011ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ./VAP-Code.234VA M312.27
07-029-0037ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ./VAP-Code.234VA M412.27
07-029-0017ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ./VAP-Code.234VA M512.27
07-029-0038ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ./VAP-Code.234VA M612.9
07-029-0006ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ./VAP-Code.234VA M814.17
07-029-0044ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ/35M-Code.266UNF 1x1277.31
07-029-0028ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ/35M-Code.266UNF 3/4x1656.43
07-029-0024ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ/35M-Code.266UNF 7/16x2019.66
07-029-0023ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ/35M-Code.266UNF1/2x2019.66
07-029-0019ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ/35M-Code.266UNF1/4x2811.76
07-029-0049ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ/MF-Code.261E Μ24x167.37
07-029-0048ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ/MF-Code.261E Μ24x267.37
07-029-0050ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ/MF-Code.261E Μ28x1,581.2
07-029-0051ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ/MF-Code.261E Μ5x0,515.62
07-029-0007ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.-Code.245 Μ3-M12123.55
59-029-0005ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.BSW ART.707 1/411.15
59-029-0004ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.BSW ART.707 3/1611.15
59-029-0003ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.MF ART.397 M20 x 241.09
59-029-0001ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.ΚΟΝΤΑ ART.617 M129.39
39-029-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. 15- Μ20 x 2,5 *Ψ.C.HSS41
39-029-0013ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΣΠΥΡ. MF 6X0,75 FL3512.16
33-029-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΣΠΥΡ. Νο.131/3 6G M1028.17
33-029-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΣΠΥΡ. Νο.131/3 6G M1236.1
33-029-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΣΠΥΡ. Νο.131/3 6G M822.01
33-029-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΣΠΥΡ. Νο.131/3 6G Μ620.1
33-029-0007ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΣΠΥΡ. Νο.131/3 Μ1025.53
33-029-0008ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΣΠΥΡ. Νο.131/3 Μ1232.87
33-029-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΣΠΥΡ. Νο.131/3 Μ619.08
33-029-0006ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΣΠΥΡ. Νο.131/3 Μ820.1
39-029-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΣΤΡΙΦΤΟ Μ1211.74
07-029-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35Μ-Code.234 M69.68
28-029-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-CODE.510 M22x2,540.21
28-029-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.-CODE.510 M18x2,528.51
55-029-0019ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.code.4771 M5 ΟΧ(blue)20.46
55-029-0017ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.code.4776 M12 OX(blue)0
55-029-0018ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.code.4776 M14 ΟΧ(blue)48.87
55-029-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.code.5174 M30x1,5MF97.96
35-029-0040ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.G No.9940BR G3/848.42
02-029-0008ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. -B1251 M724.36
02-029-0016ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. -B1254 M223.77
02-029-0012ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. -B1351 M1442.85
35-029-0031ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. 374 10x1C 9845V23.5
35-029-0038ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. 376 18χ1.5C 984049.5
35-029-0041ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. 376 20χ2.5C 97452.5
35-029-0042ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. 376 24χ3C 974572.5
90-029-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. M22 x 2,580.7
35-029-0025ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. N.9845VA M18x1,561.63
90-029-0006ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. TIN M4 x 0,712.62
90-029-0007ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. TIN M5x0,813.21
35-029-0021ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. Νο.9840BR M8x122.6
35-029-0017ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. Νο.N-SP M1227.88
02-029-0017ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.-B1254 M419.96
55-029-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.-code.4881 M612.03
55-029-0006ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.-code.4891 M3,513.11
55-029-0021ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.-code.4891 M60
55-029-0015ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.-code.4891 M814.47
55-029-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.-code.4896 M2450.89
55-029-0014ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.-code.4971 M6 TIN28
02-029-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.B1233 M6 HSSCo26.85
02-029-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.B2351 M12x1,537.86
35-029-0019ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.BSW No.N-SP 1/812.77
35-029-0018ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.BSW No.N-SP 3/1612.18
02-029-0022ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.BSW-B6233 1/420.98
02-029-0025ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.BSW-B6233 3/825.68
02-029-0023ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.BSW-B6233 5/1622.45
02-029-0026ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.BSW-B6333 1/234.48
35-029-0020ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.G.No.9940OX G1/270.14
35-029-0028ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.G.No.9945VA G3/852.82
02-029-0009ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.KONTA B1133 M523.48
02-029-0010ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.KONTA B1133 M624.36
02-029-0011ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.KONTA B1133 M827.88
70-029-0087ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.MF No.4050 M18x133.75
70-029-0108ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.MF No.4050 M24χ151.65
70-029-0008ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2050 Μ1011.3
70-029-0101ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2050 Μ29.39
70-029-0085ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2050 Μ2,59.1
70-029-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2050 Μ37.34
70-029-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2050 Μ48.07
70-029-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2050 Μ57.34
70-029-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2050 Μ68.36
70-029-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2050 Μ79.98
70-029-0006ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2050 Μ89.68
70-029-0007ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2050 Μ916.73
70-029-0065ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2054 1/4-2011.15
70-029-0064ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2054 3/8-1614.82
70-029-0063ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2054 5/16-1812.91
70-029-0092ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2290 M10 OX17.61
70-029-0103ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2290 M3 OX10.56
70-029-0104ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2290 M4 OX11.59
70-029-0105ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2290 M5 OX10.86
70-029-0090ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2290 M6 OX11.74
70-029-0091ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2290 M8 OX13.5
70-029-0081ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2660 Μ10-OX17.61
70-029-0082ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2660 Μ12-OX22.01
70-029-0080ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2660 Μ4-OX11.74
70-029-0038ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2680 M1022.01
70-029-0033ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2680 M316.73
70-029-0034ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2680 M416.73
70-029-0035ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2680 M516.73
70-029-0036ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2680 M616.14
70-029-0037ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2680 M820.4
70-029-0112ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2690 M10 OX16.14
70-029-0042ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M10x115.26
70-029-0043ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M10x1,2520.4
70-029-0111ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M10χ0,7522.6
70-029-0044ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M12x118.05
70-029-0045ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M12x1,2523.18
70-029-0046ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M12x1,5016.73
70-029-0086ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M14x123.18
70-029-0047ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M14x1,2524.21
70-029-0048ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M14x1,5022.01
70-029-0115ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M16x127.44
70-029-0050ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M16x1,5026.71
70-029-0113ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M16x20
70-029-0088ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M18x1,5030.81
70-029-0051ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M18x237.56
70-029-0052ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M20x137.56
70-029-0089ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M20x1,5034.63
70-029-0053ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M20x251.06
70-029-0114ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M20x2.50
70-029-0107ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M24χ1,541.97
70-029-0106ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M24χ248.42
70-029-0099ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M27x267.5
70-029-0102ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M30x1,567.5
70-029-0098ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M30x278.06
70-029-0084ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M6x0,514.09
70-029-0049ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M6x124.94
70-029-0013ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M810.12
70-029-0040ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M8x0,7515.11
70-029-0041ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M8x113.94
70-029-0014ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ1012.62
70-029-0015ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ1214.82
70-029-0016ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ1418.49
70-029-0017ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ1620.4
70-029-0018ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ2030.37
70-029-0019ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ2240.79
70-029-0020ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ2438.44
70-029-0021ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ2751.65
70-029-0009ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ38.66
70-029-0022ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ3065.15
70-029-0023ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ3398.31
70-029-0024ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ3698.31
70-029-0010ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ48.8
70-029-0011ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ58.36
70-029-0012ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ69.24
70-029-0070ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4054 1/2-1318.2
70-029-0067ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4054 3/4-1033.75
70-029-0068ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4054 5/8-1127.15
70-029-0071ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4054 7/16-1420.1
70-029-0066ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4054 7/8-941.09
70-029-0069ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4054 9/16-1228.47
70-029-0058ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4055 1/2-2020.4
70-029-0054ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4055 1/4-2814.09
70-029-0061ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4055 3/4-1635.8
70-029-0056ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4055 3/8-2415.85
70-029-0055ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4055 5/16-2414.53
70-029-0060ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4055 5/8-1827.44
70-029-0057ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4055 7/16-2020.4
70-029-0062ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4055 7/8-1443.58
70-029-0059ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4055 9/16-1832.28
70-029-0030ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4060 M1020.4
70-029-0031ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4060 M1222.01
70-029-0096ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4060 M1222.01
70-029-0032ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4060 M1632.58
70-029-0094ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4060 M2048.42
70-029-0025ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4060 M314.09
70-029-0026ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4060 M414.23
70-029-0027ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4060 M514.82
70-029-0028ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4060 M613.5
70-029-0029ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4060 M814.97
70-029-0100ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4290 M10 OX17.61
70-029-0097ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4290 M14 OX27.44
70-029-0039ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4680 M1228.76
70-029-0083ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4680 M1643.58
70-029-0095ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4680 M18χ1,551.36
70-029-0093ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4680 M2058.69
35-029-0006ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9640BR M1019.08
35-029-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9640BR M311.74
35-029-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9640BR M411.74
35-029-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9640BR M512.18
35-029-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9640BR M612.18
35-029-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9640BR M815.85
35-029-0032ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9645VA M1020.25
35-029-0030ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9645VA M312.62
35-029-0012ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9645VA M412.62
35-029-0024ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9645VA M513.21
35-029-0013ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9645VA M613.21
35-029-0014ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9645VA M817.02
35-029-0036ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9648PH M1027
35-029-0034ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9648PH M617.31
35-029-0035ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9648PH M822.6
35-029-0007ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9740BR M1224.65
35-029-0008ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9740BR M1429.64
35-029-0009ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9740BR M1637.56
35-029-0010ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9740BR M1849.6
35-029-0029ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9740BR M2058.69
35-029-0011ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9740BR M2271.31
35-029-0015ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9745VA M1226.12
35-029-0033ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9745VA M1639.62
35-029-0016ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9745VA M2061.63
35-029-0037ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9748PH M1234.63
35-029-0039ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9845VA M8x124.06
02-029-0007ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.ΚΟΝΤΑ B1133 M423.04
70-029-0109ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.Νο.4290 Μ12 ΟΧ20.54
70-029-0110ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.Νο.4290 Μ16 ΟΧ31.4
70-029-0079ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.ΣΩΛ.No.4052 G1"115.92
70-029-0075ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.ΣΩΛ.No.4052 G1/247.54
70-029-0073ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.ΣΩΛ.No.4052 G1/428.47
70-029-0072ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.ΣΩΛ.No.4052 G1/822.3
70-029-0077ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.ΣΩΛ.No.4052 G3/476.3
70-029-0074ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.ΣΩΛ.No.4052 G3/837.56
70-029-0076ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.ΣΩΛ.No.4052 G5/860.45
70-029-0078ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.ΣΩΛ.No.4052 G7/8101.25
39-029-0011ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡΑΛ 12χ1,75 ΜΤΕ0
39-029-0009ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡΑΛ Μ2042
39-029-0010ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡΑΛ Μ20 HSSE41
39-029-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡΑΛ Μ2441
39-029-0012ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΣΠΥΡ.ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 16Χ2,0 DIN 37619.26
39-029-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΣΤΡΙΦ.ΜΠΛΕ ΚΟΒΑΛΤ. Μ8 Χ 1,250
39-029-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΣΤΡΙΦ.ΜΠΛΕ ΚΟΒΑΛΤ.12 Χ 1,750
39-030-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. BSW 1/8W400
39-030-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΑΛΟΥΜ. Μ40
35-030-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.BSW 1/8W40 PO-I25.5
35-030-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΑΛ. 371 M6 AL-SP 9613.85
65-030-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΑΛΟΥΜ. CAT.6616 M1028.76
65-030-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΑΛΟΥΜ. CAT.6616 M226.41
65-030-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΑΛΟΥΜ. CAT.6616 M821.72
07-030-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΑΛΟΥΜ.-Code.272 M48.88
07-030-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΑΛΟΥΜ.-Code.272 M58.92
07-030-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΑΛΟΥΜ.-Code.272 M610.9
07-030-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΑΛΟΥΜ.-Code.272 M811.98
