ΔΡΑΠΑΝΟΥ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ(€)
39-001-0040 ΑΛΕΖΟΥΑΡ 12,5 χ 20 0
39-001-0015 ΑΛΕΖΟΥΑΡ 1:50 11,8-16 HSS FRA 80
39-001-0012 ΑΛΕΖΟΥΑΡ 1:50 16 Φ15,8-Φ20,4 HSS F-VIS 0
39-001-0009 ΑΛΕΖΟΥΑΡ 212 / 5,5 10.3
39-001-0029 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΙΣΙΑ 16 37
39-001-0028 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΙΣΙΑ 23 75
39-001-0026 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΙΣΙΑ Φ30 0
39-001-0021 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΙΣΙΑ Φ6,1 HSS JAL 24
39-001-0016 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΙΣΙΑ Φ6,5 HSS COFLER 0
39-001-0008 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΙΣΙΑ Φ9,5 23.5
31-001-0008 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ14 233.31
31-001-0021 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ2,62 -S7 105
31-001-0001 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ2,64 45
31-001-0005 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ2,65 41
31-001-0020 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ2,72 -S7 95
31-001-0019 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ3 -S7 55
31-001-0006 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ3,09 43
31-001-0025 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ8,01 89.5
31-001-0026 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ8,01 89.5
31-001-0023 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ8,02 89.5
31-001-0027 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ8,03 89.5
31-001-0028 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ8,04 89.5
31-001-0024 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ8,05 89.5
31-001-0007 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ8,10 86.96
31-001-0022 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ8,2 89.51
31-001-0011 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ9,9 127.06
31-001-0012 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.880 Φ9,95 127.06
31-001-0013 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.881/880 Φ3 43.43
31-001-0002 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.881/880 Φ4 58.11
31-001-0010 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.881/880 Φ5 61.63
31-001-0003 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.881/880 Φ6 68.97
31-001-0004 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ. ART.NR.881/880 Φ8 0
31-001-0009 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΚΑΡΒ.ART.NR.880 Φ4,05 49
28-001-0004 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. HSSCo-CODE.741 Φ24 55.47
28-001-0002 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. HSSCo-CODE.741 Φ6 19.96
39-001-0014 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΙΣΙΟ ΣΤΕ. 6,5 ΗSS VIS 21.5
39-001-0017 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΙΣΙΟ ΣΤΕ. Φ8,5 HSSE CAST 0
39-001-0023 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΙΣΙΟ Φ8 0
50-001-0006 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΑΡΒ. ART.69C Φ10 68.97
50-001-0007 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΑΡΒ. ART.69C Φ12 88.04
50-001-0001 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΑΡΒ. ART.69C Φ3 (-) 27.59
50-001-0003 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΑΡΒ. ART.69C Φ5 (-) 33.75
50-001-0004 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΑΡΒ. ART.69C Φ6 (-) 35.8
50-001-0005 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΑΡΒ. ART.69C Φ8 49.89
02-001-0020 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. F4152 Φ25 93.91
90-001-0009 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ10 24.36
90-001-0010 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ11 27.88
90-001-0011 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ12 26.41
90-001-0012 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ14 29.35
90-001-0013 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ15 35.8
90-001-0014 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ17 44.02
90-001-0015 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ20 52.82
90-001-0016 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ21 52.82
90-001-0004 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ3 25.53
90-001-0005 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ4 21.72
90-001-0006 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ5 22.6
90-001-0017 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ7/16 20.25
90-001-0007 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ8 23.77
90-001-0008 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSS Φ9 26.41
90-001-0018 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSSCo Φ10 29.35
90-001-0019 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSSCo Φ14 33.75
90-001-0020 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSSCo Φ16 44.9
90-001-0024 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΚΩΝ. HSSCo Φ33 164.34
39-001-0006 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΜΕ ΚΩΝΟ Φ19 45
39-001-0011 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. ΜΕ ΚΩΝΟ Φ34 0
39-001-0013 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ. Φ23 0
02-001-0009 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ -F1352 Φ12 42.55
02-001-0010 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ -F1352 Φ13 46.37
02-001-0006 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ -F1352 Φ9 28.17
02-001-0049 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ F1353 Φ4 22.89
55-001-0018 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ10 24.65
55-001-0010 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ11 34.72
55-001-0033 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ12 36.02
55-001-0021 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ14 41.4
55-001-0007 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ15 43.16
55-001-0009 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ16 44.9
55-001-0051 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ17 52.75
55-001-0015 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ18 54.03
55-001-0048 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ19 63.3
55-001-0022 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ2 18.23
55-001-0049 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ2,2 18.23
55-001-0037 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ2,5 18.23
55-001-0032 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ20 60.07
55-001-0026 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ3 18.23
55-001-0038 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ3,5 16.38
55-001-0014 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ4 15.39
55-001-0039 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ4,5 16.25
55-001-0017 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ5 15.99
55-001-0040 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ5,5 19.07
55-001-0023 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ6 16.47
55-001-0054 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ6,5 20.07
55-001-0060 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ7,5 22.72
55-001-0027 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ8 20.72
55-001-0061 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ8,5 26.43
55-001-0063 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ9 24.76
55-001-0062 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.3080 Φ9,5 26.95
55-001-0064 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.5210 Φ10 92.34
55-001-0042 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.5210 Φ14 139.92
55-001-0053 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-code.5210 Φ16 171.58
55-001-0074 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-CODE.5210 Φ4 38.45
55-001-0072 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-CODE.5210 Φ5 52.36
55-001-0073 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-CODE.5210 Φ6 63.76
55-001-0071 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-CODE.5210 Φ8 74.39
02-001-0004 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ-F1352 Φ7 23.18
02-001-0019 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ. F4152 Φ20 68.97
55-001-0067 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-code.3130 Φ16 57.42
55-001-0068 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-code.3130 Φ18 63.8
55-001-0035 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-code.3130 Φ20 67.49
55-001-0031 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-code.3130 Φ22 76.17
55-001-0045 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-code.3130 Φ25 92.7
55-001-0024 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-code.3130 Φ28 110.11
55-001-0025 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-code.3130 Φ30 113.78
02-001-0017 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-F4152 Φ10 41.09
02-001-0018 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-F4152 Φ12 44.02
02-001-0051 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-F4152 Φ16 68.97
02-001-0044 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-F4152 Φ18 77.77
02-001-0016 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.-F4152 Φ8 46.96
55-001-0029 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.ΚΟΠΤ.CODE.3320 Φ5 22.6
55-001-0030 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧ.ΚΩΝ.ΚΟΠΤ.code.3320 Φ6 24.94
39-001-0041 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΗΧΑΝΗΣ ΙΣΙΟ D2 17
39-001-0042 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖ. 13,5-15,5 Ε 85
39-001-0022 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ 37,0-45,0MM 160
39-001-0036 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ 15,5-18mm 41.09
39-001-0033 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 10,0 - 11,0ΜΜ 32.28
39-001-0034 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 11,0 - 12,0ΜΜ 32.28
39-001-0035 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 12,0-13,5ΜΜ 32.28
39-001-0010 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 13,5 - 15,5ΜΜ 41.09
39-001-0037 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 21,0 - 24,0ΜΜ 49.89
39-001-0030 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 24,0 - 27,5ΜΜ 52.82
39-001-0038 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 27,5 - 31,5ΜΜ 58.69
39-001-0031 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 6,0 - 6,8ΜΜ 24.94
39-001-0032 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 6,8 - 7,6ΜΜ 24.94
39-001-0024 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 7,6 - 8,5MM 24.94
39-001-0004 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 8,0 -9,0ΜΜ 27.88
39-001-0039 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ HSS 9,0 - 10,0ΜΜ 27.88
39-001-0027 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ18,0-21,0mm 46.96
39-001-0018 ΑΛΕΖΟΥΑΡ Φ24/206 0
39-001-0005 ΑΛΕΖΟΥΑΡ Φ3,5 SOM 7010350 7.2
39-001-0002 ΑΛΕΖΟΥΑΡ Φ8,5mm 16.5
02-001-0036 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ10 29.35
02-001-0037 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ12 35.22
02-001-0046 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ13 52.82
02-001-0038 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ14 57.23
02-001-0039 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ15 61.63
02-001-0040 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ16 63.1
02-001-0041 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ17 66.03
02-001-0047 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ18 74.83
02-001-0026 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ2,5 22.89
02-001-0042 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ22 89.51
02-001-0027 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ3 24.06
02-001-0028 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ3,5 28.17
02-001-0029 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ4 20.84
02-001-0030 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ4,5 24.65
02-001-0031 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ5 24.06
02-001-0032 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ5,5 25.53
02-001-0033 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ6 23.18
02-001-0034 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ7 25.24
02-001-0035 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ8 26.12
02-001-0045 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. F1131 HSS Φ9 29.93
55-001-0004 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ10 26.45
55-001-0036 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ11 30.42
55-001-0005 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ12 31.16
55-001-0008 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ14 49.04
55-001-0028 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ15 52.15
55-001-0041 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ16 52.56
55-001-0020 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ18 63.06
55-001-0006 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ2 17.9
55-001-0065 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ2,5 19.1
55-001-0047 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ20 67.71
55-001-0075 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ22 73.15
55-001-0070 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ28 125.28
55-001-0043 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ3 18.29
55-001-0016 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ3,5 21.01
55-001-0069 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ30 130.7
55-001-0001 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ4 18.29
55-001-0059 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ4,5 20.66
55-001-0046 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ5 20.22
55-001-0055 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ5,5 23.31
55-001-0002 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ6 19.68
55-001-0044 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ7 21.77
55-001-0003 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS CODE.3020 Φ8 21.77
90-001-0030 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS Φ19 33.79
90-001-0031 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS Φ20 52.82
90-001-0032 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS Φ21 41.03
90-001-0033 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS Φ25 101.25
90-001-0034 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ. HSS Φ26 104.18
55-001-0034 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ-code.3300 Φ10 HSS 84.2
55-001-0056 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ-code.3300 Φ12 HSS 105.85
55-001-0019 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ-code.3300 Φ2 HSS 0
55-001-0011 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ-code.3300 Φ3 HSS 25.76
55-001-0012 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ-code.3300 Φ4 HSS 29.79
55-001-0013 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ-code.3300 Φ5 HSS 31.4
55-001-0052 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ-code.3300 Φ6 HSS 38.34
55-001-0066 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ-code.3300 Φ8 HSS 57.14
55-001-0058 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ-code.3340 Φ16 HSSE 112
02-001-0021 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ. F3317 Φ3 28.76
02-001-0022 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ. F3317 Φ4 28.76
02-001-0023 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ. F3317 Φ5 29.93
02-001-0024 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ. F3317 Φ6 35.22
02-001-0025 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ. F3317 Φ8 57.23
55-001-0057 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ.code.3340 Φ14 HSSE 91.53
90-001-0025 ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΧΕΙΡ.ΚΩΝ.ΚΟΠΤ. HSS Φ4 23.77
39-107-0003 ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡ/ΝΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 12 6.5
39-107-0004 ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡ/ΝΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 14 8.5
39-107-0005 ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡ/ΝΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 7 4.5
39-107-0006 ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡ/ΝΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 8 4.5
39-107-0001 ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡ/ΝΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 9 4.5
39-107-0002 ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡ/ΝΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 10 4.5
39-107-0007 ΤΡΥΠΑΝΙ Φ5 Χ 52 Χ 86*ΒΙΝ.ΜΕΤΑΛ. ΙΑΤ 22
07-020-0071 KOΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-Code.246UNC 1/2x13 28.09
39-020-0043 ΚΟΛ.ΧΕΙΡΟΣ Μ9 x 1.25 HSS VIS 0
39-020-0023 ΚΟΛΑΟΥΖΑ BSF 1/2 ΣΕΤ 35
39-020-0032 ΚΟΛΑΟΥΖΑ HSS BSF 3/8 SET 0
39-020-0029 ΚΟΛΑΟΥΖΑ HSS S&B 36 Χ 4.00 ΣΕΤ 3 ΤΕΜ 75
39-020-0035 ΚΟΛΑΟΥΖΑ HSS Μ8 0
39-020-0034 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SET M12 x 0.5 0
39-020-0045 ΚΟΛΑΟΥΖΑ W5/16 HSS VOLKEL 0
39-020-0047 ΚΟΛΑΟΥΖΑ Μ12 HSS 0
39-020-0049 ΚΟΛΑΟΥΖΑ Μ16 x 1.5 HSS VOLKEL 0
39-020-0007 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. 1.1/8 BSW MTE 85
39-020-0017 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. 9/32χ26 SF WS WAR 0
39-020-0037 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. Μ17 χ 1 HSS IAT 0
39-020-0038 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. 12 x 1,75 DIN352 MTE 21.5
39-020-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. 12x1,75 DIN352 MTE 21.5
39-020-0008 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. 20x2,50 DIN352 ΜΤΕ 0
02-020-0009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. B2189 M18x1,5 0
02-020-0006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. B2189 M20x1,5 85.1
39-020-0024 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS 1" x 8 BSW(ΣΕΤ3ΤΜ) 35
39-020-0026 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS 1.1/8 X 12 UNF 45
39-020-0028 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS 1/2 χ 12*WHIT.(L) 0
39-020-0006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS 1/4x18 NPT CAST 0
39-020-0019 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS 1/4χ26 BSF HANI 0
39-020-0021 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS 3/16x32 UNF IAT 0
39-020-0027 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS 3/8 Χ 32 UNEF IAT 28
39-020-0010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS 3/8x24 UNF MTE SET 35
39-020-0018 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS 3/8χ20 BSF VIS 0
39-020-0020 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS 5/16χ22 BSF HANI 0
39-020-0016 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS 7/32χ28 BSF MHC 0
39-020-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS M22 x 1,0 MTE 45
39-020-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS Μ10 χ 0,5 FRA 32
39-020-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS Μ12 χ 0,75 IAT 24.8
39-020-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS Μ14 Χ 0,5 SKC 43.5
39-020-0012 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS Μ30 x 2 (L) IAT 115
39-020-0009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS Μ36 x 2 IAT 120
39-020-0025 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS Μ7 χ 0,5 IAT 0
39-020-0022 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSS Μ9 Χ 1 FRA 31
33-020-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSSCo No.101/S M10 52.53
33-020-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSSCo No.101/S M6 33.74
33-020-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. HSSCo No.101/S M8 42.55
90-020-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. M3 x 0,5 17.31
90-020-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. M5 x 0,8 16.73
70-020-0020 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M10x1 14.97
70-020-0073 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M10x1,25 17.02
70-020-0021 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M12x1 17.02
70-020-0022 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M12x1,5 16.73
70-020-0023 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M14x1 24.36
70-020-0046 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M14x1,25 25.83
70-020-0024 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M14x1,5 20.84
70-020-0025 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M16x1 26.12
70-020-0026 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M16x1,5 21.42
70-020-0027 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M18x1 35.22
70-020-0028 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M18x1,5 31.11
70-020-0070 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M18x2 35.22
70-020-0063 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M20x1 36.68
70-020-0061 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M20x1,5 29.35
70-020-0062 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M20x2 36.68
70-020-0064 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M22x1,5 38.15
70-020-0065 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M22x2 43.14
70-020-0071 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M24x1,5 44.02
70-020-0066 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M24x2 45.49
70-020-0067 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M28x1,5 60.16
70-020-0068 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M30x1,5 68.97
70-020-0069 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 M30x2 76.3
70-020-0074 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 Μ28χ2 68.97
70-020-0016 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 Μ6x0,5 16.14
70-020-0017 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 Μ6x0,75 14.97
70-020-0018 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 Μ8x0,75 17.61
70-020-0019 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. No.0300 Μ8x1 14.97
02-020-0010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. UNF -B4189 3/8 85.11
07-020-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M10 16.87
07-020-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M12 21.96
07-020-0010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M14 27.41
07-020-0009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M16 33.18
07-020-0024 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M18 48.17
07-020-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M2 11.03
07-020-0047 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M2,5 21.69
07-020-0048 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M20 51.47
07-020-0062 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M24 75.92
07-020-0069 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M3 11.03
07-020-0013 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M33 150.42
07-020-0015 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M36 176.16
07-020-0050 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M4 11.03
07-020-0068 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M5 11.54
07-020-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M6 11.86
07-020-0074 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M7 12.41
07-020-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M8 13.28
07-020-0077 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-CODE.230 M9 20.13
07-020-0064 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-Code.246UNF 10-32 18.73
07-020-0065 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-Code.246UNF 12-28 23.84
07-020-0026 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-Code.246UNF 3/8x24 15.21
07-020-0045 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-Code.246UNF 5/16x24 14.06
07-020-0063 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-Code.246UNF 8-36 18.73
07-020-0061 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.-Code.246UNF 9/16x18 26.04
90-020-0010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.BSW 1/8 x 40 42.55
90-020-0007 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.BSW 3/8 x 16 31.11
90-020-0009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.BSW 5/32 x 32 53.26
39-020-0051 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.BSW 3/16x24 HSS MTE 14.67
70-020-0053 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.BSW HSS W1/2 29.35
70-020-0052 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.BSW HSS W1/8 11.74
70-020-0055 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.BSW HSS W3/16 11.74
70-020-0029 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.BSW HSS W3/4 44.02
70-020-0056 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.BSW HSS W5/32 11.74
70-020-0054 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.BSW HSS W5/8x11 30.81