55-030-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΑΛΟΥΜ.-code.4841 M319.57
55-030-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΑΛΟΥΜ.-code.4841 M824.11
55-030-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΑΛΟΥΜ.-code.4842 M1233.09
02-030-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΑΛ - B1245 Μ2,525.24
02-030-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΑΛ. - B1245 Μ225.24
02-030-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΑΛ.- Β1245 M437.3
35-030-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΑΛ.No.9634BR Μ314.38
35-030-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΑΛ.No.9634BR Μ414.38
35-030-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΑΛ.No.9634BR Μ514.97
55-030-0010ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΑΛΟΥΜ.code.4740 M1014.56
55-030-0009ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΑΛΟΥΜ.code.4740 M410.03
55-030-0006ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΑΛΟΥΜ.code.4740 M510.57
55-030-0007ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΑΛΟΥΜ.code.4740 M610.57
55-030-0008ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΑΛΟΥΜ.code.4740 M812.24
07-031-0002ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣIA/ΣΩΛ-Code.262E G1/418.73
07-031-0007ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ/ΣΩΛ-Code.262E G169.56
07-031-0005ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ/ΣΩΛ-Code.262E G1/814.83
07-031-0008ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ/ΣΩΛ-Code.262E G3/822.3
07-031-0003ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.ΣΩΛ-Code.263E G1/237.6
07-031-0001ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.ΣΩΛ-Code.263E G1/421.49
07-031-0004ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.ΣΩΛ-Code.263E G1/816.84
07-031-0010ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.ΣΩΛ-Code.263E G3/826.71
07-031-0011ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.ΣΩΛ-Code.263E G7/865.49
07-031-0009ΚΟΛ/ΖΑ ΧΕΙΡ.ΣΩΛ-Code.236 G1/4 χ 1925.11
39-031-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ 1 1/4Χ11 BSP HSS S & B ΣΕΤ75
70-031-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΣΩΛ.No.07020 G1/815.85
70-031-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΣΩΛ.No.07020 G5/849.01
70-031-0019ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΣΩΛ.Νο.3002 G1/416.14
70-031-0006ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΣΩΛ.Νο.3002 G3/444.9
70-031-0005ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΣΩΛ.Νο.3002 G3/822.89
70-031-0007ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΣΩΛ.Νο.3502 G1/238.74
70-031-0004ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΣΩΛ.Νο.3502 G1/420.25
70-031-0008ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΣΩΛ.Νο.3502 G3/459.72
70-031-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΣΩΛ.Νο.3502 G7/8"80.7
55-031-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.ΣΩΛ.code.5055 G1/4"41.36
55-031-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.ΣΩΛ.code.5055 G1/8"28.34
55-031-0003ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.ΣΩΛ.code.5055 G3/8"49.19
35-031-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΩΛ. 374 3/4RC 9940B132.06
28-031-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΣΩΛ.ΙΣΙΑ BSP-G CODE.573 1/812.03
28-031-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΣΩΛ.ΙΣΙΑ BSP-G CODE.573 3/445.19
90-031-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΣΩΛ.ΜΗΧ.BSPF 1/2 x 1458.69
70-031-0013ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΣΩΛ.HSS No.0202/030254
70-031-0012ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΣΩΛ.HSS No.0202/030270.43
70-031-0014ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΣΩΛ.HSS No.0202/030292.44
70-031-0016ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΣΩΛ.HSS Νο.0202/030220.84
70-031-0015ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΣΩΛ.HSS Νο.0202/030233.16
70-031-0011ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΣΩΛ.No.0202/030227.59
70-031-0010ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΣΩΛ.No.0202/030247.54
70-031-0009ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΣΩΛ.No.0202/0302114.45
59-031-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΣΩΛΗΝΟΣ ART.253 G3/436.68
31-032-0001ΚΟΛΑΟΥΖΑ ART.NR.500 Φ12 Χ 2 PITCH240.65
31-032-0002ΚΟΛΑΟΥΖΑ ART.NR. 800 Φ10 Χ 2 PITCH215.7
50-014-0001ΚΟΝΔΥΛΙΑ ART.6435AL Φ10 MVA55.76
50-014-0002ΚΟΝΔΥΛΙΑ ART.6435AL Φ12 MVA77.77
50-014-0004ΚΟΝΔΥΛΙΑ ART.6435AL Φ831.69
50-014-0005ΚΟΝΔΥΛΙΑ ART.6435AL Φ8 MVA45.49
46-014-0008ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ10 TIALN27.88
42-014-0005ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ10 TICN26.85
43-014-0001ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ12 HSSCo21.28
46-014-0010ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ12 TIALN36.39
42-014-0006ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ12 TICN36.24
42-014-0007ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ14 TICN41.09
42-014-0008ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ16 TICN50.48
43-014-0002ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ18 HSSCo35.51
42-014-0009ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ18 TICN60.45
42-014-0010ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ2 TICN19.66
46-014-0009ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ20 TIALN72.49
42-014-0011ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ20 TICN72.49
42-014-0012ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ25 TICN76.3
46-014-0004ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ3 TIALN19.66
42-014-0013ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ3 TICN19.66
42-014-0014ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ4 TICN19.66
46-014-0003ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ5 TIALN19.66
42-014-0015ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ5 TICN19.66
46-014-0005ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ6 TIALN19.66
42-014-0016ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ6 TICN19.66
46-014-0006ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ8 TIALN26.12
42-014-0017ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ8 TICN26.12
42-014-0019ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ10 TICN23.04
46-014-0011ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ3 TIALN15.85
42-014-0001ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ3 TICN15.85
43-014-0003ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ4 HSSCo7.34
46-014-0001ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ4 TIALN15.85
42-014-0002ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ4 TICN12.33
43-014-0004ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ5 HSSCo8.51
46-014-0002ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ5 TIALN15.85
42-014-0003ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ5 TICN12.33
46-014-0007ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ6 TIALN19.66
42-014-0004ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ6 TICN15.85
42-014-0018ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ8 TICN17.9
58-014-0001ΚΟΝΔΥΛΙΑ CODE.843213 Φ12 HSC-ALU0
80-014-0002ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.601 Φ4 TIN16.14
80-014-0003ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.601 Φ5 TIN16.14
80-014-0007ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.601 Φ6 TIN16.14
80-014-0001ΚΟΝΔΥΛΙΑ RA-212-407 Φ620.54
80-014-0004ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒ. 2WAL-ALNI Φ1035.22
80-014-0005ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒ. 2WAL-ALNI Φ635.22
80-014-0006ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒ. 2WAL-ALNI Φ835.22
40-016-0003ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3012 Φ10,5 HSS24.36
40-016-0004ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3012 Φ11,5 HSS27.15
40-016-0002ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3012 Φ20 HSS43.73
40-016-0006ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3012 Φ9,5 HSSCo15.55
43-016-0001ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ11 HSS22.6
40-016-0007ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ13 HSS39.33
40-016-0008ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ14 HSS32.28
40-016-0009ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ19 HSS52.24
40-016-0010ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ20 HSS44.9
40-016-0011ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ22 HSS81.58
40-016-0037ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ23 HSS87.16
40-016-0012ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ32 HSS122.67
40-016-0013ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ35 HSS155.54
40-016-0014ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ4,5 HSS14.97
40-016-0015ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ5,5 HSS14.97
40-016-0016ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ6,5 HSS18.05
40-016-0017ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ7 HSS18.05
40-016-0024ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ8 HSS11.74
40-016-0001ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ10 HSS19.08
42-016-0001ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ10 TICN25.83
40-016-0025ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ12 HSS27.88
40-016-0026ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ13 HSS47.25
40-016-0027ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ14 HSS47.4
40-016-0028ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ15 HSS54.88
40-016-0029ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ16 HSS54.88
40-016-0030ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ17 HSS61.34
40-016-0031ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ18 HSS66.03
40-016-0018ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ2 HSS18.78
40-016-0032ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ20 HSS66.03
40-016-0033ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ25 HSS101.54
40-016-0034ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ26 HSS116.36
40-016-0035ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ28 HSS116.36
40-016-0019ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ3 HSS18.49
40-016-0036ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ30 HSS122.67
40-016-0020ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ4 HSS19.66
40-016-0021ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ6 HSS18.78
40-016-0022ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ7 HSS16.43
40-016-0023ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ8 HSS16.73
40-016-0038ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.5012 5/16" HSS7.34
90-016-0002ΚΟΝΔΥΛΙΑ code.FMS2M-MG Φ5x10076.3
39-016-0002ΚΟΝΔΥΛΙΑ DIN844 Φ26 HSS0
14-016-0001ΚΟΝΔΥΛΙΑ FMRS 3032HRD-M187.82
80-016-0025ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.1711 Φ10 TIN22.01
80-016-0028ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.1711 Φ12 TIN25.53
80-016-0029ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.1711 Φ16 TIN34.92
80-016-0030ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.1711 Φ18 TIN41.09
80-016-0031ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.1711 Φ20 TIN44.61
80-016-0032ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.1711 Φ25 TIN72.78
80-016-0033ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.1711 Φ4 TIN16.14
80-016-0034ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.1711 Φ6 TIN16.14
80-016-0035ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.1711 Φ8 TIN21.42
80-016-0020ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.2710 Φ10x18x833.16
80-016-0019ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.2710 Φ8x16x828.17
80-016-0024ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.2720 Φ13,5χ433.75
80-016-0021ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.2720 Φ16,5χ336.39
80-016-0022ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.2720 Φ16,5χ537.27
80-016-0023ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.2720 Φ19,5x440.79
80-016-0046ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.5211 Φ18 TIN53.71
80-016-0049ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.5211 Φ22 TICN93.91
80-016-0047ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.5211 Φ6 TIN26.12
80-016-0051ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.5221 Φ10 TICN52.82
80-016-0048ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.5221 Φ12 TIN52.82
80-016-0050ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.5221 Φ16 TICN72.49
80-016-0036ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.5221 Φ24 TICN196.04
80-016-0037ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.5221 Φ25 TICN192.22
80-016-0038ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.5221 Φ6 TICN29.35
80-016-0039ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.5221 Φ8 TIN39.91
80-016-0044ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.611 Φ14 TIN31.69
80-016-0045ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.611 Φ16 TIN38.15
80-016-0001ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.611 Φ20 TIN49.89
80-016-0005ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.611 Φ25 TIN77.15
80-016-0012ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.612 Φ10 TIN29.93
80-016-0026ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.612 Φ12 TIN35.22
80-016-0027ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.612 Φ6 TICN25.53
80-016-0040ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.621 Φ19 TICN38.74
80-016-0041ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.642 Φ12 TICN46.96
80-016-0042ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.642 Φ18 TICN72.78
80-016-0043ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.642 Φ20 TICN86.57
80-016-0052ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.642 Φ5 TICN29.05
80-016-0006ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.711 Φ11,515.26
80-016-0007ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.711 Φ1723.77
80-016-0008ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.711 Φ2336.39
80-016-0009ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.711 Φ2436.39
80-016-0010ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.711 Φ2644.61
80-016-0002ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.711 Φ8,512.33
80-016-0003ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.711 Φ911.15
80-016-0004ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.711 Φ9,512.33
80-016-0013ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.712 Φ1318.2
80-016-0014ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.712 Φ1726.12
80-016-0015ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.712 Φ1932.58
80-016-0011ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.712 Φ913.21
80-016-0017ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.742 Φ1757.23
80-016-0018ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.742 Φ1966.62
28-016-0001ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΜΟΝ/ΠΑ CODE.366 Φ22,5x6x1245.49
28-016-0002ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΜΟΝ/ΠΑ CODE.366 Φ32,5x8x1258.4
80-016-0016ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΞΕΧ. ΚΟΝΤΑ Φ25118.86
16-016-0002ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΑΥ HSS Φ7,5 χ 2,0mm38.74
16-016-0001ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΑΥ HSS Φ7.5 x 1.5mm38.74
39-016-0001ΚΟΝΛΥΛΙΑ ΜΟΡΦΗΣ0
39-100-01766,50mm HSS-E DIN338 ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Μ.Τ.Ε.0
39-100-0146TΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜ. Φ14,250
39-100-0144ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΟ 12 χ 4100
39-100-0147ΤΡΥΠ. Φ3,8χ78χ119 N HSS0
07-100-0099ΤΡΥΠΑΝ.HSS.-Code.254 Φ2,5x95x1409.91
07-100-0002ΤΡΥΠΑΝ.HSS.-Code.254 Φ2x85x1259.43
39-100-0045ΤΡΥΠΑΝ.ΛΑΜ.ΚΩΝ.-ΑΞ.26 -40 HSS IAT0
39-100-0117ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΩΝ. HSS Φ4280
39-100-0116ΤΡΥΠΑΝΙ 19 x 465105
39-100-0143ΤΡΥΠΑΝΙ D14X300X40075
39-100-0111ΤΡΥΠΑΝΙ HSS 24,7527
39-100-0110ΤΡΥΠΑΝΙ HSS Φ16 Χ 35557.6
39-100-0133ΤΡΥΠΑΝΙ LONG Φ15χ300χ4000
39-100-0126ΤΡΥΠΑΝΙ MTS D19X375X50095
39-100-0172ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΩΝ. 21,75x150x248*n HSS MHC26
39-100-0161ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΩΝ. Φ20,25 HSS18
39-100-0114ΤΡΥΠΑΝΙ Φ15,5 Χ 200 Χ 305 Ν HSS SCMC38
39-100-0125ΤΡΥΠΑΝΙ Φ18 Χ 35075
39-100-0173ΤΡΥΠΑΝΙ Φ2 x 85 x 125 N HSS MAYK8.5
39-100-0160ΤΡΥΠΑΝΙ Φ2 χ 160 Χ2000
39-100-0105ΤΡΥΠΑΝΙ Φ20,5 ΣΤ. *Ν HSS WERKO35
39-100-0174ΤΡΥΠΑΝΙ Φ4 x 120 x 175 N HSS WERCO11
39-100-0104ΤΡΥΠΑΝΙ Φ6,5 Χ 190 Χ 275 Ν HSSCo29.5
39-100-0015ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ4,22.44
39-100-0151ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡΥΑ Φ10x 2650
39-100-0159ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ16 x 300 x 4000
11-100-0038ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ1,50.88
11-100-0027ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ10,44.99
11-100-0029ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ114.7
11-100-0032ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ11,87.92
11-100-0033ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ137.34
11-100-0036ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ15,524.01
11-100-0042ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ3,10.73
11-100-0007ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ3,41.07
11-100-0044ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ3,70.88
11-100-0047ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ3,81.03
11-100-0048ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ4,51.03
11-100-0052ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ5,81.76
11-100-0053ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ6,81.76
11-100-0054ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ71.91
11-100-0056ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ82.35
11-100-0021ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ8,84.14
11-100-0023ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ9,34.4
11-100-0024ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ9,54.4
11-100-0025ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ9,84.4
39-100-0175ΤΡΥΠΑΝΙΑ D2X110X160 HSS15.5
39-100-0170ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIN 345 19,5 HSS14.5
11-100-0005ΤΡΥΠΑΝΙΑ EX-LONG HSS Φ2,5χ1608.07
11-100-0006ΤΡΥΠΑΝΙΑ EX-LONG HSS Φ3χ25018.4
39-100-0166ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ24,750
11-100-0009ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 1/42.2
11-100-0008ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 1/80.81
11-100-0016ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 11/323.37
11-100-0012ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 13/641.61
11-100-0018ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 15/326.84
11-100-0019ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 17/3213.5
11-100-0011ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 3/161.22
11-100-0045ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 3/320.78
11-100-0017ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 3/84.05
39-100-0171ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 4 χ 1750
11-100-0015ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 5/162.79
11-100-0010ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 5/321
11-100-0013ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 7/321.51
11-100-0020ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 9/1615.35
11-100-0014ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 9/322.29
39-100-0084ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS DIN 340 16mm10
39-100-0100ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS DIN 340 18,5mm20
39-100-0099ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS DIN 340 18mm12
39-100-0101ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS DIN 340 19mm20
39-100-0102ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS DIN 340 20mm20
39-100-0053ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS DIN338 Φ14,80
39-100-0108ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS DIN340 Φ4,20
39-100-0109ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS DIN340 Φ5,20
39-100-0086ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ0,8mm0
11-100-0063ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ105.58
39-100-0090ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ10,2χ121χ184 Ν11.5
39-100-0069ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ10χ43046.8
39-100-0042ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ11,5χ3650
39-100-0043ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ12 Χ205 Χ295 Ν SOMET0
39-100-0091ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ12,25χ134χ205Ν FRA32.5
39-100-0067ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ13,9mm12.4
39-100-0044ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ16χ149χ2270
39-100-0064ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ17,0χ315mm52.8
39-100-0008ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ18,513.6
39-100-0063ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ18,5χ370mm48
39-100-0030ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ19 Χ 310110
11-100-0057ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ22.05
39-100-0020ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ2,30
11-100-0058ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ2,52.05
39-100-0107ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ23,750
39-100-0002ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ24 x 44093
39-100-0004ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ26 x 440105
39-100-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ29 x 460127.5
11-100-0059ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ32.2
11-100-0004ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ3,52.35
11-100-0037ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ4,52.35
39-100-0052ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ4,50
11-100-0039ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ4,62.35
39-100-0023ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ45mm79.5
39-100-0035ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ4X 200 X2500
39-100-0009ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ5,2χ87χ132 Ν SOMET0
11-100-0062ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ84.4
39-100-0106ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ8,3mm0
39-100-0113ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ8,5 χ 24022
39-100-0036ΤΡΥΠΑΝΙΑ UDL E/LONG D4X150X2200
39-100-0031ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1,00 MM HSS MTE0
39-100-0139ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΤΕ HSS 10,0 MM2.88
39-100-0140ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΤΕ HSS 10,5 MM3.15
39-100-0134ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΤΕ HSS 4,0 MM0.45
39-100-0135ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΤΕ HSS 5,0 MM0.63
39-100-0141ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΤΕ HSS 5,0 MM0
39-100-0136ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΤΕ HSS 6,0 MM0.9
39-100-0137ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΤΕ HSS 6,5 MM1.13
39-100-0138ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΤΕ HSS 8,5 MM2.07
39-100-0032ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜ. HSS 12,70
39-100-0034ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜ. HSS 12,90
39-100-0115ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜ. HSS 14,2512.5
39-100-0132ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜ. HSS 8,35.43
39-100-0124ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜ. HSS Φ10
39-100-0118ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜ. HSS Φ1,20
39-100-0119ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜ. HSS Φ1,30
39-100-0120ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜ. HSS Φ1,50
39-100-0121ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜ. HSS Φ1,60
39-100-0122ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜ. HSS Φ1,80
07-100-0065ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 180Μ-Code.102 M1056.53
07-100-0058ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 180Μ-Code.102 M319.22
07-100-0059ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 180Μ-Code.102 M422.03
07-100-0060ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 180Μ-Code.102 M526.48
07-100-0061ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 180Μ-Code.102 M631.44
07-100-0064ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 180Μ-Code.102 M845.34
07-100-0033ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 90Μ-Code.102 M1064.7
07-100-0116ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 90Μ-Code.102 M1237.53
07-100-0030ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 90Μ-Code.102 M323.05
07-100-0053ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 90Μ-Code.102 M426.3
07-100-0031ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 90Μ-Code.102 M532.07
07-100-0057ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 90Μ-Code.102 M632.98
07-100-0032ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 90Μ-Code.102 M842.84
02-100-0131ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ1045.49
02-100-0058ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ1160.16
02-100-0067ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ11,574.83
02-100-0132ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ1268.97
02-100-0124ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ212.33
02-100-0137ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ2,512.33
02-100-0125ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ314.38
02-100-0126ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ414.67
02-100-0127ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ516.43
02-100-0128ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ618.2
02-100-0129ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ726.12
02-100-0130ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ832.28
02-100-0134ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.Α1622 HSS Φ944.61
02-100-0135ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.Α1722 HSS Φ958.11
02-100-0133ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.Α1822 HSS Φ12127.66
02-100-0110ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.Α1922S HSS Φ882.17
07-100-0005ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΙΣΙΑ ΤΟΡΝΙΡ-Code.2002 Φ2218.86
07-100-0006ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΙΣΙΑ ΤΟΡΝΙΡ-Code.2002 Φ2424.06
07-100-0007ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΙΣΙΑ ΤΟΡΝΙΡ-Code.2002 Φ2525.72
65-100-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.6151 HSS Φ74.84
40-100-0048ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ10.79
40-100-0021ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ1,40.85
40-100-0033ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ1,50.85
40-100-0056ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ1,90.85
40-100-0045ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ105.14
40-100-0076ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ10,205.43
40-100-0030ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ10,55.58
40-100-0052ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ10,85.58
40-100-0070ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ115.58
40-100-0047ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ11,57.01
40-100-0038ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ127.01
40-100-0022ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ12,17.01
40-100-0051ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ12,58.19
40-100-0050ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ12,88.19
40-100-0069ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ138.19
40-100-0060ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ13,2510.12
40-100-0067ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ13,5010.12
40-100-0024ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ13,7510.12
40-100-0062ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ1410.12
40-100-0061ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ14,2512.12
40-100-0034ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ14,512.12
40-100-0025ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ14,7512.12
40-100-0042ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ1512.12
40-100-0063ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ15,2514.53
40-100-0039ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ15,514.53
40-100-0005ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ15,7514.53
40-100-0035ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ1614.53
40-100-0064ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ16,2516.82
40-100-0040ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ16,516.82
40-100-0026ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ16,7516.82
40-100-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ1716.82
40-100-0065ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ17,2520.63
40-100-0041ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ17,5020.63
40-100-0027ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ17,7520.63
40-100-0002ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ1820.63
40-100-0043ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ18,523.48
40-100-0028ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ18,7523.48
40-100-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ1923.48
40-100-0044ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ19,526.06
40-100-0009ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ19,7526.06
40-100-0029ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ20.85
40-100-0066ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ2,20.85
40-100-0031ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ2,50.85
40-100-0010ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ2,70.85
40-100-0053ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ2028.94
40-100-0007ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ30.85
40-100-0037ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ3,21.03
40-100-0032ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ3,51.03
40-100-0055ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ3,61.09
40-100-0008ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ3,81.09
40-100-0058ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ3,91.09
40-100-0006ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ41.09
40-100-0011ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ4,11.25
40-100-0012ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ4,21.25
40-100-0018ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ4,41.25
40-100-0016ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ4,51.25
40-100-0059ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ4,91.41
40-100-0004ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ51.41
40-100-0019ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ5,21.41
40-100-0057ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ5,31.76
40-100-0054ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ5,41.76
40-100-0017ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ5,51.76
40-100-0014ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ61.94
40-100-0015ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ6,52.08
40-100-0049ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ72.44
40-100-0068ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ7,52.64
40-100-0020ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ83.23
40-100-0071ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ8,13.67
40-100-0072ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ8,43.93
40-100-0013ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ8,53.93
40-100-0073ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ8,64.4
40-100-0046ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ8,74.4
40-100-0074ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ8,84.4
40-100-0075ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ8,94.4
40-100-0036ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ94.4
40-100-0023ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ9,14.61
02-100-0024ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ1,22.05
02-100-0025ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ1,31.91
02-100-0027ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ1,61.61
02-100-0028ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ1,71.61
02-100-0029ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ1,81.47
02-100-0030ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ1,91.47
02-100-0096ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ10,19.39
02-100-0097ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ10,29.68
02-100-0099ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ10,813.79
02-100-0102ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ12,620.54
02-100-0032ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ2,11.47
02-100-0033ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ2,21.47
02-100-0034ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ2,31.47
02-100-0035ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ2,41.61
02-100-0036ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ2,51.61
02-100-0037ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ2,61.61
02-100-0039ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ2,81.61
02-100-0040ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ2,91.61
02-100-0041ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ3,22.2
02-100-0042ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ3,31.76
02-100-0044ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ3,92.05
02-100-0047ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ4,21.91
02-100-0048ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ4,32.35
02-100-0049ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ4,62.35
02-100-0050ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ4,72.35
02-100-0051ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ4,82.35
02-100-0052ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ4,92.35
02-100-0054ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ5,12.49
02-100-0038ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ5,23.23
02-100-0059ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ5,62.79
02-100-0060ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ5,73.08
02-100-0061ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ5,93.08
02-100-0063ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ6,13.37
02-100-0064ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ6,23.37
02-100-0065ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ6,33.37
02-100-0066ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ6,43.52
02-100-0068ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ6,63.67
02-100-0069ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ6,73.82
02-100-0070ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ6,94.4
02-100-0046ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ74.4
02-100-0071ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ7,24.7
02-100-0072ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ7,34.7
02-100-0073ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ7,44.84
02-100-0074ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ7,54.4
02-100-0075ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ7,65.14
02-100-0076ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ7,78.07
02-100-0077ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ7,85.14
02-100-0078ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ7,95.28
02-100-0079ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ8,15.43
02-100-0080ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ8,25.58
02-100-0081ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ8,36.02
02-100-0082ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ8,46.02
02-100-0083ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ8,55.72
02-100-0084ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ8,66.75
02-100-0085ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ8,76.75
02-100-0086ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ8,86.75
02-100-0087ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ8,97.19
02-100-0089ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ9,27.19
02-100-0090ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ9,47.19
02-100-0091ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ9,67.92
02-100-0092ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ9,77.92
02-100-0093ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ9,88.8
02-100-0094ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ9,98.8
02-100-0138ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1222UFL HSS Φ14,561.63
02-100-0111ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1222UFL HSS Φ15,569.85
55-100-0025ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS CODE.601 Φ0,25.01
55-100-0027ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS CODE.601 Φ0,34.14
55-100-0026ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS CODE.601 Φ0,43.08