07-020-0073 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.BSW-Code.246 5/8x11 63.7
07-020-0039 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M10 23.59
07-020-0078 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M10 23.62
07-020-0067 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M12 30.71
07-020-0040 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M14 38.36
07-020-0066 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M14 38.36
07-020-0025 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M16 46.06
07-020-0053 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M16 46.06
07-020-0058 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M2 14.87
07-020-0041 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M20 68.09
07-020-0038 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M3 14.87
07-020-0057 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M3 14.84
07-020-0049 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M4 15.28
07-020-0079 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M4 15.29
07-020-0019 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M5 15.94
07-020-0054 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M5 15.94
07-020-0016 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M6 15.94
07-020-0017 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M8 17.46
07-020-0056 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HGB-Code.230E M8 17.45
39-020-0015 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS 12x1,50 DIN2181 ΜΤΕ 23.5
39-020-0011 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS 22 x 1 DIN2181 0
02-020-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS B6689 G1/4 54.3
02-020-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS B6689 G1/8 42.55
02-020-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS B6689 G3/8 66.03
70-020-0033 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS BSW W1/4 ΜΤΕ 13.21
70-020-0050 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS M10 33.2
70-020-0051 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS M14 55.76
12-020-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS M22 x 2,5 99.78
70-020-0048 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS M3 25.83
70-020-0049 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS M4 21.5
70-020-0006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M10 16.43
70-020-0007 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M12 21.28
70-020-0008 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M14 26.12
70-020-0009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M16 35.22
70-020-0010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M18 51.36
70-020-0045 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M2,5 36.68
70-020-0011 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M20 54
70-020-0012 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M22 63.68
70-020-0013 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M24 72.49
70-020-0014 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M27 98.31
70-020-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M3 12.03
70-020-0015 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M30 121.79
70-020-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M4 12.03
70-020-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M5 12.33
70-020-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M6 12.62
70-020-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0200 M8 13.21
70-020-0057 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0290 M10 OX 33.75
70-020-0031 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0290 M12 OX 43.43
70-020-0072 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0290 M14 OX 52.82
70-020-0032 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0290 M16 OX 73.37
70-020-0059 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0290 M20 OX 96.85
70-020-0034 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0290 M3 OX 22.01
70-020-0035 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0290 M4 OX 22.01
70-020-0060 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0290 M5 OX 22.6
70-020-0036 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0290 M6 OX 20.54
70-020-0047 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.0290 M8 OX 25.83
35-020-0006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.6110 M10 34.63
35-020-0007 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.6110 M12 43.14
35-020-0008 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.6110 M14 54.88
35-020-0009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.6110 M16 68.38
35-020-0010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.6110 M18 96.85
35-020-0011 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.6110 M20 109.17
35-020-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.6110 M3 19.96
35-020-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.6110 M4 19.96
35-020-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.6110 M5 20.25
35-020-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.6110 M6 20.84
35-020-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS No.6110 M8 27.29
02-020-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS-Β1189 Μ3 29.64
02-020-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSS-Β1189 Μ5 30.52
33-020-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSSCo No.101/S M16 83.5
33-020-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.HSSCo Νο.101/S M12 57
07-020-0007 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M10x1 14.79
07-020-0076 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M10x1,25 17.22
07-020-0006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M12x1,25 19.27
07-020-0051 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M14x1 24.37
07-020-0075 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M14x1,25 24.37
07-020-0008 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M14x1,5 21.08
07-020-0042 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M16x1 23.79
07-020-0080 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M16x1,5 24.62
07-020-0023 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M18x1,5 29.49
07-020-0014 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M20x1,5 32.75
07-020-0020 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M20x2 47.07
07-020-0012 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M22x1 47.07
07-020-0070 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M24x2 62.43
07-020-0046 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M28x1,5 112.98
07-020-0043 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M30x1,5 124.92
07-020-0044 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M30x2 120.34
07-020-0060 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M8x0,50 13.96
07-020-0022 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M8x0,75 16.41
07-020-0059 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-Code.235 M8x1 13.28
12-020-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.MF-HSS M6x0,75 16.14
70-020-0041 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.UNF No.0305 1/2x20 26.71
70-020-0037 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.UNF No.0305 1/4x28 16.43
70-020-0043 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.UNF No.0305 3/4x16 51.06
70-020-0040 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.UNF No.0305 3/8x24 19.66
70-020-0038 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.UNF No.0305 5/16x24 17.9
70-020-0042 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.UNF No.0305 5/8x18 36.1
70-020-0039 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.UNF No.0305 7/16x20 24.94
70-020-0044 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.UNF No.0305 7/8x14 58.11
07-020-0032 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΑΡ.(L)-Code.230LI M10 20.49
07-020-0033 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΑΡ.(L)-Code.230LI M12 28.07
07-020-0034 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΑΡ.(L)-Code.230LI M14 33.94
07-020-0035 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΑΡ.(L)-Code.230LI M16 40.61
07-020-0036 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΑΡ.(L)-Code.230LI M18 57.29
07-020-0037 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΑΡ.(L)-Code.230LI M20 60.47
07-020-0027 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΑΡ.(L)-Code.230LI M3 13.86
07-020-0028 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΑΡ.(L)-Code.230LI M4 13.86
07-020-0029 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΑΡ.(L)-Code.230LI M5 14.28
07-020-0030 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΑΡ.(L)-Code.230LI M6 14.72
07-020-0031 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΑΡ.(L)-Code.230LI M8 16.06
35-020-0012 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΤΡΙΤΑ No.6110F M5 6.75
39-020-0033 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ15 χ 1 HSS IAT 0
39-020-0042 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ 5/16x18*HSS 28.5
39-020-0041 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ 5/8 x 11 UNC(L) 0
59-020-0011 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ BSW DIN 352 ART.223 1/4 13.21
59-020-0012 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ BSW DIN 352 ART.223 3/8 16.14
59-020-0010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ BSW DIN 352 ART.223 5/16 14.09
59-020-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ DIN352 ART.273 M12 16.14
59-020-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ DIN352 ART.273 M16 23.77
59-020-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ DIN352 ART.273 M18 30.81
59-020-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ DIN352 ART.273 M27 83.64
59-020-0009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ DIN352 ΑRΤ.273 M30 108.58
39-020-0030 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ HSS M27 X 2,00 MTE ΣΕΤ 70
59-020-0007 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ MF ART.263 M14x1,25 20.25
59-020-0008 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ MF ART.265 M30x2 113.87
59-020-0006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ART.270 M20 56.93
39-020-0014 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ10 Χ 1,25 (L) HSS 29
39-020-0036 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ12 x 1,25 (L) HSS FRA 0
39-020-0046 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ12 χ 1,25(L)HSS IAT 0
39-020-0040 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ15 x 1 HSS VOLK 0
39-020-0050 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ15 x 1,5 HSS IAT 32.5
39-020-0044 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ16 Χ 2 HSS 3o VOLK 12.5
39-020-0052 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ34 Χ 1,5 HSS IAT 125
39-020-0031 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ35 Χ 1,5 HSS IAT 135
39-020-0048 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ42 Χ 4,5* HSS 3o IAT 150
39-020-0039 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ44 x 2 HSS IAT 0
39-020-0013 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ Μ7 Χ 0,5 HSS 16
33-027-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΕΚΤΟΝΩΤ. Νο.123/4 Μ10 22.01
33-027-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΕΚΤΟΝΩΤ. Νο.123/4 Μ12 27
33-027-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΕΚΤΟΝΩΤ. Νο.123/4 Μ6 16.58
33-027-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΕΚΤΟΝΩΤ. Νο.123/4 Μ8 18.49
70-027-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΕΚΤ.No.2910 M10 33.75
70-027-0006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΕΚΤ.No.2910 M12 42.85
70-027-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΕΚΤ.No.2910 M4 22.3
70-027-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΕΚΤ.No.2910 M5 23.1
70-027-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΕΚΤ.No.2910 M6 24.94
70-027-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΕΚΤ.No.2910 M8 26.85
02-027-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ .-1225BLK Μ2 25.24
02-027-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ .-1225BLK Μ3 22.3
35-027-0030 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ BSW No.N-PO 1/2 33.75
35-027-0023 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ BSW No.N-PO 1/8 12.03
35-027-0006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9630BR M2 17.02
35-027-0024 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9630BR M2,5 14.67
35-027-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9630BR M3 11.45
35-027-0008 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9630BR M4 11.45
35-027-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9630BR M5 11.89
35-027-0015 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9630BR M6 11.89
35-027-0016 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9630BR M8 15.26
35-027-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9630ΒR M10 18.49
35-027-0027 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9635VA M10 19.66
35-027-0026 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9635VA M3 12.33
35-027-0013 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9635VA M4 12.33
35-027-0014 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9635VA M5 12.77
35-027-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9635VA M6 12.77
35-027-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9635VA M8 16.43
35-027-0007 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9730BR M12 24.06
35-027-0022 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9730BR M14 28.76
35-027-0009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9730BR M16 36.68
35-027-0010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9730BR M18 48.42
35-027-0011 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9730BR M20 57.23
35-027-0012 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9730BR M22 69.55
35-027-0017 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9735VA M16 38.44
35-027-0018 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9735VA M18 51.06
35-027-0028 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9735VA M20 60.16
35-027-0029 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9835VA M18x1,5 59.57
35-027-0020 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9835VA M8x1 23.48
02-027-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΕΚΤ-1225BLK Μ1,2 41.97
35-027-0021 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.9835VA M14x1,5 36.39
54-028-0018 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6505 WU41EG M2 20.25
54-028-0013 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6508 WU41EG M2,5 20.84
54-028-0002 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6510 WP49EG M3 14.67
54-028-0007 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6510 WU41EG M3 18.78
54-028-0003 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6513 WP49EG Μ4 14.67
54-028-0008 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6513 WU41EG M4 18.2
54-028-0004 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6515 WP49EG M5 15.26
54-028-0009 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6515 WU41EG M5 19.08
54-028-0001 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6517 WP49EG M6 15.26
54-028-0010 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6517 WU41EG M6 19.08
54-028-0005 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6521 WP49EG M8 16.87
54-028-0011 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6521 WU41EG M8 21.13
54-028-0020 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6523 WP49EG M10 20.25
54-028-0012 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6523 WU41EG M10 25.09
54-028-0006 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6531 WP49EG M12 27.59
54-028-0014 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6531 WU41EG M12 34.78
54-028-0016 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6533 WU41EG M14 46.07
54-028-0017 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6535 WU41EG M16 49.89
54-028-0019 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΙΣ.-VTSPO6538 WU41EG M20 76.3
54-028-0015 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6531 WU41EG M12 40.06
07-028-0052 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.245 Μ3-Μ12 111.18
07-028-0046 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.265UNC 1/2 15.65
07-028-0049 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.265UNC 1/4 9.39
07-028-0050 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.265UNC 3/8 13.2
07-028-0075 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.265UNC 5/16 11.75
07-028-0047 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.265UNC 7/16 15.65
07-028-0048 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.265UNC 9/16 23.45
07-028-0028 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.265UNF 1/2x20 15.6
07-028-0076 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.265UNF 1/4χ28 9.4
07-028-0065 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.265UNF 1x12 62.45
07-028-0029 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.265UNF 3/4x16 45.36
07-028-0067 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.265UNF 3/8x24 13.16
07-028-0066 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.265UNF 5/16x24 11.74
07-028-0010 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.265UNF 7/16x20 15.6
07-028-0025 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.265UNF 7/8x14 55.01
07-028-0051 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.265UNF5/8x18 23.45
07-028-0013 ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M10x1 14.79
07-028-0068 ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M10x1,25 14.79
07-028-0069 ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M12x1 19.68
07-028-0012 ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M14x1 24.23
07-028-0060 ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M16x1,5 28.29
07-028-0019 ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M18x2 33.55
07-028-0079 ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M20x1,0 36.76
07-028-0078 ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M20x1,5 36.76
07-028-0038 ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M20x2 36.76
07-028-0035 ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M22χ1,5 46.11
07-028-0074 ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M24χ1 53.95
07-028-0080 ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M24χ2 53.95
07-028-0055 ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M28χ1,5 67.38
07-028-0056 ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M28χ2 67.36
07-028-0040 ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M30χ2 76.75
07-028-0071 ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M4x0,5 12.54
07-028-0072 ΚΟΛ/ΖΑ Μηχ.ΙσιαMF-Code.260E M5x0,5 12.54
07-028-0061 ΚΟΛΑ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232EF M12 25.75
07-028-0043 ΚΟΛΑ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232EF M14 35.16
02-028-0011 ΚΟΛΑΟΥΖ.ΜΗΧ.ΙΣΙΑ HSSCo-B1297 M4 20.98
02-028-0012 ΚΟΛΑΟΥΖ.ΜΗΧ.ΙΣΙΑ HSSCo-B1297 M5 22.01
02-028-0014 ΚΟΛΑΟΥΖ.ΜΗΧ.ΙΣΙΑ HSSCo-B1297 M8 23.77
39-028-0037 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΗΛΕΚ. PG13,5 X 16 TEM.2 WS 45
39-028-0007 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΗΛΕΚ.PG11 X 18 TEM.1 MAK.HSSE 42.5
39-028-0051 ΚΟΛΑΟΥΖΑ Μ.ΙΣΙΑ Μ5 χ 0,8 χL150XB.HSSCo5 0
39-028-0050 ΚΟΛΑΟΥΖΑ Μ.ΙΣΙΑ Μ6 χ 1 χL150XB.HSSCo5 0
39-028-0043 ΚΟΛΑΟΥΖΑ Μ24 χ 2 HSSE 0
39-028-0032 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. HSSE Μ7 14.5
39-028-0035 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. LH MF M8 χ 1 32
39-028-0041 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. M10 x 1.25 LH MF 0
39-028-0031 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. UNF 12 0
39-028-0026 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. UNF 10 0
39-028-0027 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. UNF 12 0
39-028-0020 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΑΡΙΣΤ. Μ10 0
39-028-0023 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΑΡΙΣΤ. Μ12 21
39-028-0006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΑΡΙΣΤ. Μ14 28
59-028-0024 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ BSW ART.705 1/2 14.67
59-028-0026 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ BSW ART.705 1/8 8.8
59-028-0022 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ BSW ART.705 3/8 12.33
59-028-0021 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ BSW ART.705 5/16 11.15
59-028-0023 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ BSW ART.705 7/16 14.67
59-028-0025 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ BSW ART.715 9/16 22.01
39-028-0033 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ Μ17 Χ 1 Ψ.C HSSCo5 45
59-028-0032 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ART.320 M10 15.55
59-028-0033 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ART.320 M12 18.2
59-028-0027 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ART.320 M3 8.51
59-028-0028 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ART.320 M4 9.3
59-028-0029 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ART.320 M5 10.56
59-028-0030 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ART.320 M6 10.56
59-028-0031 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ART.320 M8 12.91
33-028-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ Νο.105/4 6G Μ10 22.01
33-028-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ Νο.105/4 6G Μ12 27
33-028-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ Νο.105/4 6G Μ6 16.58
33-028-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΙΣΙΑ Νο.105/4 6G Μ8 18.2
39-028-0042 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. Μ24 x 2 HSSE 0
39-028-0049 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.BSW 1/8 0
39-028-0029 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.HSSE UNF 371/B 10 0
39-028-0030 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.HSSE UNF 371/B 8 0
12-028-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.MF-HSS M11x1 24.06
39-028-0008 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ A15S M16 VERGANO 39.84
90-028-0009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ M20 x 2,5 40.21
90-028-0010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ M22 x 2,5 53.71
90-028-0011 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ M24 x 3 59.87
90-028-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ M4,5 x 0,75 13.06
39-028-0028 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ8χ0,75 Ψ.Β. HSSE 0
02-028-0009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ -B1218 M10 20.84
02-028-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ -B1218 M3 13.94
02-028-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ -B1218 M4 14.53
02-028-0006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ -B1218 M5 15.11
02-028-0008 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ -B1218 M8 17.17
02-028-0013 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ -B1297 M6 22.01
02-028-0010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ -B1318 M12 27.29
55-028-0010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ -code.4711 M2 17.92
55-028-0006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ -code.5314 M20 65
39-028-0019 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ 3/8x16 DIN2182/B BSW 0
39-028-0018 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ 5/16x18 DIN2182/B BSW 0
39-028-0017 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ 5/32x32 DIN2182/B BSW 0
59-028-0012 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ART.385 M20 32.58
59-028-0013 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ART.385 M36 151.14
02-028-0039 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ BSP -B6817 1/16 32.28
70-028-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ BSW 1/8 x 40 10.56
70-028-0095 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ BSW 3/16 x 24 11.59
70-028-0110 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ BSW 3/8 x 16 18.34
70-028-0109 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ BSW 5/16 x 18 15.55
02-028-0035 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ BSW-B6217 3/16 18.78
02-028-0038 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ BSW-B6317 3/4 64.27
28-028-0009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ BSW-CODE.526 7/8 38.15
65-028-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ CAT.6707 M9 27.29
39-028-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ GAS 1.1/4χ11 Ψ.C.HSS 170