55-100-0005ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS CODE.601 Φ0,52.5
55-100-0008ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS CODE.601 Φ0,60
55-100-0009ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS CODE.601 Φ0,70
55-100-0004ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS CODE.601 Φ62.8
55-100-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS CODE.601 Φ74.04
07-100-0121ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ0,40.9
07-100-0119ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ0,50.9
07-100-0122ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ0,60.9
07-100-0069ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ0,70.9
07-100-0062ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ0,80.9
07-100-0063ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ0,90.9
07-100-0095ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ10.58
07-100-0076ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ1,80.59
07-100-0073ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ104.96
07-100-0067ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ10,14.96
07-100-0112ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ10,44.96
07-100-0090ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ10,75.84
07-100-0115ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ10,95.84
07-100-0100ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ11,26.23
07-100-0080ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ11,86.76
07-100-0091ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ12,17.36
07-100-0105ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ12,27.36
07-100-0070ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ8,32.86
07-100-0071ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ9,03.35
07-100-0029ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ0,91.08
07-100-0074ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ10.71
07-100-0077ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ1,50.71
07-100-0041ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ105.97
07-100-0086ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ10,15.97
07-100-0048ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ10,25.97
07-100-0036ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ10,55.97
07-100-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ10,77.04
07-100-0019ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ10,87.04
07-100-0049ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ117.04
07-100-0050ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ11,57.48
07-100-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ11,88.12
07-100-0051ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ128.12
07-100-0052ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ12,58.83
07-100-0004ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ12,89.83
07-100-0056ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ139.83
07-100-0078ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ20.71
07-100-0075ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ2,50.76
07-100-0042ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ2,80.76
07-100-0020ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ30.76
07-100-0012ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ3,50.9
07-100-0043ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ3,81
07-100-0021ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ41
07-100-0013ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ4,21.15
07-100-0014ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ4,51.15
07-100-0044ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ4,81.37
07-100-0015ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ51.37
07-100-0017ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ5,21.61
07-100-0022ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ5,51.61
07-100-0045ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ5,81.76
07-100-0016ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ61.76
07-100-0011ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ6,52.18
07-100-0046ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ6,82.59
07-100-0035ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ72.59
07-100-0023ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ7,52.69
07-100-0054ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ7,83.13
07-100-0024ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ83.13
07-100-0018ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ8,53.42
07-100-0055ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ8,84.01
07-100-0025ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ94.01
07-100-0026ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ9,54.35
07-100-0047ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ9,85.09
07-100-0092ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.258T Φ33.96
07-100-0093ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.258T Φ55.28
07-100-0096ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.258T Φ67.63
07-100-0117ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣ-Code.214217 Φ1-Φ5,9mm90.23
07-100-0118ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣ-Code.214218 Φ6-Φ10mm192.75
07-100-0094ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣ-Code.214223 Φ1-Φ10mm220.1
07-100-0114ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣΕΤ-CODE.2142150
55-100-0018ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣΕΤΙΝΑ CODE.1003 Φ1-Φ5,959.5
55-100-0019ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣΕΤΙΝΑ CODE.1003 Φ6-Φ10135
11-100-0046ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣΕΤΙΝΑ HSS 1 - 10mm66.03
11-100-0041ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣΕΤΙΝΑ HSS 1,5 - 6,5mm28.76
39-100-0156ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Φ10,50
39-100-0157ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Φ12,40
39-100-0152ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Φ30
39-100-0153ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Φ50
39-100-0154ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Φ6,50
39-100-0155ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Φ8,50
02-100-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ2,5 HSS(118Μ)1.76
02-100-0002ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ3 HSS(118M)1.76
02-100-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ3,2 HSS(118M)2.05
02-100-0004ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ3,3 HSS(118M)2.2
02-100-0005ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ3,8 HSS(118M)2.79
02-100-0006ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ4 HSS(118M)2.05
02-100-0008ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ4,3 HSS(118M)3.67
02-100-0009ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ4,5 HSS(118M)2.35
02-100-0010ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ4,8 HSS(118M)3.82
02-100-0011ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ5 HSS(118M)2.49
02-100-0012ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ5,2 HSS(118M)3.82
02-100-0013ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ5,5 HSS(118M)3.37
02-100-0014ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ5,8 HSS(118M)4.4
02-100-0015ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ6 HSS(118M)3.37
02-100-0016ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ6,5 HSS(118M)3.96
02-100-0017ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ6,8 HSS(118M)6.16
02-100-0018ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ7 HSS(118M)4.84
02-100-0019ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ8 HSS(118M)5.43
02-100-0020ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ8,5 HSS(118M)7.78
39-100-0149ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΙΚΑ 16x355 Ε.Ε48.5
39-100-0145ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΙΚΑ 17 x 35555
39-100-0048ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ Φ10 HSS0
39-100-0049ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ Φ11 HSS0
39-100-0050ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ Φ12 HSS0
39-100-0051ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ Φ15 HSS0
39-100-0127ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. 31 ΓΕΡΜ33
39-100-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ13.00 HSS6.4
39-100-0007ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ14 HSS6.75
39-100-0028ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ14,50
11-100-0031ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ14,50 HSS32.87
11-100-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ14,75 HSS32.87
39-100-0123ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ15x34049
39-100-0047ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ16 HSS9.5
39-100-0065ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ16,5 HSS9.34
39-100-0062ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ16,75mm HSS10.5
39-100-0016ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ17 HSS10
39-100-0093ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ17,5 HSS9.5
39-100-0017ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ18 HSS11.2
11-100-0049ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ18 HSS14.67
39-100-0029ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ18,50
39-100-0087ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ18χ370 HSS55
39-100-0018ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ19 HSS11.8
39-100-0013ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ19x370 HSS60
39-100-0054ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ19χ245χ370 HSS67.5
39-100-0057ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ20 HSS11.5
39-100-0066ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ20,5 HSS13.2
39-100-0037ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ20Χ3850
39-100-0058ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ21 HSS10.56
39-100-0033ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ21,50 HSS13.6
39-100-0071ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ22 HSS13
39-100-0019ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ22,5 HSS0
39-100-0081ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ22x40585
39-100-0088ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ22χ345 HSS0
39-100-0059ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ23 HSS12.57
39-100-0072ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ23,5 HSS16.5
39-100-0073ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ24 HSS17
39-100-0055ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ24,5 HSS19.5
39-100-0060ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ25 HSS15.81
39-100-0074ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ25,5 HSS20
39-100-0075ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ26 HSS19.5
39-100-0076ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ26,5 HSS19.5
39-100-0046ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ27 HSS0
39-100-0056ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ27 x 460 HSS112
39-100-0077ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ27,5 HSS21
39-100-0011ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ28 HSS25
39-100-0078ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ28,5 HSS22
11-100-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ29,75 HSS146.74
39-100-0024ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ30 HSS28
39-100-0061ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ32 HSS28.87
39-100-0079ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ33 HSS35.5
39-100-0082ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ35 HSS35.52
39-100-0080ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ37 HSS52.5
39-100-0068ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ40 HSS55
11-100-0050ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ40 HSS61.63
39-100-0070ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ44 HSS70
39-100-0094ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ45 HSS68
39-100-0092ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ48 HSS70
39-100-0096ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ50 HSS95
39-100-0083ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ60 HSS128.09
55-100-0020ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.CODE.2820 Φ14χ275χ4100
55-100-0017ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.CODE.2820 Φ25x365x555130.5
07-100-0081ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ149.93
07-100-0027ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ14,511.32
07-100-0083ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ1511.32
07-100-0087ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ15,512.03
07-100-0084ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ1612.05
07-100-0028ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ16,512.74
07-100-0088ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ1712.76
07-100-0103ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ17,513.57
07-100-0034ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ1813.57
07-100-0040ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ18,514.23
07-100-0066ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ1914.23
07-100-0123ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ19,515.61
07-100-0085ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ2015.62
07-100-0037ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ20,518.14
07-100-0110ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ2118.14
07-100-0120ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ21,519.43
07-100-0089ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ2219.43
07-100-0107ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ2321.25
07-100-0101ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ2425.33
07-100-0068ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ2526.72
07-100-0106ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ2629.46
07-100-0108ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ2730.91
07-100-0102ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ2831.27
07-100-0109ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ2933.5
07-100-0082ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ3036.21
07-100-0072ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ3141.12
07-100-0104ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ3249.34
07-100-0008ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ3560.17
07-100-0079ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ3770.7
07-100-0009ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ3872.81
07-100-0010ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ4080.95
07-100-0038ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ45105.16
07-100-0098ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ48117.92
07-100-0039ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ50164.62
07-100-0097ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ55190.61
39-100-0150ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝΙΚΑ Φ25 x 4400
39-100-0142ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝΙΚΑ 14x32541.5
55-100-0013ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-CODE.501 Φ15.82
55-100-0028ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-CODE.501 Φ8,813.79
55-100-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.523 Φ10χ121χ18426.41
55-100-0002ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.523 Φ2,5χ56χ856.34
55-100-0015ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.523 Φ2,6χ62χ956.62
55-100-0011ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.523 Φ3χ66χ1006.49
55-100-0006ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.523 Φ4χ78χ1198.05
55-100-0010ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.523 Φ5χ87χ1329.77
55-100-0022ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.523 Φ6χ91χ13912
55-100-0012ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.523 Φ8,5χ109χ16523.52
55-100-0024ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.523 Φ9,5χ115χ17529.79
55-100-0007ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.523 Φ9χ115χ17521.9
02-100-0108ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ18.51
02-100-0136ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ1,57.04
02-100-0112ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ26.75
02-100-0113ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ2,57.04
02-100-0114ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ37.04
02-100-0115ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ3,58.22
02-100-0116ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ48.8
02-100-0117ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ4,510.27
02-100-0118ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ510.86
02-100-0119ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ5,512.77
02-100-0120ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ613.5
02-100-0121ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ6,514.67
02-100-0122ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ717.31
02-100-0123ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ819.66
02-100-0139ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1622UFL- Νο3119.5
02-100-0055ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. Α1822 HSS Φ11108.5
02-100-0140ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1222UFL- No314.7
39-100-0158ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡΙΑ 12 x 37545
39-100-0112ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡΙΑ 13 χ 29543
39-100-0026ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡΙΑ 15 χ 220 HSS0
39-100-0039ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡΙΑ 8 χ 165 HSS0
39-100-0040ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡΙΑ 8 χ 240 HSS0
39-100-0041ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡΙΑ 8 χ 305 HSS0
39-100-0165ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡΙΑ Φ10,5x184 ΓΕΡΜ.0
39-100-0164ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡΙΑ Φ10,5χ2650
39-100-0148ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡΙΑ Φ6,3 χ 1480
39-100-0005ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ-ΦΤΕΡΟΥ Φ25mm0
39-100-0085ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. 4,9-10
39-100-0010ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. Φ1,001.7
39-100-0095ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. Φ2,50
39-100-0021ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ Φ2,80
39-100-0022ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ Φ3,30
39-100-0025ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ Φ4,40
39-100-0167ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΕΝΑ Φ18,50
39-100-0128ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ0,2 Χ 1,5 Χ 25*Ν HSS SOMET5.2