02-028-0022 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ HSSCo/VA-B1244 M7 20.98
90-028-0015 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ M10 x 1,5 TIN 18.2
90-028-0014 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ M8 x 1,25 TIN 12.62
59-028-0017 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ MF ART.395 M22x1,0 45.78
59-028-0018 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ MF ART.395 M24x1,5 53.12
59-028-0019 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ MF ART.395 M24x2,0 53.12
59-028-0020 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ MF ART.395 M36x2,0 115.92
59-028-0014 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ MF ART.395 M6x0,5 12.03
59-028-0015 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ MF ART.395 M8x0,75 12.03
59-028-0016 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ MF ART.395 M9x1,0 12.03
39-028-0024 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ MF M24X1,5 L 81.92
02-028-0032 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ MF-B2315 M24x1,5 67.2
70-028-0084 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.1004 1/4x20 10.27
70-028-0083 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3004 1x 8 49.89
70-028-0081 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3004 3/4x10 29.64
70-028-0082 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3004 7/8x9 37.86
70-028-0079 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3004 9/16x12 29.05
70-028-0077 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3005 7/8x14 35.8
70-028-0073 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3005 1/2x20 17.46
70-028-0076 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3005 3/4x16 28.76
70-028-0072 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3005 3/8x24 14.23
70-028-0071 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3005 5/16x24 12.91
70-028-0075 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3005 5/8x18 22.89
70-028-0074 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3005 7/16x20 18.05
70-028-0105 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3005 9/16-18 28.17
70-028-0060 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M18x1 31.4
70-028-0061 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M18x1,5 28.76
70-028-0062 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M18x2 31.99
70-028-0063 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M20x1 33.75
70-028-0064 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M20x1,5 32.28
70-028-0065 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M20x2 39.91
70-028-0066 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M22x1,5 34.04
70-028-0067 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M22x2 46.96
70-028-0068 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M24x1,5 37.56
70-028-0069 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M24x2 42.26
70-028-0088 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M27x1,5 51.36
70-028-0097 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M27χ2 54.88
70-028-0089 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M30x1,5 58.11
70-028-0106 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.3500 M33x1,5 80.7
35-028-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No.9726GG M14 30.81
70-028-0078 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No3004 1/2x13 15.85
70-028-0080 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No3004 5/8x11 22.6
70-028-0070 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ No3005 1/4x28 12.91
39-028-0010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Α15S M18 54.4
59-028-0006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Αριστ.ART.334 M10 13.65
59-028-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Αριστ.ART.334 M3 9.54
59-028-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Αριστ.ART.334 M4 9.54
59-028-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Αριστ.ART.334 M5 9.98
59-028-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Αριστ.ART.334 M6 9.98
59-028-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Αριστ.ART.334 M8 12.03
59-028-0007 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Αριστ.ART.344 M12 16.14
59-028-0009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Αριστ.ART.344 M14 24.06
59-028-0008 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Αριστ.ART.344 M16 27.29
59-028-0010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Αριστ.ART.344 M18 37.27
59-028-0011 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Αριστ.ART.344 M20 52.53
02-028-0018 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΚΟΝΤΑ B1117 M4 23.04
02-028-0019 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΚΟΝΤΑ B1117 M5 23.04
02-028-0020 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΚΟΝΤΑ B1117 M6 24.36
02-028-0021 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΚΟΝΤΑ B1117 M8 25.83
39-028-0013 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ10 Χ 1,25 Ψ.C.(L) 28.5
39-028-0034 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ10χ1,25 Ψ.Β.(L) HSSE 35
39-028-0025 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ11χ1,25 Ψ.C. HSSCo5 0
39-028-0021 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ12 χ 1,25 C HSSE 0
39-028-0012 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ14χ1,5 L HSSE 42.25
39-028-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ14Χ2 HHSE 27
39-028-0047 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ16 x 1,25 Ψ.C. HSSCo5 0
39-028-0014 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ16 Χ 1 Ψ.Β. (L)HSSE 45
39-028-0038 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ16 χ 1,5 Ψ.C.(L)HSS 0
39-028-0022 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ16χ1,5 *Ψ.C.(L)HSS 0
39-028-0009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ16χ2 *Ψ.C.(L)HSS 28.5
39-028-0015 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ30 Χ 3,5 Χ.Β. HSSE 85
39-028-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ36χ2 Ψ.C. HSS 110
39-028-0016 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ45 x 1.5 Ψ.C HSS IAT 0
39-028-0040 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ5 χ 1 HSSCo5 37.8
39-028-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ5χ0,5 HSS 21
39-028-0011 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ6χ0,5 HSSE 27
39-028-0048 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ8 x 1,25 x L150 0
39-028-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Μ9χ1 HSSCo5 29
70-028-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1500 M2,5 8.51
70-028-0014 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1500 Μ10 10.71
70-028-0086 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1500 Μ2 8.8
70-028-0008 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1500 Μ3 7.19
70-028-0009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1500 Μ4 7.48
70-028-0010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1500 Μ5 0
70-028-0011 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1500 Μ6 0
70-028-0012 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1500 Μ7 9.68
70-028-0013 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1500 Μ8 0
70-028-0043 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1580 M10 TICN 22.01
70-028-0038 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1580 M3 TICN 15.55
70-028-0039 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1580 M4 TICN 15.55
70-028-0040 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1580 M5 TICN 16.14
70-028-0041 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1580 M6 TICN 16.14
70-028-0042 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1580 M8 TICN 18.78
70-028-0093 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1690 Μ10 ΟΧ 16.14
70-028-0100 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1690 Μ3 ΟΧ 10.71
70-028-0101 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1690 Μ4 ΟΧ 10.71
70-028-0102 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1690 Μ5 ΟΧ 0
70-028-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1690 Μ6 ΟΧ 11.59
70-028-0092 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.1690 Μ8 ΟΧ 0
35-028-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.2630BR M10 28.17
35-028-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.2630BR Μ6 17.9
35-028-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.2630BR Μ8 23.48
35-028-0006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.2730BR M12 36.68
35-028-0007 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.2730BR M16 55.76
70-028-0096 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3004 3/8χ 16 16.14
70-028-0021 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M10 11.01
70-028-0103 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M10x0,75 18.49
70-028-0049 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M10x1 13.94
70-028-0050 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M10x1,25 17.61
70-028-0022 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M12 13.35
70-028-0051 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M12x1 16.14
70-028-0052 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M12x1,25 18.2
70-028-0053 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M12x1,5 15.41
70-028-0023 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M14 16.73
70-028-0054 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M14x0,75 63.1
70-028-0055 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M14x1 21.72
70-028-0056 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M14x1,25 20.98
70-028-0057 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M14x1,5 20.4
70-028-0024 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M16 19.08
70-028-0058 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M16x1 24.21
70-028-0059 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M16x1,5 23.04
70-028-0108 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M16x2 0
70-028-0025 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M18 26.71
70-028-0015 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M2 11.3
70-028-0026 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M20 28.47
70-028-0027 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M24 37.27
70-028-0028 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M27 49.89
70-028-0016 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M3 9.1
70-028-0029 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M30 60.75
70-028-0087 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M30x2 63.1
70-028-0030 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M33 0
70-028-0090 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M33x2 80.7
70-028-0031 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M36 0
70-028-0107 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M36x1,5 88.04
70-028-0099 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M36x2 99.78
70-028-0017 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M4 9.24
70-028-0018 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M5 8.8
70-028-0019 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M6 9.1
70-028-0045 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M6x0,5 13.5
70-028-0046 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M6x0,75 13.21
70-028-0020 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M8 0
70-028-0047 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M8x0,75 14.67
70-028-0048 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3500 M8x1 13.35
70-028-0035 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3510 Μ10 ΤΙΝ 17.61
70-028-0036 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3510 Μ12 ΤΙΝ 0
70-028-0037 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3510 Μ16 ΤΙΝ 30.81
70-028-0032 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3510 Μ5 ΤΙΝ 14.23
70-028-0033 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3510 Μ6 ΤΙΝ 14.53
70-028-0034 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3510 Μ8 ΤΙΝ 15.26
70-028-0044 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3580 M12 TICN 27.88
70-028-0091 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3580 M16 TICN 40.5
70-028-0104 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3580 Μ20 TICN 56.35
70-028-0098 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3690 M12 OX 19.37
70-028-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3690 M14 OX 25.83
70-028-0085 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.3690 M16 OX 28.47
70-028-0094 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.6250 M6 4.84
70-028-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.6250 M8 0
70-028-0006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.7850 M18 14.67
70-028-0007 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ Νο.7850 M20 19.08
02-028-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-B1215 M1 24.36
02-028-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-B1215 M1,2 24.36
02-028-0025 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-B1344 M12 VA 29.93
02-028-0026 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-B1344 M14 VA 38.74
02-028-0028 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-B1344 M20 VA 65.15
02-028-0016 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-B1397 Μ12 40.79
02-028-0029 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-B2317 M10x1 ΤΙΝ 35.22
07-028-0031 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.231 1/2χ14 29.76
07-028-0026 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.231 1/4χ18 17.04
07-028-0032 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.231 1/8χ27 15.65
07-028-0033 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.231 3/4χ14 39.07
07-028-0034 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.231 3/8χ18 23.84
07-028-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M10 12.89
07-028-0082 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M10 12.19
07-028-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M12 14.28
07-028-0077 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M14 19.49
07-028-0064 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M16 20.98
07-028-0037 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M2 10.73
07-028-0062 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M2,5 8.9
07-028-0083 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M22 45.56
07-028-0021 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M3 8.9
07-028-0081 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M30 66.85
07-028-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M4 8.9
07-028-0006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M5 8.9
07-028-0011 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M5 8.9
07-028-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M6 9.45
07-028-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M8 11.11
07-028-0008 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232E M8 10.83
07-028-0054 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.232EF M10 22.38
07-028-0057 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.232EF M4 15.45
07-028-0041 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.232EF M5 15.45
07-028-0058 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.232EF M6 16.47
07-028-0042 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.232EF M8 19.39
07-028-0015 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232T M10 18.53
07-028-0023 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232T M12 22.49
07-028-0014 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232T M8 16.16
07-028-0073 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232VA M10 14.22
07-028-0024 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232VA M14 25.82
07-028-0039 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232VA M2 11.88
07-028-0070 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232VA M3 9.92
07-028-0030 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.232VA M4 9.56
07-028-0009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.232VA M5 9.56
07-028-0063 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232VA M6 10.53
07-028-0027 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.232VA M8 12.37
07-028-0017 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.264 PG11 31.57
07-028-0053 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.264 PG13,5 32.52
07-028-0007 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.264 PG16 37.02
07-028-0018 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.264 PG21 66.7
07-028-0016 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.264 PG7 17.04
07-028-0036 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-Code.264 PG9 22.23
55-028-0009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-code.4751 M10 OX(blue) 30.25
55-028-0021 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-code.4751 M3 OX(blue) 19.66
55-028-0017 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-code.4756 M12 OX(blue) 37.57
55-028-0018 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-code.4756 M14 OX(blue) 46.18
55-028-0019 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-code.4794 M16 24.33
55-028-0014 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-code.4801 M6 TIN(blue) 0
55-028-0015 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-code.4801 M8 TIN(blue) 30.45
28-028-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.508 M20x2,5 29.93
28-028-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.508 M22x2,5 36.68
55-028-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.5207 W1"-8 112.78
55-028-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.5207 W1/4"-20 19.12
55-028-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.5207 W1/8"-40 0
55-028-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.5207 W3/4"-10 93.16
55-028-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ-CODE.5207 W5/8"-11 42.95
39-028-0046 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ Μ15 x 1 Ψ.Β. 0
39-028-0045 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ Μ16 Χ 1,5 Ψ.Β.(L) 55
39-028-0052 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ Μ42 χ4,5 Ψ.C. 0
39-028-0036 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. 1/4 Χ 19 BSPT HSS 18
39-028-0039 ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧ. Μ20 ΑΡΙΣΤ. 55
39-028-0053 ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ Μ2,2 x 0,45* X.C HSS 9
39-028-0044 ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧ.ΙΣΙΟ Μ42 Χ 2 Ψ.C. IAT 135
39-029-0014 ΚΟΛ.Μ35_ Μ5 χ0,5 X.C. HSSE CAST 0
54-029-0014 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6506 WU41EG M2 23.33
54-029-0019 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6509 WU41EG M2,5 24.36
54-029-0001 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6511 WP49EG M3 17.61
54-029-0008 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6511 WU41EG M3 22.01
54-029-0005 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6514 WP49EG M4 17.31
54-029-0009 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6514 WU41EG M4 21.42
54-029-0004 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6516 WP49EG M5 18.2
54-029-0010 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6516 WU41EG M5 22.3
54-029-0002 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6518 WP49EG M6 18.2
54-029-0011 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6518 WU41EG M6 22.3
54-029-0003 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6521 WP49EG M8 19.96
54-029-0015 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6521 WU41EG M8 24.94
54-029-0013 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6523 WU41EG M10 29.35
54-029-0006 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6524 WP49EG M10 24.06
54-029-0012 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6531 WP49EG M12 31.69
54-029-0016 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6533 WU41EG M14 52.82
54-029-0007 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6535 WU40EG M16 0
54-029-0017 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6535 WU41EG M16 57.23
54-029-0018 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6538 WU41EG M20 87.75
54-029-0020 ΚΟΛ.ΜΗΧ.ΣΠ-VTSFT6584 WP42EG M20 96.55
07-029-0046 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.233E M20 46.06
07-029-0027 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.233EF M12 33.38
07-029-0042 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.233EF M14 41.66
07-029-0026 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.233EF M20 79.88
07-029-0025 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.233T M16 38.83
07-029-0001 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234E M10 14.96
07-029-0020 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234E M3 10.99
07-029-0035 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234E M4 10.99
07-029-0005 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234E M5 10.97
07-029-0021 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234E M6 11.71
07-029-0003 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234E M8 12.81
07-029-0041 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234EF M10 26.99
07-029-0030 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234EF M4 19.24
07-029-0029 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234EF M5 19.24
07-029-0039 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234EF M6 20.95
07-029-0040 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234EF M8 23.06
07-029-0022 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234T M10 21.59
07-029-0015 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.234T M5 15.99
07-029-0016 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.266UNC 1/2 19.66
07-029-0018 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.266UNC 1/4 11.76
07-029-0031 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.266UNC 3/8 15.65
07-029-0032 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.266UNC 5/16 14.13
07-029-0033 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.266UNC 7/16 19.66
07-029-0034 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35M-Code.266UNC 9/16 28.31
07-029-0004 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35Μ-Code.233E M12 19.27
07-029-0052 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35Μ-Code.233E M14 23.2
07-029-0043 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35Μ-Code.233E M16 26.94
07-029-0045 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35Μ-Code.233E M4 11.69
07-029-0012 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ./VAP-Code.233VA M12 21.47
07-029-0013 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ./VAP-Code.233VA M14 25.82
07-029-0036 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ./VAP-Code.233VA M16 29.98
07-029-0008 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ./VAP-Code.234VA M2 13.72
07-029-0047 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ./VAP-Code.234VA M10 16.6
07-029-0011 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ./VAP-Code.234VA M3 12.27
07-029-0037 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ./VAP-Code.234VA M4 12.27
07-029-0017 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ./VAP-Code.234VA M5 12.27
07-029-0038 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ./VAP-Code.234VA M6 12.9
07-029-0006 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ./VAP-Code.234VA M8 14.17
07-029-0044 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ/35M-Code.266UNF 1x12 77.31
07-029-0028 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ/35M-Code.266UNF 3/4x16 56.43
07-029-0024 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ/35M-Code.266UNF 7/16x20 19.66
07-029-0023 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ/35M-Code.266UNF1/2x20 19.66
07-029-0019 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ/35M-Code.266UNF1/4x28 11.76
07-029-0049 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ/MF-Code.261E Μ24x1 67.37
07-029-0048 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ/MF-Code.261E Μ24x2 67.37
07-029-0050 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ/MF-Code.261E Μ28x1,5 81.2
07-029-0051 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ/MF-Code.261E Μ5x0,5 15.62
07-029-0007 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.-Code.245 Μ3-M12 123.55
59-029-0005 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.BSW ART.707 1/4 11.15
59-029-0004 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.BSW ART.707 3/16 11.15
59-029-0003 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.MF ART.397 M20 x 2 41.09
59-029-0001 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.ΚΟΝΤΑ ART.617 M12 9.39
39-029-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. 15- Μ20 x 2,5 *Ψ.C.HSS 41
39-029-0013 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΣΠΥΡ. MF 6X0,75 FL35 12.16
33-029-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΣΠΥΡ. Νο.131/3 6G M10 28.17
33-029-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΣΠΥΡ. Νο.131/3 6G M12 36.1
33-029-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΣΠΥΡ. Νο.131/3 6G M8 22.01
33-029-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΣΠΥΡ. Νο.131/3 6G Μ6 20.1
33-029-0007 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΣΠΥΡ. Νο.131/3 Μ10 25.53
33-029-0008 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΣΠΥΡ. Νο.131/3 Μ12 32.87
33-029-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΣΠΥΡ. Νο.131/3 Μ6 19.08
33-029-0006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΣΠΥΡ. Νο.131/3 Μ8 20.1
39-029-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΣΤΡΙΦΤΟ Μ12 11.74
07-029-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-35Μ-Code.234 M6 9.68
28-029-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ-CODE.510 M22x2,5 40.21
28-029-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.-CODE.510 M18x2,5 28.51
55-029-0019 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.code.4771 M5 ΟΧ(blue) 20.46
55-029-0017 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.code.4776 M12 OX(blue) 0
55-029-0018 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.code.4776 M14 ΟΧ(blue) 48.87
55-029-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.code.5174 M30x1,5MF 97.96
35-029-0040 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.G No.9940BR G3/8 48.42
02-029-0008 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. -B1251 M7 24.36
02-029-0016 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. -B1254 M2 23.77
02-029-0012 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. -B1351 M14 42.85
35-029-0031 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. 374 10x1C 9845V 23.5
35-029-0038 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. 376 18χ1.5C 9840 49.5
35-029-0041 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. 376 20χ2.5C 974 52.5
35-029-0042 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. 376 24χ3C 9745 72.5
90-029-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. M22 x 2,5 80.7
35-029-0025 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. N.9845VA M18x1,5 61.63
90-029-0006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. TIN M4 x 0,7 12.62
90-029-0007 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. TIN M5x0,8 13.21
35-029-0021 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. Νο.9840BR M8x1 22.6
35-029-0017 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ. Νο.N-SP M12 27.88
02-029-0017 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.-B1254 M4 19.96
55-029-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.-code.4881 M6 12.03
55-029-0006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.-code.4891 M3,5 13.11
55-029-0021 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.-code.4891 M6 0
55-029-0015 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.-code.4891 M8 14.47
55-029-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.-code.4896 M24 50.89
55-029-0014 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.-code.4971 M6 TIN 28
02-029-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.B1233 M6 HSSCo 26.85
02-029-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.B2351 M12x1,5 37.86
35-029-0019 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.BSW No.N-SP 1/8 12.77
35-029-0018 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.BSW No.N-SP 3/16 12.18
02-029-0022 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.BSW-B6233 1/4 20.98
02-029-0025 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.BSW-B6233 3/8 25.68
02-029-0023 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.BSW-B6233 5/16 22.45
02-029-0026 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.BSW-B6333 1/2 34.48
35-029-0020 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.G.No.9940OX G1/2 70.14
35-029-0028 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.G.No.9945VA G3/8 52.82
02-029-0009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.KONTA B1133 M5 23.48
02-029-0010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.KONTA B1133 M6 24.36
02-029-0011 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.KONTA B1133 M8 27.88
70-029-0087 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.MF No.4050 M18x1 33.75
70-029-0108 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.MF No.4050 M24χ1 51.65
70-029-0008 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2050 Μ10 11.3
70-029-0101 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2050 Μ2 9.39
70-029-0085 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2050 Μ2,5 9.1
70-029-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2050 Μ3 7.34
70-029-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2050 Μ4 8.07
70-029-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2050 Μ5 7.34
70-029-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2050 Μ6 8.36
70-029-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2050 Μ7 9.98
70-029-0006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2050 Μ8 9.68
70-029-0007 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2050 Μ9 16.73
70-029-0065 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2054 1/4-20 11.15
70-029-0064 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2054 3/8-16 14.82
70-029-0063 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2054 5/16-18 12.91
70-029-0092 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2290 M10 OX 17.61
70-029-0103 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2290 M3 OX 10.56
70-029-0104 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2290 M4 OX 11.59
70-029-0105 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2290 M5 OX 10.86
70-029-0090 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2290 M6 OX 11.74
70-029-0091 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2290 M8 OX 13.5
70-029-0081 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2660 Μ10-OX 17.61
70-029-0082 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2660 Μ12-OX 22.01
70-029-0080 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2660 Μ4-OX 11.74
70-029-0038 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2680 M10 22.01
70-029-0033 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2680 M3 16.73
70-029-0034 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2680 M4 16.73
70-029-0035 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2680 M5 16.73
70-029-0036 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2680 M6 16.14
70-029-0037 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2680 M8 20.4
70-029-0112 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.2690 M10 OX 16.14
70-029-0042 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M10x1 15.26
70-029-0043 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M10x1,25 20.4
70-029-0111 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M10χ0,75 22.6
70-029-0044 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M12x1 18.05
70-029-0045 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M12x1,25 23.18
70-029-0046 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M12x1,50 16.73
70-029-0086 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M14x1 23.18
70-029-0047 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M14x1,25 24.21
70-029-0048 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M14x1,50 22.01
70-029-0115 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M16x1 27.44
70-029-0050 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M16x1,50 26.71
70-029-0113 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M16x2 0
70-029-0088 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M18x1,50 30.81
70-029-0051 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M18x2 37.56
70-029-0052 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M20x1 37.56
70-029-0089 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M20x1,50 34.63
70-029-0053 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M20x2 51.06
70-029-0114 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M20x2.5 0
70-029-0107 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M24χ1,5 41.97
70-029-0106 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M24χ2 48.42
70-029-0099 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M27x2 67.5
70-029-0102 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M30x1,5 67.5
70-029-0098 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M30x2 78.06
70-029-0084 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M6x0,5 14.09
70-029-0049 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M6x1 24.94
70-029-0013 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M8 10.12
70-029-0040 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M8x0,75 15.11
70-029-0041 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 M8x1 13.94
70-029-0014 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ10 12.62
70-029-0015 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ12 14.82
70-029-0016 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ14 18.49
70-029-0017 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ16 20.4
70-029-0018 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ20 30.37
70-029-0019 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ22 40.79
70-029-0020 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ24 38.44
70-029-0021 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ27 51.65
70-029-0009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ3 8.66
70-029-0022 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ30 65.15
70-029-0023 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ33 98.31
70-029-0024 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ36 98.31
70-029-0010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ4 8.8
70-029-0011 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ5 8.36
70-029-0012 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4050 Μ6 9.24
70-029-0070 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4054 1/2-13 18.2
70-029-0067 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4054 3/4-10 33.75
70-029-0068 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4054 5/8-11 27.15
70-029-0071 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4054 7/16-14 20.1
70-029-0066 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4054 7/8-9 41.09
70-029-0069 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4054 9/16-12 28.47
70-029-0058 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4055 1/2-20 20.4
70-029-0054 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4055 1/4-28 14.09
70-029-0061 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4055 3/4-16 35.8
70-029-0056 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4055 3/8-24 15.85
70-029-0055 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4055 5/16-24 14.53
70-029-0060 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4055 5/8-18 27.44
70-029-0057 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4055 7/16-20 20.4
70-029-0062 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4055 7/8-14 43.58
70-029-0059 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4055 9/16-18 32.28
70-029-0030 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4060 M10 20.4
70-029-0031 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4060 M12 22.01
70-029-0096 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4060 M12 22.01
70-029-0032 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4060 M16 32.58
70-029-0094 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4060 M20 48.42
70-029-0025 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4060 M3 14.09
70-029-0026 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4060 M4 14.23
70-029-0027 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4060 M5 14.82
70-029-0028 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4060 M6 13.5
70-029-0029 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4060 M8 14.97
70-029-0100 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4290 M10 OX 17.61
70-029-0097 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4290 M14 OX 27.44
70-029-0039 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4680 M12 28.76
70-029-0083 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4680 M16 43.58
70-029-0095 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4680 M18χ1,5 51.36
70-029-0093 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.4680 M20 58.69
35-029-0006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9640BR M10 19.08
35-029-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9640BR M3 11.74
35-029-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9640BR M4 11.74
35-029-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9640BR M5 12.18
35-029-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9640BR M6 12.18
35-029-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9640BR M8 15.85
35-029-0032 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9645VA M10 20.25
35-029-0030 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9645VA M3 12.62
35-029-0012 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9645VA M4 12.62
35-029-0024 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9645VA M5 13.21
35-029-0013 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9645VA M6 13.21
35-029-0014 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9645VA M8 17.02
35-029-0036 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9648PH M10 27
35-029-0034 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9648PH M6 17.31
35-029-0035 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9648PH M8 22.6
35-029-0007 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9740BR M12 24.65
35-029-0008 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9740BR M14 29.64
35-029-0009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9740BR M16 37.56
35-029-0010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9740BR M18 49.6
35-029-0029 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9740BR M20 58.69
35-029-0011 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9740BR M22 71.31
35-029-0015 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9745VA M12 26.12
35-029-0033 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9745VA M16 39.62
35-029-0016 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9745VA M20 61.63
35-029-0037 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9748PH M12 34.63
35-029-0039 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.No.9845VA M8x1 24.06
02-029-0007 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.ΚΟΝΤΑ B1133 M4 23.04
70-029-0109 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.Νο.4290 Μ12 ΟΧ 20.54
70-029-0110 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.Νο.4290 Μ16 ΟΧ 31.4
70-029-0079 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.ΣΩΛ.No.4052 G1" 115.92
70-029-0075 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.ΣΩΛ.No.4052 G1/2 47.54
70-029-0073 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.ΣΩΛ.No.4052 G1/4 28.47
70-029-0072 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.ΣΩΛ.No.4052 G1/8 22.3
70-029-0077 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.ΣΩΛ.No.4052 G3/4 76.3
70-029-0074 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.ΣΩΛ.No.4052 G3/8 37.56
70-029-0076 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.ΣΩΛ.No.4052 G5/8 60.45
70-029-0078 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡ.ΣΩΛ.No.4052 G7/8 101.25
39-029-0011 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡΑΛ 12χ1,75 ΜΤΕ 0
39-029-0009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡΑΛ Μ20 42
39-029-0010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡΑΛ Μ20 HSSE 41
39-029-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠΥΡΑΛ Μ24 41
39-029-0012 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΣΠΥΡ.ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 16Χ2,0 DIN 376 19.26
39-029-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΣΤΡΙΦ.ΜΠΛΕ ΚΟΒΑΛΤ. Μ8 Χ 1,25 0
39-029-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΣΤΡΙΦ.ΜΠΛΕ ΚΟΒΑΛΤ.12 Χ 1,75 0
39-030-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. BSW 1/8W40 0
39-030-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ. ΑΛΟΥΜ. Μ4 0
35-030-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.BSW 1/8W40 PO-I 25.5
35-030-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΑΛ. 371 M6 AL-SP 96 13.85
65-030-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΑΛΟΥΜ. CAT.6616 M10 28.76
65-030-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΑΛΟΥΜ. CAT.6616 M2 26.41
65-030-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΑΛΟΥΜ. CAT.6616 M8 21.72
07-030-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΑΛΟΥΜ.-Code.272 M4 8.88
07-030-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΑΛΟΥΜ.-Code.272 M5 8.92
07-030-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΑΛΟΥΜ.-Code.272 M6 10.9
07-030-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΑΛΟΥΜ.-Code.272 M8 11.98
55-030-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΑΛΟΥΜ.-code.4841 M3 19.57
55-030-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΑΛΟΥΜ.-code.4841 M8 24.11
55-030-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΑΛΟΥΜ.-code.4842 M12 33.09
02-030-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΑΛ - B1245 Μ2,5 25.24
02-030-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΑΛ. - B1245 Μ2 25.24
02-030-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΑΛ.- Β1245 M4 37.3
35-030-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΑΛ.No.9634BR Μ3 14.38
35-030-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΑΛ.No.9634BR Μ4 14.38
35-030-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΑΛ.No.9634BR Μ5 14.97
55-030-0010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΑΛΟΥΜ.code.4740 M10 14.56
55-030-0009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΑΛΟΥΜ.code.4740 M4 10.03
55-030-0006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΑΛΟΥΜ.code.4740 M5 10.57
55-030-0007 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΑΛΟΥΜ.code.4740 M6 10.57
55-030-0008 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΑΛΟΥΜ.code.4740 M8 12.24
07-031-0002 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣIA/ΣΩΛ-Code.262E G1/4 18.73
07-031-0007 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ/ΣΩΛ-Code.262E G1 69.56
07-031-0005 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ/ΣΩΛ-Code.262E G1/8 14.83
07-031-0008 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ/ΣΩΛ-Code.262E G3/8 22.3
07-031-0003 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.ΣΩΛ-Code.263E G1/2 37.6
07-031-0001 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.ΣΩΛ-Code.263E G1/4 21.49
07-031-0004 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.ΣΩΛ-Code.263E G1/8 16.84
07-031-0010 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.ΣΩΛ-Code.263E G3/8 26.71
07-031-0011 ΚΟΛ/ΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.ΣΩΛ-Code.263E G7/8 65.49
07-031-0009 ΚΟΛ/ΖΑ ΧΕΙΡ.ΣΩΛ-Code.236 G1/4 χ 19 25.11
39-031-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ 1 1/4Χ11 BSP HSS S & B ΣΕΤ 75
70-031-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΣΩΛ.No.07020 G1/8 15.85
70-031-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΣΩΛ.No.07020 G5/8 49.01
70-031-0019 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΣΩΛ.Νο.3002 G1/4 16.14
70-031-0006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΣΩΛ.Νο.3002 G3/4 44.9
70-031-0005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΣΩΛ.Νο.3002 G3/8 22.89
70-031-0007 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΣΩΛ.Νο.3502 G1/2 38.74
70-031-0004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΣΩΛ.Νο.3502 G1/4 20.25
70-031-0008 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΣΩΛ.Νο.3502 G3/4 59.72
70-031-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΙΣΙΑ ΣΩΛ.Νο.3502 G7/8" 80.7
55-031-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.ΣΩΛ.code.5055 G1/4" 41.36
55-031-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.ΣΩΛ.code.5055 G1/8" 28.34
55-031-0003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΠ.ΣΩΛ.code.5055 G3/8" 49.19
35-031-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΣΩΛ. 374 3/4RC 9940B 132.06
28-031-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΣΩΛ.ΙΣΙΑ BSP-G CODE.573 1/8 12.03
28-031-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΣΩΛ.ΙΣΙΑ BSP-G CODE.573 3/4 45.19
90-031-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΣΩΛ.ΜΗΧ.BSPF 1/2 x 14 58.69
70-031-0013 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΣΩΛ.HSS No.0202/0302 54
70-031-0012 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΣΩΛ.HSS No.0202/0302 70.43
70-031-0014 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΣΩΛ.HSS No.0202/0302 92.44
70-031-0016 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΣΩΛ.HSS Νο.0202/0302 20.84
70-031-0015 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΣΩΛ.HSS Νο.0202/0302 33.16
70-031-0011 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΣΩΛ.No.0202/0302 27.59
70-031-0010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΣΩΛ.No.0202/0302 47.54
70-031-0009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΣΩΛ.No.0202/0302 114.45
59-031-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.ΣΩΛΗΝΟΣ ART.253 G3/4 36.68
31-032-0001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ART.NR.500 Φ12 Χ 2 PITCH 240.65
31-032-0002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ ART.NR. 800 Φ10 Χ 2 PITCH 215.7
50-014-0001 ΚΟΝΔΥΛΙΑ ART.6435AL Φ10 MVA 55.76
50-014-0002 ΚΟΝΔΥΛΙΑ ART.6435AL Φ12 MVA 77.77
50-014-0004 ΚΟΝΔΥΛΙΑ ART.6435AL Φ8 31.69
50-014-0005 ΚΟΝΔΥΛΙΑ ART.6435AL Φ8 MVA 45.49
46-014-0008 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ10 TIALN 27.88
42-014-0005 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ10 TICN 26.85
43-014-0001 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ12 HSSCo 21.28
46-014-0010 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ12 TIALN 36.39
42-014-0006 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ12 TICN 36.24
42-014-0007 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ14 TICN 41.09
42-014-0008 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ16 TICN 50.48
43-014-0002 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ18 HSSCo 35.51
42-014-0009 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ18 TICN 60.45
42-014-0010 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ2 TICN 19.66
46-014-0009 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ20 TIALN 72.49
42-014-0011 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ20 TICN 72.49
42-014-0012 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ25 TICN 76.3
46-014-0004 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ3 TIALN 19.66
42-014-0013 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ3 TICN 19.66
42-014-0014 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ4 TICN 19.66
46-014-0003 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ5 TIALN 19.66
42-014-0015 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ5 TICN 19.66
46-014-0005 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ6 TIALN 19.66
42-014-0016 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ6 TICN 19.66
46-014-0006 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ8 TIALN 26.12
42-014-0017 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1311 Φ8 TICN 26.12
42-014-0019 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ10 TICN 23.04
46-014-0011 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ3 TIALN 15.85
42-014-0001 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ3 TICN 15.85
43-014-0003 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ4 HSSCo 7.34
46-014-0001 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ4 TIALN 15.85
42-014-0002 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ4 TICN 12.33
43-014-0004 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ5 HSSCo 8.51
46-014-0002 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ5 TIALN 15.85
42-014-0003 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ5 TICN 12.33
46-014-0007 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ6 TIALN 19.66