39-100-0129ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ0,3 Χ 3 Χ 19*Ν HSS/SR2.3
39-100-0130ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ0,4 Χ 5 Χ 20*Ν HSS/SR1.6
39-100-0131ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ0,5 Χ 6 Χ 22*Ν HSS/SR1.5
39-100-0014ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ10χ127χ457 N HSS SCMC0
39-100-0168ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ12 x 330 x 480 N HSS80
39-100-0097ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ12,1 Χ 101 Χ 151Ν HSS10.5
39-100-0089ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ14 ΓΕΡΜ.8.8
39-100-0098ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ14,25χ144χ220 Ν HSS FRA34.5
39-100-0027ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ14,2χ114χ169 Ν HSS IAT0
39-100-0006ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ22 13 ΣΤ.*Ν HSS WERKO34
39-100-0038ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ3χ33χ61 *HR HSS WERKO0
39-100-0169ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ6X200 HSS0
39-100-0103ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ8,2 Χ 109 Χ 165Ν HSS SOMET19
39-100-0162ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ8,6χ115χ175 Ν HSS SOMET0
39-100-0163ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ8,7χ115χ175 N HSS SOMET0
39-100-0012ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ8χ325χ457 N HSS SCMC0
39-102-0023D11 x 250 x365 HSSCo UDL DRILL42
39-102-0024ΤΡΥΠΑΝΙ CO Φ1419.38
11-102-0060ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ10,120.54
11-102-0061ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ10,320.92
11-102-0062ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ10,421.72
11-102-0063ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ10,625.53
11-102-0066ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ10,931.11
11-102-0006ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ2,43.52
11-102-0013ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ3,13.76
11-102-0025ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ5,36.16
11-102-0027ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ5,76.6
11-102-0039ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ7,310.27
11-102-0040ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ7,410.56
11-102-0042ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ7,611.15
11-102-0052ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ9,216.14
11-102-0055ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ9,617.9
39-102-0006ΤΡΥΠΑΝΙΑ COB Φ4,50
39-102-0032ΤΡΥΠΑΝΙΑ COV ΜΑΚΡ. Φ50
39-102-0011ΤΡΥΠΑΝΙΑ COV Φ14,00mm HSS-E DIN33833
39-102-0021ΤΡΥΠΑΝΙΑ COV Φ1520.5
39-102-0026ΤΡΥΠΑΝΙΑ COV Φ1893
39-102-0029ΤΡΥΠΑΝΙΑ COV Φ6,52.95
39-102-0030ΤΡΥΠΑΝΙΑ COV Φ8,55.5
39-102-0009ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIN 340 10,5 coβ.39
55-102-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ10χ185χ26542.73
55-102-0030ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ3,5χ115χ16513.15
55-102-0013ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ3χ100χ15013.5
55-102-0044ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ4,5χ125χ18514.45
55-102-0032ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ4χ120χ17513.39
55-102-0045ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ5,5χ140χ20516.84
55-102-0033ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ5χ135χ19515.52
55-102-0046ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ6,5χ150χ21522.42
55-102-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ6χ140χ20516.84
55-102-0047ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ7,5χ155χ22527.36
55-102-0006ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ7χ155χ22523.83
55-102-0066ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ8,5χ165χ24038.5
55-102-0020ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ8χ165χ24029.92
55-102-0025ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ9,5χ175χ25047.59
55-102-0024ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ9χ175χ25041.23
55-102-0005ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ10χ235χ34058.27
55-102-0065ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ3,5χ145χ21017.86
55-102-0034ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ3χ130χ19017.66
55-102-0067ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ4,5χ160χ23520.03
55-102-0014ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ4χ150χ22018.92
55-102-0068ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ5,5χ180χ26024.56
55-102-0015ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ5χ170χ24520.33
55-102-0048ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ6,5x190x27527.84
55-102-0016ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ6χ180χ26024.56
55-102-0069ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ7,5χ200χ29036.3
55-102-0004ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ7χ200χ29030.97
55-102-0070ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ8,5χ210χ30556.16
55-102-0017ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ8χ210χ30535.87
55-102-0018ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ9χ220χ32055.14
55-102-0042ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.221 Φ10χ295χ43085.52
55-102-0035ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.221 Φ4χ190χ28024.09
55-102-0038ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.221 Φ5χ210χ31528.86
55-102-0041ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.221 Φ6χ225χ33033.11
55-102-0063ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.221 Φ7χ250χ37045.98
55-102-0071ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.221 Φ8,5χ265χ39067.84
55-102-0036ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.221 Φ8χ265χ39053.45
55-102-0064ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.221 Φ9χ280χ41073.3
07-102-0012ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΙΣΙΑ ΤΟΡΝΙΡ-Code.2005 Φ1424.06
07-102-0022ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΙΣΙΑ ΤΟΡΝΙΡ-Code.2005 Φ1528.73
07-102-0018ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΙΣΙΑ ΤΟΡΝΙΡ-Code.2005 Φ1632.91
07-102-0013ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΙΣΙΑ ΤΟΡΝΙΡ-Code.2005 Φ1736.09
07-102-0019ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΙΣΙΑ ΤΟΡΝΙΡ-Code.2005 Φ1841.3
07-102-0014ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΙΣΙΑ ΤΟΡΝΙΡ-Code.2005 Φ1948.7
07-102-0015ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΙΣΙΑ ΤΟΡΝΙΡ-Code.2005 Φ2051.42
43-102-0115ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820016 Φ10,810.12
43-102-0105ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820016 Φ11,213.76
43-102-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820016 Φ11,813.76
43-102-0059ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820016 Φ12,214.82
43-102-0113ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820016 Φ12,815.38
43-102-0114ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ11.82
43-102-0102ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1,11.82
43-102-0103ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1,21.82
43-102-0061ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1,31.82
43-102-0004ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1,41.82
43-102-0024ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1,51.82
43-102-0025ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1,61.82
43-102-0079ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1,71.82
43-102-0107ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1,81.82
43-102-0121ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1,91.82
43-102-0005ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ108.01
43-102-0007ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ10,211.09
43-102-0119ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ10,311.09
43-102-0120ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ10,411.09
43-102-0006ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ10,511.09
43-102-0008ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1112.38
43-102-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ11,5013.79
43-102-0009ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1214.2
43-102-0010ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ12,516.99
43-102-0011ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1321.51
43-102-0012ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ13,522.25
43-102-0013ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1423.18
43-102-0014ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ14,523.33
43-102-0002ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1523.6
43-102-0015ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ15,526.76
43-102-0016ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1627.5
43-102-0017ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ16,530.32
43-102-0018ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1730.32
43-102-0019ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ17,534.25
43-102-0020ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1834.25
43-102-0021ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ18,539.79
43-102-0022ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1939.79
43-102-0023ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ19,543.26
43-102-0026ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ21.82
43-102-0067ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ2,11.82
43-102-0099ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ2,21.67
43-102-0068ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ2,31.67
43-102-0069ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ2,41.67
43-102-0027ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ2,51.67
43-102-0116ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ2,61.76
43-102-0028ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ2,71.76
43-102-0070ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ2,81.76
43-102-0106ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ2,91.76
43-102-0029ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ2047.01
43-102-0030ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ31.76
43-102-0117ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ3,11.91
43-102-0031ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ3,21.91
43-102-0109ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ3,31.91
43-102-0032ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ3,41.91
43-102-0033ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ3,51.91
43-102-0083ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ3,62.17
43-102-0084ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ3,72.17
43-102-0034ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ3,82.17
43-102-0100ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ3,92.17
43-102-0035ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ42.17
43-102-0036ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ4,12.49
43-102-0037ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ4,22.49
43-102-0110ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ4,32.49
43-102-0080ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ4,42.49
43-102-0038ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ4,52.49
43-102-0081ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ4,62.61
43-102-0064ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ4,72.61
43-102-0111ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ4,82.61
43-102-0085ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ4,92.61
43-102-0039ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ52.61
43-102-0040ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ5,13.08
43-102-0041ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ5,23.08
43-102-0060ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ5,33.08
43-102-0071ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ5,43.08
43-102-0042ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ5,53.08
43-102-0086ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ5,63.4
43-102-0088ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ5,73.4
43-102-0043ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ5,83.4
43-102-0087ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ5,93.4
43-102-0044ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ63.4
43-102-0045ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ6,13.7
43-102-0090ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ6,23.7
43-102-0092ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ6,33.7
43-102-0112ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ6,43.7
43-102-0046ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ6,53.7
43-102-0091ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ6,63.87
43-102-0101ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ6,73.87
43-102-0047ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ6,83.87
43-102-0095ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ6,93.87
43-102-0048ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ73.87
43-102-0096ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ7,14.7
43-102-0097ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ7,24.7
43-102-0118ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ7,34.7
43-102-0108ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ7,44.7
43-102-0049ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ7,54.7
43-102-0098ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ7,65.05
43-102-0062ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ7,75.05
43-102-0050ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ7,85.05
43-102-0072ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ7,95.05
43-102-0051ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ85.05
43-102-0063ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ85.05
43-102-0078ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ8,15.61
43-102-0052ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ8,25.61
43-102-0089ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ8,35.61
43-102-0053ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ8,45.61
43-102-0054ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ8,55.61
43-102-0073ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ8,66.4
43-102-0074ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ8,76.4
43-102-0065ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ8,86.4
43-102-0104ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ8,96.4
43-102-0055ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ96.4
43-102-0075ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ9,18.8
43-102-0122ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ9,28.8
43-102-0082ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ9,38.8
43-102-0076ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ9,48.8
43-102-0058ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ9,58.8
43-102-0077ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ9,68.01
43-102-0056ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ9,78.01
43-102-0057ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ9,88.01
43-102-0066ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ9,98.01
02-102-0021ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241 HSSCo Φ3,75.14
02-102-0022ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ3,85.14
02-102-0025ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ4,25.43
02-102-0026ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ4,35.43
02-102-0029ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ4,96.02
02-102-0032ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ5,87.04
02-102-0033ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ5,97.04
02-102-0037ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ6,89.39
02-102-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ0,74.99
02-102-0004ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ0,84.4
02-102-0044ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ0,94.7
02-102-0005ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ14.11
02-102-0007ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ1,24.4
02-102-0008ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ1,34.26
02-102-0011ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ1,74.11
02-102-0050ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ1351.36
02-102-0014ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ2,14.4
02-102-0015ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ2,34.4
02-102-0016ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ2,84.55
02-102-0017ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ2,94.55
02-102-0019ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ3,34.11
02-102-0020ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ3,65.14
02-102-0023ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ3,95.43
02-102-0036ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ6,78.51
02-102-0040ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ7,58.8
02-102-0042ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ8,113.35
02-102-0043ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ8,214.23
02-102-0045ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ8,817.02
02-102-0047ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ9,320.84
02-102-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/Α1244 Φ0,55.14
02-102-0006ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/Α1244 Φ1,14.11
02-102-0012ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/Α1244 Φ1,94.11
02-102-0028ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/Α1244 Φ4,85.87
02-102-0035ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/Α1244 Φ6,48.51
02-102-0038ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/Α1244 Φ7,111.15
02-102-0039ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/Α1244 Φ7,211.15
02-102-0052ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1247 HSSCo Φ1670.43
55-102-0009ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSSECo-CODE.603 Φ12.49
02-102-0002ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.Α1241/A1244 Φ0,65.58
55-102-0059ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝΟΝ.-code.611 Φ2,23.36
07-102-0032ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣ-Code.205246 Φ5-12mm46.36
07-102-0029ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣ-Code.205255 Φ4-12mm42.71
07-102-0023ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣ-Code.215214 Φ1-Φ10mm73.42
07-102-0026ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣ-Code.215215 Φ1-Φ13mm137.93
39-102-0038ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤ. 10 ΓΕΡΜΑΝ6.5
39-102-0010ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤ. 62.6