42-014-0004 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ6 TICN 15.85
42-014-0018 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.1353 Φ8 TICN 17.9
58-014-0001 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CODE.843213 Φ12 HSC-ALU 0
80-014-0002 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.601 Φ4 TIN 16.14
80-014-0003 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.601 Φ5 TIN 16.14
80-014-0007 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.601 Φ6 TIN 16.14
80-014-0001 ΚΟΝΔΥΛΙΑ RA-212-407 Φ6 20.54
80-014-0004 ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒ. 2WAL-ALNI Φ10 35.22
80-014-0005 ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒ. 2WAL-ALNI Φ6 35.22
80-014-0006 ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒ. 2WAL-ALNI Φ8 35.22
40-016-0003 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3012 Φ10,5 HSS 24.36
40-016-0004 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3012 Φ11,5 HSS 27.15
40-016-0002 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3012 Φ20 HSS 43.73
40-016-0006 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3012 Φ9,5 HSSCo 15.55
43-016-0001 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ11 HSS 22.6
40-016-0007 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ13 HSS 39.33
40-016-0008 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ14 HSS 32.28
40-016-0009 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ19 HSS 52.24
40-016-0010 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ20 HSS 44.9
40-016-0011 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ22 HSS 81.58
40-016-0037 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ23 HSS 87.16
40-016-0012 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ32 HSS 122.67
40-016-0013 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ35 HSS 155.54
40-016-0014 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ4,5 HSS 14.97
40-016-0015 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ5,5 HSS 14.97
40-016-0016 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ6,5 HSS 18.05
40-016-0017 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ7 HSS 18.05
40-016-0024 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3072 Φ8 HSS 11.74
40-016-0001 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ10 HSS 19.08
42-016-0001 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ10 TICN 25.83
40-016-0025 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ12 HSS 27.88
40-016-0026 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ13 HSS 47.25
40-016-0027 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ14 HSS 47.4
40-016-0028 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ15 HSS 54.88
40-016-0029 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ16 HSS 54.88
40-016-0030 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ17 HSS 61.34
40-016-0031 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ18 HSS 66.03
40-016-0018 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ2 HSS 18.78
40-016-0032 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ20 HSS 66.03
40-016-0033 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ25 HSS 101.54
40-016-0034 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ26 HSS 116.36
40-016-0035 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ28 HSS 116.36
40-016-0019 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ3 HSS 18.49
40-016-0036 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ30 HSS 122.67
40-016-0020 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ4 HSS 19.66
40-016-0021 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ6 HSS 18.78
40-016-0022 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ7 HSS 16.43
40-016-0023 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.3132 Φ8 HSS 16.73
40-016-0038 ΚΟΝΔΥΛΙΑ CAT.5012 5/16" HSS 7.34
90-016-0002 ΚΟΝΔΥΛΙΑ code.FMS2M-MG Φ5x100 76.3
39-016-0002 ΚΟΝΔΥΛΙΑ DIN844 Φ26 HSS 0
14-016-0001 ΚΟΝΔΥΛΙΑ FMRS 3032HRD-M 187.82
80-016-0025 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.1711 Φ10 TIN 22.01
80-016-0028 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.1711 Φ12 TIN 25.53
80-016-0029 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.1711 Φ16 TIN 34.92
80-016-0030 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.1711 Φ18 TIN 41.09
80-016-0031 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.1711 Φ20 TIN 44.61
80-016-0032 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.1711 Φ25 TIN 72.78
80-016-0033 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.1711 Φ4 TIN 16.14
80-016-0034 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.1711 Φ6 TIN 16.14
80-016-0035 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.1711 Φ8 TIN 21.42
80-016-0020 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.2710 Φ10x18x8 33.16
80-016-0019 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.2710 Φ8x16x8 28.17
80-016-0024 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.2720 Φ13,5χ4 33.75
80-016-0021 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.2720 Φ16,5χ3 36.39
80-016-0022 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.2720 Φ16,5χ5 37.27
80-016-0023 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.2720 Φ19,5x4 40.79
80-016-0046 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.5211 Φ18 TIN 53.71
80-016-0049 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.5211 Φ22 TICN 93.91
80-016-0047 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.5211 Φ6 TIN 26.12
80-016-0051 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.5221 Φ10 TICN 52.82
80-016-0048 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.5221 Φ12 TIN 52.82
80-016-0050 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.5221 Φ16 TICN 72.49
80-016-0036 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.5221 Φ24 TICN 196.04
80-016-0037 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.5221 Φ25 TICN 192.22
80-016-0038 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.5221 Φ6 TICN 29.35
80-016-0039 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.5221 Φ8 TIN 39.91
80-016-0044 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.611 Φ14 TIN 31.69
80-016-0045 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.611 Φ16 TIN 38.15
80-016-0001 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.611 Φ20 TIN 49.89
80-016-0005 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.611 Φ25 TIN 77.15
80-016-0012 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.612 Φ10 TIN 29.93
80-016-0026 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.612 Φ12 TIN 35.22
80-016-0027 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.612 Φ6 TICN 25.53
80-016-0040 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.621 Φ19 TICN 38.74
80-016-0041 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.642 Φ12 TICN 46.96
80-016-0042 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.642 Φ18 TICN 72.78
80-016-0043 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.642 Φ20 TICN 86.57
80-016-0052 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.642 Φ5 TICN 29.05
80-016-0006 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.711 Φ11,5 15.26
80-016-0007 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.711 Φ17 23.77
80-016-0008 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.711 Φ23 36.39
80-016-0009 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.711 Φ24 36.39
80-016-0010 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.711 Φ26 44.61
80-016-0002 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.711 Φ8,5 12.33
80-016-0003 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.711 Φ9 11.15
80-016-0004 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.711 Φ9,5 12.33
80-016-0013 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.712 Φ13 18.2
80-016-0014 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.712 Φ17 26.12
80-016-0015 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.712 Φ19 32.58
80-016-0011 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.712 Φ9 13.21
80-016-0017 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.742 Φ17 57.23
80-016-0018 ΚΟΝΔΥΛΙΑ LIST.742 Φ19 66.62
28-016-0001 ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΜΟΝ/ΠΑ CODE.366 Φ22,5x6x12 45.49
28-016-0002 ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΜΟΝ/ΠΑ CODE.366 Φ32,5x8x12 58.4
80-016-0016 ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΞΕΧ. ΚΟΝΤΑ Φ25 118.86
16-016-0002 ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΑΥ HSS Φ7,5 χ 2,0mm 38.74
16-016-0001 ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΑΥ HSS Φ7.5 x 1.5mm 38.74
39-016-0001 ΚΟΝΛΥΛΙΑ ΜΟΡΦΗΣ 0
39-100-0176 6,50mm HSS-E DIN338 ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Μ.Τ.Ε. 0
39-100-0146 TΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜ. Φ14,25 0
39-100-0144 ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΟ 12 χ 410 0
39-100-0147 ΤΡΥΠ. Φ3,8χ78χ119 N HSS 0
07-100-0099 ΤΡΥΠΑΝ.HSS.-Code.254 Φ2,5x95x140 9.91
07-100-0002 ΤΡΥΠΑΝ.HSS.-Code.254 Φ2x85x125 9.43
39-100-0045 ΤΡΥΠΑΝ.ΛΑΜ.ΚΩΝ.-ΑΞ.26 -40 HSS IAT 0
39-100-0117 ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΩΝ. HSS Φ42 80
39-100-0116 ΤΡΥΠΑΝΙ 19 x 465 105
39-100-0143 ΤΡΥΠΑΝΙ D14X300X400 75
39-100-0111 ΤΡΥΠΑΝΙ HSS 24,75 27
39-100-0110 ΤΡΥΠΑΝΙ HSS Φ16 Χ 355 57.6
39-100-0133 ΤΡΥΠΑΝΙ LONG Φ15χ300χ400 0
39-100-0126 ΤΡΥΠΑΝΙ MTS D19X375X500 95
39-100-0172 ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΩΝ. 21,75x150x248*n HSS MHC 26
39-100-0161 ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΩΝ. Φ20,25 HSS 18
39-100-0114 ΤΡΥΠΑΝΙ Φ15,5 Χ 200 Χ 305 Ν HSS SCMC 38
39-100-0125 ΤΡΥΠΑΝΙ Φ18 Χ 350 75
39-100-0173 ΤΡΥΠΑΝΙ Φ2 x 85 x 125 N HSS MAYK 8.5
39-100-0160 ΤΡΥΠΑΝΙ Φ2 χ 160 Χ200 0
39-100-0105 ΤΡΥΠΑΝΙ Φ20,5 ΣΤ. *Ν HSS WERKO 35
39-100-0174 ΤΡΥΠΑΝΙ Φ4 x 120 x 175 N HSS WERCO 11
39-100-0104 ΤΡΥΠΑΝΙ Φ6,5 Χ 190 Χ 275 Ν HSSCo 29.5
39-100-0015 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ4,2 2.44
39-100-0151 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡΥΑ Φ10x 265 0
39-100-0159 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ16 x 300 x 400 0
11-100-0038 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ1,5 0.88
11-100-0027 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ10,4 4.99
11-100-0029 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ11 4.7
11-100-0032 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ11,8 7.92
11-100-0033 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ13 7.34
11-100-0036 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ15,5 24.01
11-100-0042 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ3,1 0.73
11-100-0007 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ3,4 1.07
11-100-0044 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ3,7 0.88
11-100-0047 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ3,8 1.03
11-100-0048 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ4,5 1.03
11-100-0052 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ5,8 1.76
11-100-0053 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ6,8 1.76
11-100-0054 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ7 1.91
11-100-0056 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ8 2.35
11-100-0021 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ8,8 4.14
11-100-0023 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ9,3 4.4
11-100-0024 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ9,5 4.4
11-100-0025 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - JOBER HSS Φ9,8 4.4
39-100-0175 ΤΡΥΠΑΝΙΑ D2X110X160 HSS 15.5
39-100-0170 ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIN 345 19,5 HSS 14.5
11-100-0005 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EX-LONG HSS Φ2,5χ160 8.07
11-100-0006 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EX-LONG HSS Φ3χ250 18.4
39-100-0166 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ24,75 0
11-100-0009 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 1/4 2.2
11-100-0008 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 1/8 0.81
11-100-0016 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 11/32 3.37
11-100-0012 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 13/64 1.61
11-100-0018 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 15/32 6.84
11-100-0019 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 17/32 13.5
11-100-0011 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 3/16 1.22
11-100-0045 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 3/32 0.78
11-100-0017 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 3/8 4.05
39-100-0171 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 4 χ 175 0
11-100-0015 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 5/16 2.79
11-100-0010 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 5/32 1
11-100-0013 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 7/32 1.51
11-100-0020 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 9/16 15.35
11-100-0014 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 9/32 2.29
39-100-0084 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS DIN 340 16mm 10
39-100-0100 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS DIN 340 18,5mm 20
39-100-0099 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS DIN 340 18mm 12
39-100-0101 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS DIN 340 19mm 20
39-100-0102 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS DIN 340 20mm 20
39-100-0053 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS DIN338 Φ14,8 0
39-100-0108 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS DIN340 Φ4,2 0
39-100-0109 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS DIN340 Φ5,2 0
39-100-0086 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ0,8mm 0
11-100-0063 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ10 5.58
39-100-0090 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ10,2χ121χ184 Ν 11.5
39-100-0069 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ10χ430 46.8
39-100-0042 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ11,5χ365 0
39-100-0043 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ12 Χ205 Χ295 Ν SOMET 0
39-100-0091 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ12,25χ134χ205Ν FRA 32.5
39-100-0067 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ13,9mm 12.4
39-100-0044 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ16χ149χ227 0
39-100-0064 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ17,0χ315mm 52.8
39-100-0008 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ18,5 13.6
39-100-0063 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ18,5χ370mm 48
39-100-0030 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ19 Χ 310 110
11-100-0057 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ2 2.05
39-100-0020 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ2,3 0
11-100-0058 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ2,5 2.05
39-100-0107 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ23,75 0
39-100-0002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ24 x 440 93
39-100-0004 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ26 x 440 105
39-100-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ29 x 460 127.5
11-100-0059 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ3 2.2
11-100-0004 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ3,5 2.35
11-100-0037 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ4,5 2.35
39-100-0052 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ4,5 0
11-100-0039 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ4,6 2.35
39-100-0023 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ45mm 79.5
39-100-0035 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ4X 200 X250 0
39-100-0009 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ5,2χ87χ132 Ν SOMET 0
11-100-0062 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ8 4.4
39-100-0106 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ8,3mm 0
39-100-0113 ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS Φ8,5 χ 240 22
39-100-0036 ΤΡΥΠΑΝΙΑ UDL E/LONG D4X150X220 0
39-100-0031 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1,00 MM HSS MTE 0
39-100-0139 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΤΕ HSS 10,0 MM 2.88
39-100-0140 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΤΕ HSS 10,5 MM 3.15
39-100-0134 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΤΕ HSS 4,0 MM 0.45
39-100-0135 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΤΕ HSS 5,0 MM 0.63
39-100-0141 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΤΕ HSS 5,0 MM 0
39-100-0136 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΤΕ HSS 6,0 MM 0.9
39-100-0137 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΤΕ HSS 6,5 MM 1.13
39-100-0138 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΤΕ HSS 8,5 MM 2.07
39-100-0032 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜ. HSS 12,7 0
39-100-0034 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜ. HSS 12,9 0
39-100-0115 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜ. HSS 14,25 12.5
39-100-0132 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜ. HSS 8,3 5.43
39-100-0124 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜ. HSS Φ1 0
39-100-0118 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜ. HSS Φ1,2 0
39-100-0119 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜ. HSS Φ1,3 0
39-100-0120 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜ. HSS Φ1,5 0
39-100-0121 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜ. HSS Φ1,6 0
39-100-0122 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜ. HSS Φ1,8 0
07-100-0065 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 180Μ-Code.102 M10 56.53
07-100-0058 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 180Μ-Code.102 M3 19.22
07-100-0059 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 180Μ-Code.102 M4 22.03
07-100-0060 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 180Μ-Code.102 M5 26.48
07-100-0061 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 180Μ-Code.102 M6 31.44
07-100-0064 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 180Μ-Code.102 M8 45.34
07-100-0033 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 90Μ-Code.102 M10 64.7
07-100-0116 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 90Μ-Code.102 M12 37.53
07-100-0030 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 90Μ-Code.102 M3 23.05
07-100-0053 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 90Μ-Code.102 M4 26.3
07-100-0031 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 90Μ-Code.102 M5 32.07
07-100-0057 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 90Μ-Code.102 M6 32.98
07-100-0032 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ 90Μ-Code.102 M8 42.84
02-100-0131 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ10 45.49
02-100-0058 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ11 60.16
02-100-0067 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ11,5 74.83
02-100-0132 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ12 68.97
02-100-0124 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ2 12.33
02-100-0137 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ2,5 12.33
02-100-0125 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ3 14.38
02-100-0126 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ4 14.67
02-100-0127 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ5 16.43
02-100-0128 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ6 18.2
02-100-0129 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ7 26.12
02-100-0130 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.A1622 HSS Φ8 32.28
02-100-0134 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.Α1622 HSS Φ9 44.61
02-100-0135 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.Α1722 HSS Φ9 58.11
02-100-0133 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.Α1822 HSS Φ12 127.66
02-100-0110 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΧ-ΜΑΚΡ.Α1922S HSS Φ8 82.17
07-100-0005 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΙΣΙΑ ΤΟΡΝΙΡ-Code.2002 Φ22 18.86
07-100-0006 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΙΣΙΑ ΤΟΡΝΙΡ-Code.2002 Φ24 24.06
07-100-0007 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΙΣΙΑ ΤΟΡΝΙΡ-Code.2002 Φ25 25.72
65-100-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.6151 HSS Φ7 4.84
40-100-0048 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ1 0.79
40-100-0021 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ1,4 0.85
40-100-0033 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ1,5 0.85
40-100-0056 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ1,9 0.85
40-100-0045 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ10 5.14
40-100-0076 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ10,20 5.43
40-100-0030 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ10,5 5.58
40-100-0052 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ10,8 5.58
40-100-0070 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ11 5.58
40-100-0047 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ11,5 7.01
40-100-0038 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ12 7.01
40-100-0022 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ12,1 7.01
40-100-0051 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ12,5 8.19
40-100-0050 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ12,8 8.19
40-100-0069 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ13 8.19
40-100-0060 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ13,25 10.12
40-100-0067 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ13,50 10.12
40-100-0024 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ13,75 10.12
40-100-0062 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ14 10.12
40-100-0061 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ14,25 12.12
40-100-0034 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ14,5 12.12
40-100-0025 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ14,75 12.12
40-100-0042 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ15 12.12
40-100-0063 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ15,25 14.53
40-100-0039 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ15,5 14.53
40-100-0005 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ15,75 14.53
40-100-0035 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ16 14.53
40-100-0064 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ16,25 16.82
40-100-0040 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ16,5 16.82
40-100-0026 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ16,75 16.82
40-100-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ17 16.82
40-100-0065 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ17,25 20.63
40-100-0041 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ17,50 20.63
40-100-0027 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ17,75 20.63
40-100-0002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ18 20.63
40-100-0043 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ18,5 23.48
40-100-0028 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ18,75 23.48
40-100-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ19 23.48
40-100-0044 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ19,5 26.06
40-100-0009 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ19,75 26.06
40-100-0029 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ2 0.85
40-100-0066 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ2,2 0.85
40-100-0031 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ2,5 0.85
40-100-0010 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ2,7 0.85
40-100-0053 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ20 28.94
40-100-0007 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ3 0.85
40-100-0037 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ3,2 1.03
40-100-0032 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ3,5 1.03
40-100-0055 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ3,6 1.09
40-100-0008 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ3,8 1.09
40-100-0058 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ3,9 1.09
40-100-0006 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ4 1.09
40-100-0011 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ4,1 1.25
40-100-0012 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ4,2 1.25
40-100-0018 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ4,4 1.25
40-100-0016 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ4,5 1.25
40-100-0059 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ4,9 1.41