39-102-0035ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤ. 8 ΓΕΡΜΑΝ4.5
39-102-0036ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤ. 8.5 ΓΕΡΜΑΝ4.6
39-102-0037ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤ. 9 ΓΕΡΜΑΝ5.5
39-102-0039ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤ. 9 ΓΕΡΜΑΝ0
39-102-0005ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤ. 9,5 ΓΕΡΜΑΝ5.5
39-102-0043ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΜΑΚΡΙΑ Φ10,527.51
39-102-0045ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Φ160
55-102-0029ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ -CODE.901 Φ5,24.47
12-102-0004ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Φ105.43
12-102-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Φ20.82
12-102-0002ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Φ3,51.32
12-102-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Φ7,53.37
07-102-0039ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ10,216.82
07-102-0040ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ10.518.08
07-102-0041ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ1120.11
07-102-0042ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ11.521.44
07-102-0043ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ1223.94
07-102-0044ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ12,524.6
07-102-0045ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ1325.12
07-102-0038ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ3,21.92
07-102-0017ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ4,22.45
07-102-0021ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ5,53.94
07-102-0036ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ5,73.99
07-102-0046ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ6,85.9
07-102-0031ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ85.97
07-102-0034ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ99.29
39-102-0033ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ14,0mm HSSCO56
39-102-0002ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ19χ135χ233*Ν HSSCo0
39-102-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ20 COB0
39-102-0022ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ22χ191χ289Ν HSSCo145
39-102-0031ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ25χ160χ281*Ν HSSCo124.72
39-102-0019ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ27χ170χ291*Ν HSSCo IAT95
39-102-0020ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ28χ170χ291*Ν HSSCo IAT105
07-102-0047ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ18,529.14
07-102-0035ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ1420.51
07-102-0024ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ1520.81
07-102-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ1623.6
07-102-0048ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ16,525.44
07-102-0002ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ1725.45
07-102-0020ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ17,525.44
07-102-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ1829.14
07-102-0037ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ1931.08
07-102-0004ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ2035.11
07-102-0025ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ20,535.28
07-102-0005ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ2140.56
07-102-0016ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ2242.3
07-102-0027ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ2347.63
07-102-0006ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ2455.11
07-102-0007ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ2557.41
07-102-0008ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ2663.22
07-102-0009ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ2764.84
07-102-0010ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ2868.02
07-102-0011ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ2977.92
07-102-0028ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ3090.93
39-102-0025ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.Φ23,5χ155χ276*Ν HSSCo CAST105
55-102-0074ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ1,5χ45χ703.65
55-102-0077ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ1,8 χ 53 χ 804.99
55-102-0073ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ10χ121χ18426.41
55-102-0019ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ12χ134χ20548.72
55-102-0008ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ2,5χ62χ956.34
55-102-0010ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ2χ56χ856.16
55-102-0072ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ3,1χ69χ1068.46
55-102-0050ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ3,2χ69χ1067.18
55-102-0062ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ3,5χ73χ1127.38
55-102-0021ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ3χ66χ1006.49
55-102-0051ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ4,2χ78χ1198.94
55-102-0052ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ4,3χ82χ12610.07
55-102-0023ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ4,5χ82χ1269.22
55-102-0053ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ4,8χ87χ13210.57
55-102-0012ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ4χ78χ1198.03
55-102-0054ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ5,2χ87χ13211.74
55-102-0055ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ5,3χ87χ13212
55-102-0039ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ5,5χ91χ13911.44
55-102-0075ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ5,8χ91χ13914.45
55-102-0026ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ5,9χ91χ13914.95
55-102-0022ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ5χ87χ1329.77
55-102-0049ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ6,5x97x14813.15
55-102-0056ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ6,8χ102χ15620.01
55-102-0007ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ6χ91χ13912
55-102-0076ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ7,5χ102χ15618.9
55-102-0027ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ7,8χ109χ16523.02
55-102-0040ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ7χ102χ15615.52
55-102-0002ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ8,5χ109χ16523.52
55-102-0028ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ8χ109χ16517.86
55-102-0031ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ9,5χ115χ17533.11
55-102-0057ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ9,8χ121χ18444.46
55-102-0011ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ9χ115χ17521.9
02-102-0010ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1511 HSSCo Φ3,056.46
43-102-0093ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. CAT.820902 Φ1011.51
43-102-0094ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. CAT.820902 Φ1117.31
02-102-0053ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ111.74
02-102-0054ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ1,511.15
02-102-0009ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ1,812.62
02-102-0071ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ1049.89
02-102-0072ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ1163.1
02-102-0013ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ11,585.1
02-102-0073ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ1286.57
02-102-0055ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ27.78
02-102-0056ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ2,58.22
02-102-0057ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ38.51
02-102-0058ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ3,59.83
02-102-0059ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ410.56
02-102-0060ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ4,511.74
02-102-0061ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ512.03
02-102-0062ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ5,513.5
02-102-0063ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ615.55
02-102-0064ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ6,515.7
02-102-0065ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ718.64
02-102-0066ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ7,524.65
02-102-0067ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ822.01
02-102-0068ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ8,526.41
02-102-0069ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ928.76
02-102-0070ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ9,534.34
07-102-0033ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ 15-35mm ΚΑΣΕΤ.73.55
39-102-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ1,75 χ 22 χ 46*Ν HSSCo CAST2.5
39-102-0042ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ1,8 Χ 53 Χ 80 Ν HSSCo5% ΙΑΤ0
39-102-0007ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ1,9χ53χ80 Ν HSSCo SOMET0
39-102-0015ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ10x185x265 N HSSCo MAYK34
39-102-0017ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ11,5x195x280 WR HSSCO65
39-102-0004ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ12,7χ101χ151 *Ν HSSCo CAST21
39-102-0018ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ14x140x214 W HSSCOORE 1170
39-102-0013ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ2,5x95x140Ν HSSE FRA13.5
39-102-0008ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ2χ56χ85 Ν HSSCo CAST0
39-102-0028ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ3,048 (Νο31) *Ν HSSCo5%4.6
39-102-0040ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ3,5 Χ 145 Χ 210 WR HSSECo519
39-102-0034ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ3,75 χ73 χ 112 Ν HSSCo5% CAST0
39-102-0046ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ5 Χ 135 Χ 195 WR HSSECo5 MAYK19
39-102-0044ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ5,1 x 135 x 195N HSSCo5%29
39-102-0027ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ6χ600χ530 HSSECo68
39-102-0012ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ7x200x290 HSSECO MAYK35
39-102-0014ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ7x200x290 Ν HSSCo MAYK24.5
39-102-0047ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ8 Χ 165 Χ 240 WR HSSECo5 MAYK37
39-102-0016ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ8,5x109x165 N HSSCo CAST23
39-102-0041ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ8,5χ265χ390 WR HSSECo5 MAYK0
11-103-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HSS Φ1,53.67
11-103-0016ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HSS Φ10,224.77
11-103-0018ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HSS Φ1121.13
11-103-0019ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HSS Φ11,540.35
11-103-0020ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HSS Φ12,648.42
11-103-0021ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HSS Φ1330.23
11-103-0005ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HSS Φ5,25.58
11-103-0007ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HSS Φ6,78.8
11-103-0009ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HSS Φ78.8
11-103-0010ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HSS Φ7,510.83
11-103-0014ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HSS Φ9,515.26
40-103-0058ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ1,81.76
40-103-0057ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ1,91.76
40-103-0041ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ1011.71
40-103-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ10,515.82
40-103-0002ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ11,517.7
40-103-0004ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ1217.7
40-103-0005ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ12,521.13
40-103-0034ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ21.53
40-103-0047ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ2,12.08
40-103-0006ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ2,32.08
40-103-0007ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ2,52.08
40-103-0046ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ2,62.26
40-103-0012ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ2,72.26
40-103-0038ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ2,82.26
40-103-0008ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ2,92.26
40-103-0033ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ32.26
40-103-0049ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ3,12.7
40-103-0009ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ3,22.7
40-103-0010ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ3,32.7
40-103-0011ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ3,42.7
40-103-0013ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ3,52.7
40-103-0014ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ3,62.88
40-103-0050ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ3,72.88
40-103-0051ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ3,82.88
40-103-0015ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ3,92.88
40-103-0042ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ42.88
40-103-0024ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ4,13.26
40-103-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ4,23.26
40-103-0016ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ4,33.26
40-103-0029ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ4,43.26
40-103-0043ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ4,53.26
40-103-0030ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ4,73.99
40-103-0031ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ4,83.99
40-103-0032ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ4,93.99
40-103-0028ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ53.99
40-103-0035ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ5,13.99
40-103-0036ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ5,34.23
40-103-0017ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ5,44.23
40-103-0052ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ5,54.23
40-103-0018ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ5,65.22
40-103-0053ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ5,85.22
40-103-0054ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ5,95.22
40-103-0019ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ65.22
40-103-0020ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ6,15.81
40-103-0021ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ6,25.81
40-103-0022ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ6,35.81
40-103-0055ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ6,45.81
40-103-0023ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ6,55.81
40-103-0025ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ6,66.4
40-103-0026ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ6,86.4
40-103-0037ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ7,36.4
40-103-0056ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ7,56.4
40-103-0044ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ7,87.6
40-103-0045ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ87.6
40-103-0039ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ8,38.16
40-103-0027ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ8,58.16
40-103-0040ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ9,310.3
40-103-0048ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ9,811.71
02-103-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ0,65.43
02-103-0004ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ1,83.67
02-103-0039ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ10,521.13
02-103-0040ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ1229.64
02-103-0041ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ13,544.02
02-103-0006ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ2,13.52
02-103-0007ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ2,23.52
02-103-0008ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ2,43.67
02-103-0015ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ3,44.26
02-103-0016ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ3,53.82
02-103-0019ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ4,54.99
02-103-0024ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ5,26.31
02-103-0026ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ5,56.16
02-103-0027ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ5,87.19
02-103-0030ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ6,79.1
02-103-0031ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ7,211.89
02-103-0032ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ7,713.06
02-103-0033ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ7,813.06
02-103-0034ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ7,914.82
02-103-0035ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ8,417.02
02-103-0036ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ8,818.64
02-103-0038ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ9,925.09
07-103-0009ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ1114.41
07-103-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ21.25
07-103-0002ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ2,31.25
07-103-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ2,51.47
07-103-0005ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ2,81.47
07-103-0006ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ3,21.56
07-103-0013ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ3.92.19
07-103-0004ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ4,22.27
07-103-0011ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ4,92.52
07-103-0007ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ52.52
07-103-0010ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ5,22.79
07-103-0012ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ5,93.4
07-103-0008ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ98.26
41-104-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.810434 Φ7 HSSCo+TIN21.72
41-104-0002ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.810504SET1 HSSCo+TIN128.98
11-104-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ WORM -TIN Φ5,612.33
39-104-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Φ1012
39-104-0005ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Φ1228
39-104-0002ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Φ6.55.5
39-104-0004ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Φ89
31-105-0146ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ10 TIALN36.98
31-105-0108ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ10,2 TIALN40.21
31-105-0109ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ10,3TIALN44.02
31-105-0161ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ10,5 TIALN48.42
31-105-0149ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ11 TIALN53.71
31-105-0053ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ12 TIALN57.23
31-105-0086ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ12,5 TIALN87.45
31-105-0057ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ13 TIALN87.45
31-105-0191ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ13,5 TIALN68.97
31-105-0059ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ14 TIALN83.64
31-105-0079ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ15 TIALN109.46
31-105-0050ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ16 TIALN115.33
31-105-0176ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ17 TIALN95.38
31-105-0177ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ17,5 TIALN95.38
31-105-0183ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ18 TIALN95.38
31-105-0184ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ19 TIALN96.85
31-105-0185ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ20 TIALN104.18
31-105-0138ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ3 TIALN8.07
31-105-0128ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ3,1 TIALN7.34
31-105-0112ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ3,2 TIALN7.34
31-105-0103ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ3,3 TIALN7.34
31-105-0129ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ3,4 TIALN7.34
31-105-0069ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ3,5 TIALN8.8
31-105-0130ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ3,6 TIALN9.1
31-105-0139ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ3,7 TIALN9.1
31-105-0140ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ3,8 TIALN9.1
31-105-0131ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ3,9 TIALN9.1
31-105-0114ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ4 TIALN10.27
31-105-0132ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ4,1 TIALN9.39
31-105-0104ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ4,2 TIALN9.39
31-105-0141ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ4,3 TIALN10.27
31-105-0133ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ4,4 TIALN10.27
31-105-0134ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ4,5 TIALN11.15
31-105-0152ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ4,8 TIALN12.62
31-105-0105ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ5 TIALN9.39
31-105-0147ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ5,1 TIALN15.26
31-105-0151ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ5,2 TIALN15.26
31-105-0155ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ5,3 TIALN14.67
31-105-0156ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ5,4 TIALN14.67
31-105-0135ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ5,5 TIALN14.38
31-105-0157ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ5,6 TIALN16.14
31-105-0153ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ5,8 TIALN16.14
31-105-0115ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ6 TIALN15.55
31-105-0136ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ6,5 TIALN20.54
31-105-0142ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ6,7 TIALN22.01
31-105-0106ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ6,8 TIALN22.01
31-105-0162ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ6,9 TIALN22.01
31-105-0137ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ7 TIALN21.13
31-105-0143ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ7,5 TIALN24.94
31-105-0154ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ7,8 TIALN29.35
31-105-0144ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ8 TIALN25.83
31-105-0107ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ8,5 TIALN29.93
31-105-0168ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ8,8 TIALN35.51
31-105-0058ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ9 TIALN30.81
31-105-0117ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ9,1 TIALN39.62
31-105-0145ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ9,5 TIALN37.27
31-105-0072ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ10,1 TIALN0
31-105-0054ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ10,5 TIALN72.78
31-105-0182ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ11 TIALN51.36
31-105-0163ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ11,5 TIALN51.36
31-105-0055ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ12 TIALN0
31-105-0085ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ12,5 TIALN79.24
31-105-0046ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ14 TIALN0
31-105-0164ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ14,5 TIALN93.91
31-105-0170ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ15 TIALN95.38
31-105-0186ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ15,5 ΤΙALN0
31-105-0189ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ16 TIALN95.38
31-105-0187ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ19,5 TIALN0
31-105-0188ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ20 TIALN0
31-105-0178ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ5 TIALN25.53
31-105-0179ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ6,8 TIALN27.88
31-105-0110ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ7 TIALN0
31-105-0076ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ7,5 TIALN0
31-105-0111ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ8 TIALN0
31-105-0180ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ8,5 TIALN38.15
31-105-0181ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ9 TIALN38.15
31-105-0165ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ0,5 TIALN25.53
31-105-0066ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ0,6 TIALN25.53
31-105-0021ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ0,9 TIALN23.48
31-105-0190ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ1 TIALN25.53
31-105-0158ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ1,3 TIALN23.18
31-105-0159ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ1,4 TIALN23.18
31-105-0174ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ1,5 TIALN25.53
31-105-0175ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ1,6 TIALN25.53
31-105-0150ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ1,7 TIALN25.53
31-105-0166ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ1,8 TIALN25.53
31-105-0084ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ10,5 TIALN57.52
31-105-0096ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ11 TIALN57.52
31-105-0119ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ2,0 TIALN23.77
31-105-0120ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ2,1 TIALN23.77
31-105-0121ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ2,2 TIALN23.77
31-105-0127ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ2,3 TIALN23.77
31-105-0094ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ2,4 TIALN23.77
31-105-0095ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ2,5 TIALN25.53
31-105-0123ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ2,6 TIALN25.53
31-105-0124ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ2,7 TIALN22.6
31-105-0125ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ2,8 TIALN22.6
31-105-0126ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ2,9 TIALN25.53
31-105-0118ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ3,1 TIALN23.18
31-105-0074ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ8,5 TIALN39.91
31-105-0169ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ8,8 TIALN49.89
31-105-0092ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.609 Φ1 TIALN15.55
31-105-0001ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.609 Φ1,5 TIALN15.55
31-105-0093ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.609 Φ1,6 TIALN15.55
31-105-0101ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.609 Φ1,8 TIALN15.55
31-105-0102ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.609 Φ1,9 TIALN15.55
31-105-0043ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.703 Φ16,5 ΤΙΑLN214.23
31-105-0051ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.703 Φ17,5 TIALN214.23
31-105-0047ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.703 Φ18 TIALN214.23
31-105-0048ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.703 Φ19 TIALN265.59
31-105-0049ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.703 Φ20 TIALN265.59
31-105-0081ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.704 Φ4,1 TIALN0
31-105-0082ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.704 Φ5,2 TIALN0
31-105-0083ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.704 Φ6 TIALN0
31-105-0061ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ1 TIALN31.4
31-105-0064ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ1,1 TIALN0
31-105-0062ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ1,2 TIALN0
31-105-0080ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ1,5 TIALN39.62
31-105-0031ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ10 TIALN82.76
31-105-0032ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ10,2 TIALN111.81
31-105-0077ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ10,3 TIALN111.81
31-105-0033ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ10,5 TIALN111.81
31-105-0034ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ10,8 TIALN111.81
31-105-0035ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ11 TIALN111.81
31-105-0063ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ11,2 TIALN111.81
31-105-0087ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ11,5 TIALN111.81
31-105-0089ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ11,8 TIALN111.81
31-105-0036ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ12 TIALN111.81
31-105-0071ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ12,2 TIALN143.51
31-105-0042ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ12,5 ΤIALN143.51
31-105-0116ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ12,8 ΤIALN143.51
31-105-0037ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ13 TIALN143.51
31-105-0070ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ13,5 TIALN143.51
31-105-0038ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ14 TIALN143.51
31-105-0039ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ15 TIALN178.14
31-105-0040ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ16 TIALN178.14
31-105-0052ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ16,5 TIALN0
31-105-0041ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ17 TIALN245.63
31-105-0090ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ2 TIALN39.62
31-105-0091ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ2,5 TIALN30.81
31-105-0002ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ3 TIALN51.36
31-105-0003ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ3,2 TIALN51.36
31-105-0004ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ3,3 TIALN51.36
31-105-0005ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ3,5 TIALN51.36
31-105-0006ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ3,8 TIALN51.36
31-105-0007ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ4 TIALN51.36
31-105-0008ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ4,1 TIALN51.36
31-105-0009ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ4,2 TIALN51.36
31-105-0122ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ4,3 TIALN51.36
31-105-0010ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ4,5 TIALN51.36
31-105-0011ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ4,8 TIALN51.36
31-105-0012ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ5 TIALN51.36
31-105-0167ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ5,2 TIALN51.36
31-105-0065ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ5,4 TIALN51.36
31-105-0013ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ5,5 TIALN51.36
31-105-0014ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ5,8 TIALN51.36
31-105-0015ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ6 TIALN51.36
31-105-0016ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ6,1 TIALN58.99
31-105-0017ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ6,5 TIALN58.99
31-105-0148ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ6,7 TIALN58.99
31-105-0018ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ6,8 TIALN58.99
31-105-0019ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ7 TIALN58.99
31-105-0020ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ7,2 TIALN58.99
31-105-0075ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ7,5 TIALN58.99
31-105-0022ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ7,8 TIALN58.99
31-105-0023ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ8 TIALN58.99
31-105-0024ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ8,1 TIALN82.76
31-105-0025ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ8,2 TIALN82.76
31-105-0026ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ8,5 TIALN82.76
31-105-0027ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ8,8 TIALN82.76
31-105-0028ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ9 TIALN82.76
31-105-0056ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ9,1 TIALN82.76
31-105-0029ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ9,5 TIALN82.76
31-105-0030ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ9,8 TIALN82.76
31-105-0073ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ9,9 TIALN82.76
31-105-0067ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.809 Φ10 TIALN102.71
31-105-0068ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.809 Φ10,2 TIALN108.58
31-105-0045ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.915 Φ10 TIALN0
31-105-0060ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.915 Φ4 TIALN195.74
31-105-0044ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.930 Φ4 ΤΙΑLN531.18
31-105-0078ΤΡΥΠ.ΚΑΡΒ. ART.NR.708 Φ1,7 TIALN54.29
31-105-0171ΤΡΥΠ.ΚΑΡΒ. ART.NR.708 Φ2,5 TIALN0
31-105-0172ΤΡΥΠ.ΚΑΡΒ. ART.NR.708 Φ3 TIALN0
31-105-0173ΤΡΥΠ.ΚΑΡΒ. ART.NR.708 Φ3,5 TIALN0
39-105-0018ΤΡΥΠΑΝΙ FORATTUTO 3mm ΙΤΑΛΙΑ0
39-105-0019ΤΡΥΠΑΝΙ FORATTUTO 5mm ΙΤΑΛΙΑ0
39-105-0004ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ DIN338 Φ424.5
39-105-0013ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΙΝΤΙ Φ712
39-105-0014ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΙΝΤΙ Φ916
39-105-0012ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ4,9 Χ 52 Χ 86*Ν ΟΛΟ ΒΙΝΤΙ24
45-105-0009ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8003 Φ11 MG63.68
45-105-0010ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8003 Φ11,5 MG74.54
45-105-0004ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8003 Φ12 MG74.54
45-105-0005ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8003 Φ13 MG72.49
45-105-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8003 Φ7,8 MG34.72
45-105-0036ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8003 Φ8,8 MG45.99
45-105-0007ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8003 Φ9 MG34.04
45-105-0008ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8003 Φ9,5 MG48.36
45-105-0037ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8003 Φ9,8 MG51.97
44-105-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.800303 Φ4,2 PULSAR17.02
44-105-0002ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.800303 Φ6,8 PULSAR27.29
45-105-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ10 MG71.05
45-105-0002ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ10,2 MG85.78
45-105-0011ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ2 MG7.07
45-105-0012ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ2,5 MG8.95
45-105-0013ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ2,8 MG11.94
45-105-0014ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ3 MG11.56
45-105-0035ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ3,1 MG11.56
45-105-0015ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ3,2 MG11.56
45-105-0034ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ3,3 MG11.68
45-105-0016ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ3,5 MG12.68
45-105-0017ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ3,8 MG14.56
45-105-0018ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ4 MG14.38
45-105-0019ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ4,2 MG14.82
45-105-0020ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ4,5 MG17.87
45-105-0021ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ4,8 MG21.01
45-105-0022ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ5 MG19.49
45-105-0023ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ5,2 MG23.65
45-105-0024ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ5,5 MG25.83
45-105-0025ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ5,8 MG28.17
45-105-0026ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ6 MG27.38
45-105-0027ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ6,5 MG33.9
45-105-0028ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ6,8 MG41.03
45-105-0029ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ7 MG40.67
45-105-0030ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ7,5 MG48.36
45-105-0031ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ8 MG48.36
45-105-0032ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ8,5 MG56.35
45-105-0033ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ9,5 MG58.4
44-105-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8033 Φ11,5 PULSAR137.93
54-105-0006ΤΡΥΠΑΝΙΑ TDM110R 3SCF 16M268.53
39-105-0015ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΙΝΤΙ Φ1124
54-105-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΚΑΡΒ.412846-0120850
54-105-0004ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΚΑΡΒ.412846-1401020
55-105-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ-CODE.6035 Φ0,8535
55-105-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ-CODE.6156 Φ113.21
50-105-0012ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70L Φ12113.28
50-105-0016ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70L Φ3,416.73
50-105-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ0,5 (-)8.22
50-105-0010ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ0,69.1
50-105-0002ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ0,79.1
50-105-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ0,89.1
50-105-0004ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ1 (-)8.8
50-105-0005ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ1,211.01