40-100-0004 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ5 1.41
40-100-0019 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ5,2 1.41
40-100-0057 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ5,3 1.76
40-100-0054 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ5,4 1.76
40-100-0017 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ5,5 1.76
40-100-0014 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ6 1.94
40-100-0015 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ6,5 2.08
40-100-0049 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ7 2.44
40-100-0068 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ7,5 2.64
40-100-0020 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ8 3.23
40-100-0071 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ8,1 3.67
40-100-0072 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ8,4 3.93
40-100-0013 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ8,5 3.93
40-100-0073 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ8,6 4.4
40-100-0046 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ8,7 4.4
40-100-0074 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ8,8 4.4
40-100-0075 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ8,9 4.4
40-100-0036 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ9 4.4
40-100-0023 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820801 Φ9,1 4.61
02-100-0024 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ1,2 2.05
02-100-0025 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ1,3 1.91
02-100-0027 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ1,6 1.61
02-100-0028 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ1,7 1.61
02-100-0029 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ1,8 1.47
02-100-0030 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ1,9 1.47
02-100-0096 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ10,1 9.39
02-100-0097 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ10,2 9.68
02-100-0099 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ10,8 13.79
02-100-0102 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ12,6 20.54
02-100-0032 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ2,1 1.47
02-100-0033 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ2,2 1.47
02-100-0034 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ2,3 1.47
02-100-0035 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ2,4 1.61
02-100-0036 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ2,5 1.61
02-100-0037 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ2,6 1.61
02-100-0039 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ2,8 1.61
02-100-0040 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ2,9 1.61
02-100-0041 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ3,2 2.2
02-100-0042 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ3,3 1.76
02-100-0044 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ3,9 2.05
02-100-0047 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ4,2 1.91
02-100-0048 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ4,3 2.35
02-100-0049 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ4,6 2.35
02-100-0050 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ4,7 2.35
02-100-0051 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ4,8 2.35
02-100-0052 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ4,9 2.35
02-100-0054 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ5,1 2.49
02-100-0038 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ5,2 3.23
02-100-0059 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ5,6 2.79
02-100-0060 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ5,7 3.08
02-100-0061 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ5,9 3.08
02-100-0063 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ6,1 3.37
02-100-0064 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ6,2 3.37
02-100-0065 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ6,3 3.37
02-100-0066 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ6,4 3.52
02-100-0068 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ6,6 3.67
02-100-0069 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ6,7 3.82
02-100-0070 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ6,9 4.4
02-100-0046 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ7 4.4
02-100-0071 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ7,2 4.7
02-100-0072 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ7,3 4.7
02-100-0073 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ7,4 4.84
02-100-0074 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ7,5 4.4
02-100-0075 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ7,6 5.14
02-100-0076 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ7,7 8.07
02-100-0077 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ7,8 5.14
02-100-0078 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ7,9 5.28
02-100-0079 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ8,1 5.43
02-100-0080 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ8,2 5.58
02-100-0081 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ8,3 6.02
02-100-0082 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ8,4 6.02
02-100-0083 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ8,5 5.72
02-100-0084 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ8,6 6.75
02-100-0085 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ8,7 6.75
02-100-0086 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ8,8 6.75
02-100-0087 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ8,9 7.19
02-100-0089 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ9,2 7.19
02-100-0090 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ9,4 7.19
02-100-0091 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ9,6 7.92
02-100-0092 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ9,7 7.92
02-100-0093 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ9,8 8.8
02-100-0094 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1211 HSS Φ9,9 8.8
02-100-0138 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1222UFL HSS Φ14,5 61.63
02-100-0111 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1222UFL HSS Φ15,5 69.85
55-100-0025 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS CODE.601 Φ0,2 5.01
55-100-0027 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS CODE.601 Φ0,3 4.14
55-100-0026 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS CODE.601 Φ0,4 3.08
55-100-0005 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS CODE.601 Φ0,5 2.5
55-100-0008 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS CODE.601 Φ0,6 0
55-100-0009 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS CODE.601 Φ0,7 0
55-100-0004 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS CODE.601 Φ6 2.8
55-100-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS CODE.601 Φ7 4.04
07-100-0121 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ0,4 0.9
07-100-0119 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ0,5 0.9
07-100-0122 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ0,6 0.9
07-100-0069 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ0,7 0.9
07-100-0062 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ0,8 0.9
07-100-0063 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ0,9 0.9
07-100-0095 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ1 0.58
07-100-0076 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ1,8 0.59
07-100-0073 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ10 4.96
07-100-0067 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ10,1 4.96
07-100-0112 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ10,4 4.96
07-100-0090 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ10,7 5.84
07-100-0115 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ10,9 5.84
07-100-0100 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ11,2 6.23
07-100-0080 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ11,8 6.76
07-100-0091 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ12,1 7.36
07-100-0105 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ12,2 7.36
07-100-0070 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ8,3 2.86
07-100-0071 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSS-Code.214 Φ9,0 3.35
07-100-0029 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ0,9 1.08
07-100-0074 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ1 0.71
07-100-0077 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ1,5 0.71
07-100-0041 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ10 5.97
07-100-0086 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ10,1 5.97
07-100-0048 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ10,2 5.97
07-100-0036 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ10,5 5.97
07-100-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ10,7 7.04
07-100-0019 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ10,8 7.04
07-100-0049 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ11 7.04
07-100-0050 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ11,5 7.48
07-100-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ11,8 8.12
07-100-0051 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ12 8.12
07-100-0052 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ12,5 8.83
07-100-0004 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ12,8 9.83
07-100-0056 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ13 9.83
07-100-0078 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ2 0.71
07-100-0075 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ2,5 0.76
07-100-0042 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ2,8 0.76
07-100-0020 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ3 0.76
07-100-0012 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ3,5 0.9
07-100-0043 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ3,8 1
07-100-0021 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ4 1
07-100-0013 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ4,2 1.15
07-100-0014 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ4,5 1.15
07-100-0044 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ4,8 1.37
07-100-0015 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ5 1.37
07-100-0017 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ5,2 1.61
07-100-0022 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ5,5 1.61
07-100-0045 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ5,8 1.76
07-100-0016 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ6 1.76
07-100-0011 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ6,5 2.18
07-100-0046 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ6,8 2.59
07-100-0035 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ7 2.59
07-100-0023 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ7,5 2.69
07-100-0054 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ7,8 3.13
07-100-0024 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ8 3.13
07-100-0018 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ8,5 3.42
07-100-0055 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ8,8 4.01
07-100-0025 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ9 4.01
07-100-0026 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ9,5 4.35
07-100-0047 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.250T Φ9,8 5.09
07-100-0092 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.258T Φ3 3.96
07-100-0093 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.258T Φ5 5.28
07-100-0096 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.WORM-Code.258T Φ6 7.63
07-100-0117 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣ-Code.214217 Φ1-Φ5,9mm 90.23
07-100-0118 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣ-Code.214218 Φ6-Φ10mm 192.75
07-100-0094 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣ-Code.214223 Φ1-Φ10mm 220.1
07-100-0114 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣΕΤ-CODE.214215 0
55-100-0018 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣΕΤΙΝΑ CODE.1003 Φ1-Φ5,9 59.5
55-100-0019 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣΕΤΙΝΑ CODE.1003 Φ6-Φ10 135
11-100-0046 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣΕΤΙΝΑ HSS 1 - 10mm 66.03
11-100-0041 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣΕΤΙΝΑ HSS 1,5 - 6,5mm 28.76
39-100-0156 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Φ10,5 0
39-100-0157 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Φ12,4 0
39-100-0152 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Φ3 0
39-100-0153 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Φ5 0
39-100-0154 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Φ6,5 0
39-100-0155 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Φ8,5 0
02-100-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ2,5 HSS(118Μ) 1.76
02-100-0002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ3 HSS(118M) 1.76
02-100-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ3,2 HSS(118M) 2.05
02-100-0004 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ3,3 HSS(118M) 2.2
02-100-0005 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ3,8 HSS(118M) 2.79
02-100-0006 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ4 HSS(118M) 2.05
02-100-0008 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ4,3 HSS(118M) 3.67
02-100-0009 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ4,5 HSS(118M) 2.35
02-100-0010 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ4,8 HSS(118M) 3.82
02-100-0011 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ5 HSS(118M) 2.49
02-100-0012 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ5,2 HSS(118M) 3.82
02-100-0013 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ5,5 HSS(118M) 3.37
02-100-0014 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ5,8 HSS(118M) 4.4
02-100-0015 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ6 HSS(118M) 3.37
02-100-0016 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ6,5 HSS(118M) 3.96
02-100-0017 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ6,8 HSS(118M) 6.16
02-100-0018 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ7 HSS(118M) 4.84
02-100-0019 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ8 HSS(118M) 5.43
02-100-0020 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝ. Α1111 Φ8,5 HSS(118M) 7.78
39-100-0149 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΙΚΑ 16x355 Ε.Ε 48.5
39-100-0145 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΙΚΑ 17 x 355 55
39-100-0048 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ Φ10 HSS 0
39-100-0049 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ Φ11 HSS 0
39-100-0050 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ Φ12 HSS 0
39-100-0051 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ Φ15 HSS 0
39-100-0127 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. 31 ΓΕΡΜ 33
39-100-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ13.00 HSS 6.4
39-100-0007 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ14 HSS 6.75
39-100-0028 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ14,5 0
11-100-0031 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ14,50 HSS 32.87
11-100-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ14,75 HSS 32.87
39-100-0123 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ15x340 49
39-100-0047 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ16 HSS 9.5
39-100-0065 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ16,5 HSS 9.34
39-100-0062 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ16,75mm HSS 10.5
39-100-0016 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ17 HSS 10
39-100-0093 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ17,5 HSS 9.5
39-100-0017 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ18 HSS 11.2
11-100-0049 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ18 HSS 14.67
39-100-0029 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ18,5 0
39-100-0087 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ18χ370 HSS 55
39-100-0018 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ19 HSS 11.8
39-100-0013 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ19x370 HSS 60
39-100-0054 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ19χ245χ370 HSS 67.5
39-100-0057 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ20 HSS 11.5
39-100-0066 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ20,5 HSS 13.2
39-100-0037 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ20Χ385 0
39-100-0058 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ21 HSS 10.56
39-100-0033 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ21,50 HSS 13.6
39-100-0071 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ22 HSS 13
39-100-0019 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ22,5 HSS 0
39-100-0081 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ22x405 85
39-100-0088 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ22χ345 HSS 0
39-100-0059 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ23 HSS 12.57
39-100-0072 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ23,5 HSS 16.5
39-100-0073 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ24 HSS 17
39-100-0055 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ24,5 HSS 19.5
39-100-0060 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ25 HSS 15.81
39-100-0074 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ25,5 HSS 20
39-100-0075 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ26 HSS 19.5
39-100-0076 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ26,5 HSS 19.5
39-100-0046 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ27 HSS 0
39-100-0056 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ27 x 460 HSS 112
39-100-0077 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ27,5 HSS 21
39-100-0011 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ28 HSS 25
39-100-0078 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ28,5 HSS 22
11-100-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ29,75 HSS 146.74
39-100-0024 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ30 HSS 28
39-100-0061 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ32 HSS 28.87
39-100-0079 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ33 HSS 35.5
39-100-0082 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ35 HSS 35.52
39-100-0080 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ37 HSS 52.5
39-100-0068 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ40 HSS 55
11-100-0050 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ40 HSS 61.63
39-100-0070 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ44 HSS 70
39-100-0094 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ45 HSS 68
39-100-0092 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ48 HSS 70
39-100-0096 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ50 HSS 95
39-100-0083 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ60 HSS 128.09
55-100-0020 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.CODE.2820 Φ14χ275χ410 0
55-100-0017 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.CODE.2820 Φ25x365x555 130.5
07-100-0081 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ14 9.93
07-100-0027 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ14,5 11.32
07-100-0083 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ15 11.32
07-100-0087 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ15,5 12.03
07-100-0084 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ16 12.05
07-100-0028 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ16,5 12.74
07-100-0088 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ17 12.76
07-100-0103 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ17,5 13.57
07-100-0034 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ18 13.57
07-100-0040 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ18,5 14.23
07-100-0066 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ19 14.23
07-100-0123 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ19,5 15.61
07-100-0085 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ20 15.62
07-100-0037 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ20,5 18.14
07-100-0110 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ21 18.14
07-100-0120 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ21,5 19.43
07-100-0089 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ22 19.43
07-100-0107 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ23 21.25
07-100-0101 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ24 25.33
07-100-0068 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ25 26.72
07-100-0106 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ26 29.46
07-100-0108 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ27 30.91
07-100-0102 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ28 31.27
07-100-0109 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ29 33.5
07-100-0082 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ30 36.21
07-100-0072 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ31 41.12
07-100-0104 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ32 49.34
07-100-0008 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ35 60.17
07-100-0079 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ37 70.7
07-100-0009 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ38 72.81
07-100-0010 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ40 80.95
07-100-0038 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ45 105.16
07-100-0098 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ48 117.92
07-100-0039 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ50 164.62
07-100-0097 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ/HSS-Code.204 Φ55 190.61
39-100-0150 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝΙΚΑ Φ25 x 440 0
39-100-0142 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝΙΚΑ 14x325 41.5
55-100-0013 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-CODE.501 Φ1 5.82
55-100-0028 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-CODE.501 Φ8,8 13.79
55-100-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.523 Φ10χ121χ184 26.41
55-100-0002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.523 Φ2,5χ56χ85 6.34
55-100-0015 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.523 Φ2,6χ62χ95 6.62
55-100-0011 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.523 Φ3χ66χ100 6.49
55-100-0006 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.523 Φ4χ78χ119 8.05
55-100-0010 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.523 Φ5χ87χ132 9.77
55-100-0022 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.523 Φ6χ91χ139 12
55-100-0012 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.523 Φ8,5χ109χ165 23.52
55-100-0024 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.523 Φ9,5χ115χ175 29.79
55-100-0007 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.523 Φ9χ115χ175 21.9
02-100-0108 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ1 8.51
02-100-0136 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ1,5 7.04
02-100-0112 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ2 6.75
02-100-0113 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ2,5 7.04
02-100-0114 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ3 7.04
02-100-0115 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ3,5 8.22
02-100-0116 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ4 8.8
02-100-0117 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ4,5 10.27
02-100-0118 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ5 10.86
02-100-0119 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ5,5 12.77
02-100-0120 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ6 13.5
02-100-0121 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ6,5 14.67
02-100-0122 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ7 17.31
02-100-0123 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1522 HSS Φ8 19.66
02-100-0139 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1622UFL- Νο31 19.5
02-100-0055 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. Α1822 HSS Φ11 108.5
02-100-0140 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1222UFL- No31 4.7
39-100-0158 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡΙΑ 12 x 375 45
39-100-0112 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡΙΑ 13 χ 295 43
39-100-0026 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡΙΑ 15 χ 220 HSS 0
39-100-0039 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡΙΑ 8 χ 165 HSS 0
39-100-0040 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡΙΑ 8 χ 240 HSS 0
39-100-0041 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡΙΑ 8 χ 305 HSS 0