50-105-0006ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ1,511.01
50-105-0008ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ1,712.33
50-105-0009ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ1,812.33
50-105-0011ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ12,5 (-)65.74
50-105-0013ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ14 (-)91.56
50-105-0014ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ15 (-)104.18
50-105-0015ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ16 (-)114.45
50-105-0007ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ARΤ.70Μ Φ1,612.33
71-105-0004ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. CODE.50699 Φ0,5017.5
71-105-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. CODE.50699 Φ0,6717.5
71-105-0005ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. CODE.50699 Φ0,7017.61
71-105-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. CODE.50699 Φ0,7217.5
71-105-0002ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. CODE.50699 Φ0,7717.5
71-105-0006ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. CODE.50699 Φ0,8517.61
02-105-0010ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α1163 Φ3,113.21
02-105-0011ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α1164ΤΙΝ Φ13,8206.9
02-105-0013ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ0,6520.25
02-105-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ0,6720.25
02-105-0014ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ0,7012.77
02-105-0004ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ0,7220.25
02-105-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ0,7512.77
02-105-0005ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ0,7720.25
02-105-0006ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ0,8012.77
02-105-0007ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ0,8522.01
02-105-0008ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ0,9013.21
02-105-0009ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ0,9223.48
02-105-0002ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ0,9523.18
02-105-0015ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ112.61
54-105-0005ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ.20D H102Z043000
54-105-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ.20D H102Z080000
54-105-0002ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ.3D 412822-00080000
85-105-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ.type.3130 Φ1,45 MG14.8
55-105-0002ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ.ΚΑΝΟΝ-CODE.6157 Φ1,539.32
39-105-0002ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ D28.5
39-105-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ D7 DIN 33839.5
39-105-0017ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ10,5χ87χ133 ΒΙΝ.ΜΕΤΑΛ.0
39-105-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ4 Χ43 Χ75 *ΒΙΝ.ΜΕΤΑΛ.0
39-105-0007ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ5 Χ52 Χ86 *ΒΙΝ.ΜΕΤΑΛ. ΙΑΤ0
39-105-0005ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ5,1χ52χ86*Ν ΟΛΟ ΒΙΝ. CHIA34.5
39-105-0008ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ7 Χ69 Χ109 *ΒΙΝ.ΜΕΤΑΛ. ΙΑΤ0
39-105-0016ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ8,5χ75χ117 ΒΙΝ.ΜΕΤΑΛ.0
39-108-0001ΤΡΥΠ.ΚΩΝ. Φ11,75χ195χ300 N HSS0
39-108-0002ΤΡΥΠΑΝΙ DIN 345 MK2 D19,7517.5
55-108-0001ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΑΚ.ΚΩΝ-code.222 Φ10,5 HSS27.29
11-182-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ - STUB HSS Φ3,21.61
11-182-0003ΤΡΥΠΑΝΙΑ - STUB HSS Φ6,83.96
11-182-0004ΤΡΥΠΑΝΙΑ - STUB HSS Φ9,55.49
07-182-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202 Φ6,91.69
39-182-0002ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ20 χ 66 χ 131 Ns HSS IAT0
39-182-0001ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ5,7 Χ 28 Χ 66 Νs HSS2.9
39-230-0001ΤΡΥΠ/ΚΟΛΑΟΥΖΟ Μ4 ΜΑΚΡΥ HSSE19.5
07-230-0001ΤΡΥΠ/ΛΑΟΥΖΑ+ΜΑΓΝ.ΑΝΤ/ΡΑΣ Μ3-Μ1091.47
59-230-0003ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ HSSE ART.370 M1023.48
59-230-0004ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ HSSE ART.370 M1227.59
59-230-0001ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ HSSE ART.370 M316.73
59-230-0002ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ HSSE ART.370 M416.73
59-230-0005ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ HSSE ART.370 M516.73
59-230-0006ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ HSSE ART.370 M618.49
59-230-0007ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ HSSE ART.370 M821.28
35-230-0001ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ No.MDTX M533.75
35-230-0002ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ No.MDTX M636.68
38-230-0005ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ Μ30
38-230-0004ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ Μ40
38-230-0001ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ Μ519.5
38-230-0002ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ Μ621.5
38-230-0003ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ Μ825
39-080-0012ΛΑΜ/ΤΡΥΠΑΝΑ Φ45,0 ΜΜ HSS ME ΒΙΝΤΙΑ44.13
07-080-0006ΛΑΜΑΡ/ΠΑΝΑ-Code.101026(4,0-30,0)141.81
07-080-0001ΛΑΜΑΡ/ΠΑΝΑ-Code.101326T(4,0-30,0)201.79
07-080-0010ΛΑΜΑΡ/ΠΑΝΑ-Code.101size.1(4,0-20,0)36.87
07-080-0005ΛΑΜΑΡ/ΠΑΝΑ-Code.101size.2(4,0-30,0)61.86
07-080-0003ΛΑΜΑΡ/ΠΑΝΑ-Code.101size.3(6,0-38,0)81.44
07-080-0002ΛΑΜΑΡ/ΠΑΝΑ-Code.101size.5(4,0-39,0)99.17
07-080-0007ΛΑΜΑΡ/ΠΑΝΑ-Code.101size2(5,0-20,0)21.66
07-080-0008ΛΑΜΑΡ/ΠΑΝΑ-Code.101size3(16,0-30,50)35.92
07-080-0004ΛΑΜΑΡ/ΠΑΝΑ-Code.101size4(24,0-40.0)74.4
07-080-0009ΛΑΜΑΡ/ΠΑΝΑ-Code.101size5(36,0-50,0)98.44
39-080-0026ΛΑΜΑΡΙΝΟΤΡΥΠΑΝΑ HSS ME BINTIA Φ300
39-080-0037ΛΑΜΑΡΙΝΟΤΡΥΠΑΝΑ Φ22mm HSS0
07-080-0030ΟΔΗΓΟΙ ΠΟΤΗΡ/ΠΑΝΩΝ-Code.12620113.28
07-080-0028ΟΔΗΓΟΙ ΠΟΤΗΡ/ΠΑΝΩΝ-Code.12620220.49
07-080-0024ΟΔΗΓΟΙ ΠΟΤΗΡ/ΠΑΝΩΝ-Code.1262049.71
07-080-0026ΟΔΗΓΟΙ ΠΟΤΗΡ/ΠΑΝΩΝ-Code.12621016.68
07-080-0025ΟΔΗΓΟΙ ΠΟΤΗΡ/ΠΑΝΩΝ-Code.12621120.49
39-080-0063ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΑΓΝ. ΠΟΤΗΡΙ ΜΑΚΡΥ0
39-080-0057ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ 14-300
39-080-0058ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ 32-210
39-080-0062ΠΟΤ/ΤΡΥΠΑΝΟ Φ60 ΚΑΡΒ.ΒΙΝΤΙ0
39-080-0060ΠΟΤHΡΙ ΒΙΝΤΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2555
39-080-0061ΠΟΤHΡΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΑΚΡΥ 290
39-080-0059ΠΟΤΗΡ.ΔΙΑ.Φ80 Χ 55 ΕΝΑΛ.ΒΑΣ.ΒΙΝ. KARNA148
39-080-0048ΠΟΤΗΡΙΑ HSCO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 210
39-080-0049ΠΟΤΗΡΙΑ HSCO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 330
39-080-0050ΠΟΤΗΡΙΑ HSCO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 410
39-080-0051ΠΟΤΗΡΙΑ HSCO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 510
39-080-0052ΠΟΤΗΡΙΑ HSCO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 520
39-080-0053ΠΟΤΗΡΙΑ HSCO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 600
39-080-0054ΠΟΤΗΡΙΑ HSCO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 650
39-080-0055ΠΟΤΗΡΙΑ HSCO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 760
39-080-0056ΠΟΤΗΡΙΑ HSCO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 790
39-080-0002ΠΟΤΗΡΙΑ HSCO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Φ140
39-080-0011ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ. ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ32-1520
39-080-0028ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ 25mm ΟΔΗΓΟΣ0
39-080-0014ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ 35mm0
39-080-0001ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ 35mm0
39-080-0043ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ Co 8% 35ΜΜ Χ 44ΜΜ6
39-080-0040ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ Co8% 20mm x 50mm0
39-080-0018ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ VENUS Co 8%0
39-080-0005ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ Β.Τ. /UR/TALY Φ300
39-080-0022ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΜΕ ΒΙΝΤΙ Φ5057.6
07-080-0012ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.113031 Φ30mm61.63
07-080-0013ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.113050 Φ50mm85.11
07-080-0014ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.113070 Φ70mm170.21
07-080-0015ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.113100 Φ100mm278.8
07-080-0045ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126014 Φ147.65
07-080-0029ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126016 Φ1610.27
07-080-0032ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126017 Φ1710.27
07-080-0033ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126019 Φ1910.27
07-080-0031ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126020 Φ2010.27
07-080-0034ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126021 Φ2110.27
07-080-0035ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126022 Φ2210.27
07-080-0017ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126025 Φ2510.86
07-080-0018ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126028 Φ2810.86
07-080-0019ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126030 Φ3010.86
07-080-0036ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126033 Φ3310.86
07-080-0016ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126035 Φ3511.54
07-080-0044ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126037 Φ3711.54
07-080-0042ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126038 Φ3811.54
07-080-0020ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126040 Φ4011.54
07-080-0037ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126043 Φ4311.54
07-080-0021ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126044 Φ4413.86
07-080-0043ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126048 Φ4813.86
07-080-0027ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126050 Φ5014.43
07-080-0038ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126052 Φ5216.9
07-080-0022ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126055 Φ5516.9
07-080-0023ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126060 Φ6017.48
07-080-0046ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126065 Φ6518.63
07-080-0039ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126070 Φ7018.63
07-080-0040ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126076 Φ7620.02
07-080-0041ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126079 Φ7920.66
39-080-0009ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ HSS-M42 Φ460
39-080-0010ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ HSS-M42 Φ540
39-080-0013ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΚΑΡΒ. LONG D4557
39-080-0046ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΜΕ ΒΙΝΤΙ 35mm35
39-080-0003ΠΟΤΥΡΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 26 KARNASC37
67-080-0020ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 1470 x 13 x 0,6519.66
67-080-0049ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 1470 x 13 x 0,6519.66
67-080-0039ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 1730 x 13 x 0,6521.72
67-080-0021ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2060 x 20 x 0,925.83
67-080-0054ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2060 x 20 x 0,925.83
67-080-0056ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2080 x 20 x 0,926.12
67-080-0043ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2100 x 20 x 0,926.41
67-080-0057ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2120 x 20 x 0,926.41
67-080-0001ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2370 x 20 x 0,928.76
67-080-0023ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2370 x 20 x 0,928.76
67-080-0024ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2370 x 20 x 0,90
67-080-0012ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2450 x 27 x 0,929.64
67-080-0025ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2450 x 27 x 0,930.81
67-080-0009ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2480 x 27 x 0,929.93
67-080-0044ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2550 x 27 x 0,930.23
67-080-0035ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2600 x 27 x 0,932.58
67-080-0036ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2730 x 27 x 0,932.58
67-080-0013ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2825 x 27 x 0,933.16
67-080-0026ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2825 x 27 x 0,933.16
67-080-0007ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2840 x 27 x 0,933.46
67-080-0019ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2940 x 27 x 0,934.04
67-080-0029ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2940 x 27 x 0,934.04
67-080-0014ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2990 x 27 x 0,934.63
67-080-0015ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3010 x 27 x 0,934.63
67-080-0006ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3070 x 27 x 0,935.51
67-080-0063ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3120 x 27 x 0,937.56
67-080-0005ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3270 x 27 x 0,936.98
67-080-0046ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3270 x 27 x 0,936.98
67-080-0016ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3300 x 27 x 0,939.03
67-080-0032ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3360 x 27 x 0,939.62
67-080-0034ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3360 x 27 x 0,937.56
67-080-0048ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3360 x 27 x 0,939.62
67-080-0045ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3400 x 27 x 0,938.74
67-080-0050ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3400 x 27 x 0,938.74
67-080-0064ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3500 x 27 x 0,941.09
67-080-0002ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3660 x 27 x 0,941.09
67-080-0027ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3660 x 27 x 0,941.09
67-080-0028ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3660 x 27 x 0,941.09
67-080-0052ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3660 x 27 x 0,941.09
67-080-0004ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3830 x 27 x 0,942.55
67-080-0017ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3830 x 27 x 0,942.55
67-080-0060ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3830 x 27 x 0,942.55
67-080-0042ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 4000 x 27 x 0,944.02
67-080-0047ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 4000 x 27 x 0,944.02
67-080-0053ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 4000 x 27 x 0,944.02
67-080-0018ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 4140 x 27 x 0,944.61
67-080-0040ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 4570 x 34 x 1,163.1
67-080-0041ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 4570 x 34 x 1,163.1
67-080-0062ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 4570 x 34 x 1,163.1
67-080-0008ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 4590 x 34 x 1,163.1
67-080-0055ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 4650 x 34 x 1,163.98
67-080-0031ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 5000 x 34 x 1,167.79
67-080-0033ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 5800 x 41 x 1,3103.3
53-080-0005ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ 2550x27x0,9-5/824.06
53-080-0003ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ 2950x27x0,9-3/40
53-080-0002ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ 2950x27x0,9-5/80
53-080-0004ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ 3400x27x0,9-5/830.81
53-080-0001ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ 3660x27x0,9-5/833.75
39-080-0006ΣΚΕΛΕΤΟΣ HAZET42
39-080-0019ΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΓ. 32mm-200mm0
39-080-0044ΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΓΑΛΟΣ 32ΜΜ-200ΜΜ5.6
50-232-0001ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ ΚΑΡΒ. 90M ART.75S Φ6 (-16.14
50-232-0003ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ ΚΑΡΒ. 90Μ ART.75S Φ10 (35.8
50-232-0002ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ ΚΑΡΒ. 90Μ ART.75S Φ828.76
31-232-0003ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ ART.NR.890 Φ1051.65
31-232-0016ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ ART.NR.890 Φ1261.63
31-232-0005ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ ART.NR.890 Φ324.06
31-232-0004ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ ART.NR.890 Φ424.06
31-232-0006ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ ART.NR.890 Φ524.06
31-232-0001ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ ART.NR.890 Φ626.56
31-232-0002ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ ART.NR.890 Φ833.16
55-232-0001ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ-CODE.5540 Φ1020.29
55-232-0006ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ-CODE.5540 Φ1229.43
55-232-0003ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ-CODE.5540 Φ510.61
55-232-0002ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ-CODE.5540 Φ610.98
55-232-0005ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ-CODE.5540 Φ818.14
11-232-0004ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ Co 120Μ Φ1025.47
11-232-0002ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ Co 120Μ Φ611.45
11-232-0003ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ Co 120Μ Φ820.01
02-232-0002ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ HSS 90M-A1115 Φ1022.3
02-232-0003ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ HSS 90M-A1115 Φ613.21
02-232-0001ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ HSS 90M-A1115 Φ819.66
31-232-0011ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΡΟΙ 120Μ ART.NR.860 Φ1051.65
31-232-0017ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΡΟΙ 120Μ ART.NR.860 Φ1261.63
31-232-0012ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΡΟΙ 120Μ ART.NR.860 Φ424.06
31-232-0013ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΡΟΙ 120Μ ART.NR.860 Φ517.31
31-232-0014ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΡΟΙ 120Μ ART.NR.860 Φ626.56
31-232-0015ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΡΟΙ 120Μ ART.NR.860 Φ833.16
31-232-0007ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΡΟΙ 90Μ ART.NR.820 Φ4x12039.62
31-232-0008ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΡΟΙ 90Μ ART.NR.820 Φ5x13239.62
31-232-0009ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΡΟΙ 90Μ ART.NR.820 Φ6x13941.09
31-232-0010ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΡΟΙ 90Μ ART.NR.820 Φ8x16567.5
55-232-0004ΤΡΥΠΑΝΟΚΕΝ/ΔΟΡΟΙ 120Μ-CODE.5550 Φ510.61