39-100-0165 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡΙΑ Φ10,5x184 ΓΕΡΜ. 0
39-100-0164 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡΙΑ Φ10,5χ265 0
39-100-0148 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡΙΑ Φ6,3 χ 148 0
39-100-0005 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ-ΦΤΕΡΟΥ Φ25mm 0
39-100-0085 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. 4,9-1 0
39-100-0010 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. Φ1,00 1.7
39-100-0095 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. Φ2,5 0
39-100-0021 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ Φ2,8 0
39-100-0022 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ Φ3,3 0
39-100-0025 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ Φ4,4 0
39-100-0167 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΕΝΑ Φ18,5 0
39-100-0128 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ0,2 Χ 1,5 Χ 25*Ν HSS SOMET 5.2
39-100-0129 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ0,3 Χ 3 Χ 19*Ν HSS/SR 2.3
39-100-0130 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ0,4 Χ 5 Χ 20*Ν HSS/SR 1.6
39-100-0131 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ0,5 Χ 6 Χ 22*Ν HSS/SR 1.5
39-100-0014 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ10χ127χ457 N HSS SCMC 0
39-100-0168 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ12 x 330 x 480 N HSS 80
39-100-0097 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ12,1 Χ 101 Χ 151Ν HSS 10.5
39-100-0089 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ14 ΓΕΡΜ. 8.8
39-100-0098 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ14,25χ144χ220 Ν HSS FRA 34.5
39-100-0027 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ14,2χ114χ169 Ν HSS IAT 0
39-100-0006 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ22 13 ΣΤ.*Ν HSS WERKO 34
39-100-0038 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ3χ33χ61 *HR HSS WERKO 0
39-100-0169 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ6X200 HSS 0
39-100-0103 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ8,2 Χ 109 Χ 165Ν HSS SOMET 19
39-100-0162 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ8,6χ115χ175 Ν HSS SOMET 0
39-100-0163 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ8,7χ115χ175 N HSS SOMET 0
39-100-0012 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ8χ325χ457 N HSS SCMC 0
39-102-0023 D11 x 250 x365 HSSCo UDL DRILL 42
39-102-0024 ΤΡΥΠΑΝΙ CO Φ14 19.38
11-102-0060 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ10,1 20.54
11-102-0061 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ10,3 20.92
11-102-0062 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ10,4 21.72
11-102-0063 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ10,6 25.53
11-102-0066 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ10,9 31.11
11-102-0006 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ2,4 3.52
11-102-0013 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ3,1 3.76
11-102-0025 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ5,3 6.16
11-102-0027 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ5,7 6.6
11-102-0039 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ7,3 10.27
11-102-0040 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ7,4 10.56
11-102-0042 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ7,6 11.15
11-102-0052 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ9,2 16.14
11-102-0055 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - CD33 HSSCo Φ9,6 17.9
39-102-0006 ΤΡΥΠΑΝΙΑ COB Φ4,5 0
39-102-0032 ΤΡΥΠΑΝΙΑ COV ΜΑΚΡ. Φ5 0
39-102-0011 ΤΡΥΠΑΝΙΑ COV Φ14,00mm HSS-E DIN338 33
39-102-0021 ΤΡΥΠΑΝΙΑ COV Φ15 20.5
39-102-0026 ΤΡΥΠΑΝΙΑ COV Φ18 93
39-102-0029 ΤΡΥΠΑΝΙΑ COV Φ6,5 2.95
39-102-0030 ΤΡΥΠΑΝΙΑ COV Φ8,5 5.5
39-102-0009 ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIN 340 10,5 coβ. 39
55-102-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ10χ185χ265 42.73
55-102-0030 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ3,5χ115χ165 13.15
55-102-0013 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ3χ100χ150 13.5
55-102-0044 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ4,5χ125χ185 14.45
55-102-0032 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ4χ120χ175 13.39
55-102-0045 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ5,5χ140χ205 16.84
55-102-0033 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ5χ135χ195 15.52
55-102-0046 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ6,5χ150χ215 22.42
55-102-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ6χ140χ205 16.84
55-102-0047 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ7,5χ155χ225 27.36
55-102-0006 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ7χ155χ225 23.83
55-102-0066 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ8,5χ165χ240 38.5
55-102-0020 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ8χ165χ240 29.92
55-102-0025 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ9,5χ175χ250 47.59
55-102-0024 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-code.201 Φ9χ175χ250 41.23
55-102-0005 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ10χ235χ340 58.27
55-102-0065 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ3,5χ145χ210 17.86
55-102-0034 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ3χ130χ190 17.66
55-102-0067 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ4,5χ160χ235 20.03
55-102-0014 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ4χ150χ220 18.92
55-102-0068 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ5,5χ180χ260 24.56
55-102-0015 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ5χ170χ245 20.33
55-102-0048 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ6,5x190x275 27.84
55-102-0016 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ6χ180χ260 24.56
55-102-0069 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ7,5χ200χ290 36.3
55-102-0004 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ7χ200χ290 30.97
55-102-0070 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ8,5χ210χ305 56.16
55-102-0017 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ8χ210χ305 35.87
55-102-0018 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.211 Φ9χ220χ320 55.14
55-102-0042 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.221 Φ10χ295χ430 85.52
55-102-0035 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.221 Φ4χ190χ280 24.09
55-102-0038 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.221 Φ5χ210χ315 28.86
55-102-0041 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.221 Φ6χ225χ330 33.11
55-102-0063 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.221 Φ7χ250χ370 45.98
55-102-0071 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.221 Φ8,5χ265χ390 67.84
55-102-0036 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.221 Φ8χ265χ390 53.45
55-102-0064 ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXLS-CODE.221 Φ9χ280χ410 73.3
07-102-0012 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΙΣΙΑ ΤΟΡΝΙΡ-Code.2005 Φ14 24.06
07-102-0022 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΙΣΙΑ ΤΟΡΝΙΡ-Code.2005 Φ15 28.73
07-102-0018 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΙΣΙΑ ΤΟΡΝΙΡ-Code.2005 Φ16 32.91
07-102-0013 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΙΣΙΑ ΤΟΡΝΙΡ-Code.2005 Φ17 36.09
07-102-0019 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΙΣΙΑ ΤΟΡΝΙΡ-Code.2005 Φ18 41.3
07-102-0014 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΙΣΙΑ ΤΟΡΝΙΡ-Code.2005 Φ19 48.7
07-102-0015 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΙΣΙΑ ΤΟΡΝΙΡ-Code.2005 Φ20 51.42
43-102-0115 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820016 Φ10,8 10.12
43-102-0105 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820016 Φ11,2 13.76
43-102-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820016 Φ11,8 13.76
43-102-0059 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820016 Φ12,2 14.82
43-102-0113 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820016 Φ12,8 15.38
43-102-0114 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1 1.82
43-102-0102 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1,1 1.82
43-102-0103 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1,2 1.82
43-102-0061 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1,3 1.82
43-102-0004 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1,4 1.82
43-102-0024 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1,5 1.82
43-102-0025 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1,6 1.82
43-102-0079 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1,7 1.82
43-102-0107 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1,8 1.82
43-102-0121 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ1,9 1.82
43-102-0005 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ10 8.01
43-102-0007 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ10,2 11.09
43-102-0119 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ10,3 11.09
43-102-0120 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ10,4 11.09
43-102-0006 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ10,5 11.09
43-102-0008 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ11 12.38
43-102-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ11,50 13.79
43-102-0009 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ12 14.2
43-102-0010 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ12,5 16.99
43-102-0011 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ13 21.51
43-102-0012 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ13,5 22.25
43-102-0013 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ14 23.18
43-102-0014 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ14,5 23.33
43-102-0002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ15 23.6
43-102-0015 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ15,5 26.76
43-102-0016 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ16 27.5
43-102-0017 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ16,5 30.32
43-102-0018 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ17 30.32
43-102-0019 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ17,5 34.25
43-102-0020 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ18 34.25
43-102-0021 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ18,5 39.79
43-102-0022 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ19 39.79
43-102-0023 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ19,5 43.26
43-102-0026 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ2 1.82
43-102-0067 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ2,1 1.82
43-102-0099 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ2,2 1.67
43-102-0068 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ2,3 1.67
43-102-0069 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ2,4 1.67
43-102-0027 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ2,5 1.67
43-102-0116 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ2,6 1.76
43-102-0028 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ2,7 1.76
43-102-0070 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ2,8 1.76
43-102-0106 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ2,9 1.76
43-102-0029 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ20 47.01
43-102-0030 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ3 1.76
43-102-0117 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ3,1 1.91
43-102-0031 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ3,2 1.91
43-102-0109 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ3,3 1.91
43-102-0032 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ3,4 1.91
43-102-0033 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ3,5 1.91
43-102-0083 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ3,6 2.17
43-102-0084 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ3,7 2.17
43-102-0034 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ3,8 2.17
43-102-0100 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ3,9 2.17
43-102-0035 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ4 2.17
43-102-0036 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ4,1 2.49
43-102-0037 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ4,2 2.49
43-102-0110 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ4,3 2.49
43-102-0080 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ4,4 2.49
43-102-0038 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ4,5 2.49
43-102-0081 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ4,6 2.61
43-102-0064 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ4,7 2.61
43-102-0111 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ4,8 2.61
43-102-0085 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ4,9 2.61
43-102-0039 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ5 2.61
43-102-0040 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ5,1 3.08
43-102-0041 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ5,2 3.08
43-102-0060 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ5,3 3.08
43-102-0071 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ5,4 3.08
43-102-0042 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ5,5 3.08
43-102-0086 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ5,6 3.4
43-102-0088 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ5,7 3.4
43-102-0043 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ5,8 3.4
43-102-0087 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ5,9 3.4
43-102-0044 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ6 3.4
43-102-0045 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ6,1 3.7
43-102-0090 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ6,2 3.7
43-102-0092 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ6,3 3.7
43-102-0112 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ6,4 3.7
43-102-0046 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ6,5 3.7
43-102-0091 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ6,6 3.87
43-102-0101 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ6,7 3.87
43-102-0047 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ6,8 3.87
43-102-0095 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ6,9 3.87
43-102-0048 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ7 3.87
43-102-0096 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ7,1 4.7
43-102-0097 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ7,2 4.7
43-102-0118 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ7,3 4.7
43-102-0108 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ7,4 4.7
43-102-0049 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ7,5 4.7
43-102-0098 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ7,6 5.05
43-102-0062 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ7,7 5.05
43-102-0050 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ7,8 5.05
43-102-0072 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ7,9 5.05
43-102-0051 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ8 5.05
43-102-0063 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ8 5.05
43-102-0078 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ8,1 5.61
43-102-0052 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ8,2 5.61
43-102-0089 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ8,3 5.61
43-102-0053 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ8,4 5.61
43-102-0054 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ8,5 5.61
43-102-0073 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ8,6 6.4
43-102-0074 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ8,7 6.4
43-102-0065 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ8,8 6.4
43-102-0104 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ8,9 6.4
43-102-0055 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ9 6.4
43-102-0075 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ9,1 8.8
43-102-0122 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ9,2 8.8
43-102-0082 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ9,3 8.8
43-102-0076 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ9,4 8.8
43-102-0058 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ9,5 8.8
43-102-0077 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ9,6 8.01
43-102-0056 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ9,7 8.01
43-102-0057 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ9,8 8.01
43-102-0066 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. CAT.820702 Φ9,9 8.01
02-102-0021 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241 HSSCo Φ3,7 5.14
02-102-0022 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ3,8 5.14
02-102-0025 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ4,2 5.43
02-102-0026 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ4,3 5.43
02-102-0029 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ4,9 6.02
02-102-0032 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ5,8 7.04
02-102-0033 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ5,9 7.04
02-102-0037 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ6,8 9.39
02-102-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ0,7 4.99
02-102-0004 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ0,8 4.4
02-102-0044 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ0,9 4.7
02-102-0005 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ1 4.11
02-102-0007 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ1,2 4.4
02-102-0008 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ1,3 4.26
02-102-0011 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ1,7 4.11
02-102-0050 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ13 51.36
02-102-0014 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ2,1 4.4
02-102-0015 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ2,3 4.4
02-102-0016 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ2,8 4.55
02-102-0017 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ2,9 4.55
02-102-0019 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ3,3 4.11
02-102-0020 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ3,6 5.14
02-102-0023 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ3,9 5.43
02-102-0036 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ6,7 8.51
02-102-0040 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ7,5 8.8
02-102-0042 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ8,1 13.35
02-102-0043 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ8,2 14.23
02-102-0045 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ8,8 17.02
02-102-0047 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/A1244 Φ9,3 20.84
02-102-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/Α1244 Φ0,5 5.14
02-102-0006 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/Α1244 Φ1,1 4.11
02-102-0012 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/Α1244 Φ1,9 4.11
02-102-0028 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/Α1244 Φ4,8 5.87
02-102-0035 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/Α1244 Φ6,4 8.51
02-102-0038 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/Α1244 Φ7,1 11.15
02-102-0039 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1241/Α1244 Φ7,2 11.15
02-102-0052 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ. Α1247 HSSCo Φ16 70.43
55-102-0009 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.HSSECo-CODE.603 Φ1 2.49
02-102-0002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.Α1241/A1244 Φ0,6 5.58
55-102-0059 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝΟΝ.-code.611 Φ2,2 3.36
07-102-0032 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣ-Code.205246 Φ5-12mm 46.36
07-102-0029 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣ-Code.205255 Φ4-12mm 42.71
07-102-0023 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣ-Code.215214 Φ1-Φ10mm 73.42
07-102-0026 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΣ-Code.215215 Φ1-Φ13mm 137.93
39-102-0038 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤ. 10 ΓΕΡΜΑΝ 6.5
39-102-0010 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤ. 6 2.6
39-102-0035 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤ. 8 ΓΕΡΜΑΝ 4.5
39-102-0036 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤ. 8.5 ΓΕΡΜΑΝ 4.6
39-102-0037 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤ. 9 ΓΕΡΜΑΝ 5.5
39-102-0039 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤ. 9 ΓΕΡΜΑΝ 0
39-102-0005 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤ. 9,5 ΓΕΡΜΑΝ 5.5
39-102-0043 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΜΑΚΡΙΑ Φ10,5 27.51
39-102-0045 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Φ16 0
55-102-0029 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ -CODE.901 Φ5,2 4.47
12-102-0004 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Φ10 5.43
12-102-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Φ2 0.82
12-102-0002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Φ3,5 1.32
12-102-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Φ7,5 3.37
07-102-0039 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ10,2 16.82
07-102-0040 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ10.5 18.08
07-102-0041 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ11 20.11
07-102-0042 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ11.5 21.44
07-102-0043 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ12 23.94
07-102-0044 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ12,5 24.6
07-102-0045 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ13 25.12
07-102-0038 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ3,2 1.92
07-102-0017 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ4,2 2.45
07-102-0021 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ5,5 3.94
07-102-0036 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ5,7 3.99
07-102-0046 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ6,8 5.9
07-102-0031 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ8 5.97
07-102-0034 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202E Φ9 9.29
39-102-0033 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ14,0mm HSSCO 56
39-102-0002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ19χ135χ233*Ν HSSCo 0
39-102-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ20 COB 0
39-102-0022 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ22χ191χ289Ν HSSCo 145
39-102-0031 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ25χ160χ281*Ν HSSCo 124.72
39-102-0019 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ27χ170χ291*Ν HSSCo IAT 95
39-102-0020 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ. Φ28χ170χ291*Ν HSSCo IAT 105
07-102-0047 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ18,5 29.14
07-102-0035 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ14 20.51
07-102-0024 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ15 20.81
07-102-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ16 23.6
07-102-0048 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ16,5 25.44
07-102-0002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ17 25.45
07-102-0020 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ17,5 25.44
07-102-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ18 29.14
07-102-0037 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ19 31.08
07-102-0004 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ20 35.11
07-102-0025 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ20,5 35.28
07-102-0005 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ21 40.56
07-102-0016 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ22 42.3
07-102-0027 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ23 47.63
07-102-0006 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ24 55.11
07-102-0007 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ25 57.41
07-102-0008 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ26 63.22
07-102-0009 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ27 64.84
07-102-0010 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ28 68.02
07-102-0011 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ29 77.92
07-102-0028 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.-Code.204E Φ30 90.93
39-102-0025 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝ.Φ23,5χ155χ276*Ν HSSCo CAST 105
55-102-0074 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ1,5χ45χ70 3.65
55-102-0077 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ1,8 χ 53 χ 80 4.99
55-102-0073 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ10χ121χ184 26.41
55-102-0019 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ12χ134χ205 48.72
55-102-0008 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ2,5χ62χ95 6.34
55-102-0010 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ2χ56χ85 6.16
55-102-0072 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ3,1χ69χ106 8.46
55-102-0050 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ3,2χ69χ106 7.18
55-102-0062 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ3,5χ73χ112 7.38
55-102-0021 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ3χ66χ100 6.49
55-102-0051 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ4,2χ78χ119 8.94
55-102-0052 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ4,3χ82χ126 10.07
55-102-0023 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ4,5χ82χ126 9.22
55-102-0053 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ4,8χ87χ132 10.57
55-102-0012 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ4χ78χ119 8.03
55-102-0054 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ5,2χ87χ132 11.74
55-102-0055 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ5,3χ87χ132 12
55-102-0039 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ5,5χ91χ139 11.44
55-102-0075 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ5,8χ91χ139 14.45
55-102-0026 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ5,9χ91χ139 14.95
55-102-0022 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ5χ87χ132 9.77
55-102-0049 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ6,5x97x148 13.15
55-102-0056 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ6,8χ102χ156 20.01
55-102-0007 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ6χ91χ139 12
55-102-0076 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ7,5χ102χ156 18.9
55-102-0027 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ7,8χ109χ165 23.02
55-102-0040 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ7χ102χ156 15.52
55-102-0002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ8,5χ109χ165 23.52
55-102-0028 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ8χ109χ165 17.86
55-102-0031 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ9,5χ115χ175 33.11
55-102-0057 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ9,8χ121χ184 44.46
55-102-0011 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ-code.511 Φ9χ115χ175 21.9
02-102-0010 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. A1511 HSSCo Φ3,05 6.46
43-102-0093 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. CAT.820902 Φ10 11.51
43-102-0094 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ. CAT.820902 Φ11 17.31
02-102-0053 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ1 11.74
02-102-0054 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ1,5 11.15
02-102-0009 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ1,8 12.62
02-102-0071 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ10 49.89
02-102-0072 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ11 63.1
02-102-0013 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ11,5 85.1
02-102-0073 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ12 86.57
02-102-0055 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ2 7.78
02-102-0056 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ2,5 8.22
02-102-0057 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ3 8.51
02-102-0058 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ3,5 9.83
02-102-0059 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ4 10.56
02-102-0060 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ4,5 11.74
02-102-0061 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ5 12.03
02-102-0062 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ5,5 13.5
02-102-0063 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ6 15.55
02-102-0064 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ6,5 15.7
02-102-0065 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ7 18.64
02-102-0066 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ7,5 24.65
02-102-0067 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ8 22.01
02-102-0068 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ8,5 26.41
02-102-0069 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ9 28.76
02-102-0070 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡ.A1544 HSSCo Φ9,5 34.34
07-102-0033 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ 15-35mm ΚΑΣΕΤ. 73.55
39-102-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ1,75 χ 22 χ 46*Ν HSSCo CAST 2.5
39-102-0042 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ1,8 Χ 53 Χ 80 Ν HSSCo5% ΙΑΤ 0
39-102-0007 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ1,9χ53χ80 Ν HSSCo SOMET 0
39-102-0015 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ10x185x265 N HSSCo MAYK 34
39-102-0017 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ11,5x195x280 WR HSSCO 65
39-102-0004 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ12,7χ101χ151 *Ν HSSCo CAST 21
39-102-0018 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ14x140x214 W HSSCOORE 11 70
39-102-0013 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ2,5x95x140Ν HSSE FRA 13.5
39-102-0008 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ2χ56χ85 Ν HSSCo CAST 0
39-102-0028 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ3,048 (Νο31) *Ν HSSCo5% 4.6
39-102-0040 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ3,5 Χ 145 Χ 210 WR HSSECo5 19
39-102-0034 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ3,75 χ73 χ 112 Ν HSSCo5% CAST 0
39-102-0046 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ5 Χ 135 Χ 195 WR HSSECo5 MAYK 19
39-102-0044 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ5,1 x 135 x 195N HSSCo5% 29
39-102-0027 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ6χ600χ530 HSSECo 68
39-102-0012 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ7x200x290 HSSECO MAYK 35
39-102-0014 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ7x200x290 Ν HSSCo MAYK 24.5
39-102-0047 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ8 Χ 165 Χ 240 WR HSSECo5 MAYK 37
39-102-0016 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ8,5x109x165 N HSSCo CAST 23
39-102-0041 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ8,5χ265χ390 WR HSSECo5 MAYK 0
11-103-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HSS Φ1,5 3.67
11-103-0016 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HSS Φ10,2 24.77
11-103-0018 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HSS Φ11 21.13
11-103-0019 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HSS Φ11,5 40.35
11-103-0020 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HSS Φ12,6 48.42
11-103-0021 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HSS Φ13 30.23
11-103-0005 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HSS Φ5,2 5.58
11-103-0007 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HSS Φ6,7 8.8
11-103-0009 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HSS Φ7 8.8
11-103-0010 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HSS Φ7,5 10.83
11-103-0014 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HSS Φ9,5 15.26
40-103-0058 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ1,8 1.76
40-103-0057 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ1,9 1.76
40-103-0041 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ10 11.71
40-103-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ10,5 15.82
40-103-0002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ11,5 17.7
40-103-0004 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ12 17.7
40-103-0005 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ12,5 21.13
40-103-0034 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ2 1.53
40-103-0047 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ2,1 2.08
40-103-0006 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ2,3 2.08
40-103-0007 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ2,5 2.08
40-103-0046 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ2,6 2.26
40-103-0012 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ2,7 2.26
40-103-0038 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ2,8 2.26
40-103-0008 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ2,9 2.26
40-103-0033 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ3 2.26
40-103-0049 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ3,1 2.7
40-103-0009 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ3,2 2.7
40-103-0010 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ3,3 2.7
40-103-0011 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ3,4 2.7
40-103-0013 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ3,5 2.7
40-103-0014 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ3,6 2.88
40-103-0050 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ3,7 2.88
40-103-0051 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ3,8 2.88
40-103-0015 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ3,9 2.88
40-103-0042 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ4 2.88
40-103-0024 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ4,1 3.26
40-103-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ4,2 3.26
40-103-0016 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ4,3 3.26
40-103-0029 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ4,4 3.26
40-103-0043 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ4,5 3.26
40-103-0030 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ4,7 3.99
40-103-0031 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ4,8 3.99
40-103-0032 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ4,9 3.99
40-103-0028 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ5 3.99
40-103-0035 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ5,1 3.99
40-103-0036 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ5,3 4.23
40-103-0017 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ5,4 4.23
40-103-0052 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ5,5 4.23
40-103-0018 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ5,6 5.22
40-103-0053 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ5,8 5.22
40-103-0054 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ5,9 5.22
40-103-0019 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ6 5.22
40-103-0020 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ6,1 5.81
40-103-0021 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ6,2 5.81
40-103-0022 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ6,3 5.81
40-103-0055 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ6,4 5.81
40-103-0023 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ6,5 5.81
40-103-0025 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ6,6 6.4
40-103-0026 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ6,8 6.4
40-103-0037 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ7,3 6.4
40-103-0056 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ7,5 6.4
40-103-0044 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ7,8 7.6
40-103-0045 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ8 7.6
40-103-0039 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ8,3 8.16
40-103-0027 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ8,5 8.16
40-103-0040 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ9,3 10.3
40-103-0048 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ALU CAT.821301 Φ9,8 11.71
02-103-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ0,6 5.43
02-103-0004 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ1,8 3.67
02-103-0039 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ10,5 21.13
02-103-0040 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ12 29.64
02-103-0041 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ13,5 44.02
02-103-0006 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ2,1 3.52
02-103-0007 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ2,2 3.52
02-103-0008 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ2,4 3.67
02-103-0015 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ3,4 4.26
02-103-0016 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ3,5 3.82
02-103-0019 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ4,5 4.99
02-103-0024 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ5,2 6.31
02-103-0026 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ5,5 6.16
02-103-0027 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ5,8 7.19
02-103-0030 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ6,7 9.1
02-103-0031 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ7,2 11.89
02-103-0032 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ7,7 13.06
02-103-0033 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ7,8 13.06
02-103-0034 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ7,9 14.82
02-103-0035 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ8,4 17.02
02-103-0036 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ8,8 18.64
02-103-0038 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.AΛOYM. A1213 HSS Φ9,9 25.09
07-103-0009 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ11 14.41
07-103-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ2 1.25
07-103-0002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ2,3 1.25
07-103-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ2,5 1.47
07-103-0005 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ2,8 1.47
07-103-0006 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ3,2 1.56
07-103-0013 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ3.9 2.19
07-103-0004 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ4,2 2.27
07-103-0011 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ4,9 2.52
07-103-0007 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ5 2.52
07-103-0010 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ5,2 2.79
07-103-0012 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ5,9 3.4
07-103-0008 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΝ.ΑΛΟΥΜ.-Code.258 Φ9 8.26
41-104-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.810434 Φ7 HSSCo+TIN 21.72
41-104-0002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.810504SET1 HSSCo+TIN 128.98
11-104-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ WORM -TIN Φ5,6 12.33
39-104-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Φ10 12
39-104-0005 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Φ12 28
39-104-0002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Φ6.5 5.5
39-104-0004 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Φ8 9
31-105-0146 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ10 TIALN 36.98
31-105-0108 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ10,2 TIALN 40.21
31-105-0109 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ10,3TIALN 44.02
31-105-0161 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ10,5 TIALN 48.42
31-105-0149 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ11 TIALN 53.71
31-105-0053 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ12 TIALN 57.23
31-105-0086 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ12,5 TIALN 87.45
31-105-0057 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ13 TIALN 87.45
31-105-0191 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ13,5 TIALN 68.97
31-105-0059 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ14 TIALN 83.64
31-105-0079 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ15 TIALN 109.46
31-105-0050 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ16 TIALN 115.33
31-105-0176 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ17 TIALN 95.38
31-105-0177 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ17,5 TIALN 95.38
31-105-0183 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ18 TIALN 95.38
31-105-0184 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ19 TIALN 96.85
31-105-0185 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ20 TIALN 104.18
31-105-0138 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ3 TIALN 8.07
31-105-0128 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ3,1 TIALN 7.34
31-105-0112 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ3,2 TIALN 7.34
31-105-0103 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ3,3 TIALN 7.34
31-105-0129 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ3,4 TIALN 7.34
31-105-0069 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ3,5 TIALN 8.8
31-105-0130 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ3,6 TIALN 9.1
31-105-0139 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ3,7 TIALN 9.1
31-105-0140 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ3,8 TIALN 9.1
31-105-0131 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ3,9 TIALN 9.1
31-105-0114 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ4 TIALN 10.27
31-105-0132 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ4,1 TIALN 9.39
31-105-0104 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ4,2 TIALN 9.39
31-105-0141 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ4,3 TIALN 10.27
31-105-0133 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ4,4 TIALN 10.27
31-105-0134 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ4,5 TIALN 11.15
31-105-0152 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ4,8 TIALN 12.62
31-105-0105 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ5 TIALN 9.39
31-105-0147 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ5,1 TIALN 15.26
31-105-0151 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ5,2 TIALN 15.26
31-105-0155 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ5,3 TIALN 14.67
31-105-0156 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ5,4 TIALN 14.67
31-105-0135 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ5,5 TIALN 14.38
31-105-0157 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ5,6 TIALN 16.14
31-105-0153 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ5,8 TIALN 16.14
31-105-0115 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ6 TIALN 15.55
31-105-0136 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ6,5 TIALN 20.54
31-105-0142 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ6,7 TIALN 22.01
31-105-0106 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ6,8 TIALN 22.01
31-105-0162 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ6,9 TIALN 22.01
31-105-0137 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ7 TIALN 21.13
31-105-0143 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ7,5 TIALN 24.94
31-105-0154 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ7,8 TIALN 29.35
31-105-0144 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ8 TIALN 25.83
31-105-0107 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ8,5 TIALN 29.93
31-105-0168 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ8,8 TIALN 35.51
31-105-0058 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ9 TIALN 30.81
31-105-0117 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ9,1 TIALN 39.62
31-105-0145 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.303 Φ9,5 TIALN 37.27
31-105-0072 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ10,1 TIALN 0
31-105-0054 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ10,5 TIALN 72.78
31-105-0182 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ11 TIALN 51.36
31-105-0163 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ11,5 TIALN 51.36
31-105-0055 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ12 TIALN 0
31-105-0085 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ12,5 TIALN 79.24
31-105-0046 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ14 TIALN 0
31-105-0164 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ14,5 TIALN 93.91
31-105-0170 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ15 TIALN 95.38
31-105-0186 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ15,5 ΤΙALN 0
31-105-0189 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ16 TIALN 95.38
31-105-0187 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ19,5 TIALN 0
31-105-0188 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ20 TIALN 0
31-105-0178 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ5 TIALN 25.53
31-105-0179 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ6,8 TIALN 27.88
31-105-0110 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ7 TIALN 0
31-105-0076 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ7,5 TIALN 0
31-105-0111 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ8 TIALN 0
31-105-0180 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ8,5 TIALN 38.15
31-105-0181 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.503 Φ9 TIALN 38.15
31-105-0165 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ0,5 TIALN 25.53
31-105-0066 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ0,6 TIALN 25.53
31-105-0021 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ0,9 TIALN 23.48
31-105-0190 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ1 TIALN 25.53
31-105-0158 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ1,3 TIALN 23.18
31-105-0159 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ1,4 TIALN 23.18
31-105-0174 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ1,5 TIALN 25.53
31-105-0175 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ1,6 TIALN 25.53
31-105-0150 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ1,7 TIALN 25.53
31-105-0166 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ1,8 TIALN 25.53
31-105-0084 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ10,5 TIALN 57.52
31-105-0096 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ11 TIALN 57.52
31-105-0119 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ2,0 TIALN 23.77
31-105-0120 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ2,1 TIALN 23.77
31-105-0121 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ2,2 TIALN 23.77
31-105-0127 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ2,3 TIALN 23.77
31-105-0094 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ2,4 TIALN 23.77
31-105-0095 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ2,5 TIALN 25.53
31-105-0123 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ2,6 TIALN 25.53
31-105-0124 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ2,7 TIALN 22.6
31-105-0125 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ2,8 TIALN 22.6
31-105-0126 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ2,9 TIALN 25.53
31-105-0118 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ3,1 TIALN 23.18
31-105-0074 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ8,5 TIALN 39.91
31-105-0169 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.505 Φ8,8 TIALN 49.89
31-105-0092 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.609 Φ1 TIALN 15.55
31-105-0001 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.609 Φ1,5 TIALN 15.55
31-105-0093 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.609 Φ1,6 TIALN 15.55
31-105-0101 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.609 Φ1,8 TIALN 15.55
31-105-0102 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.609 Φ1,9 TIALN 15.55
31-105-0043 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.703 Φ16,5 ΤΙΑLN 214.23
31-105-0051 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.703 Φ17,5 TIALN 214.23
31-105-0047 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.703 Φ18 TIALN 214.23
31-105-0048 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.703 Φ19 TIALN 265.59
31-105-0049 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.703 Φ20 TIALN 265.59
31-105-0081 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.704 Φ4,1 TIALN 0
31-105-0082 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.704 Φ5,2 TIALN 0
31-105-0083 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.704 Φ6 TIALN 0
31-105-0061 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ1 TIALN 31.4
31-105-0064 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ1,1 TIALN 0
31-105-0062 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ1,2 TIALN 0
31-105-0080 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ1,5 TIALN 39.62
31-105-0031 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ10 TIALN 82.76
31-105-0032 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ10,2 TIALN 111.81
31-105-0077 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ10,3 TIALN 111.81
31-105-0033 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ10,5 TIALN 111.81
31-105-0034 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ10,8 TIALN 111.81
31-105-0035 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ11 TIALN 111.81
31-105-0063 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ11,2 TIALN 111.81
31-105-0087 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ11,5 TIALN 111.81
31-105-0089 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ11,8 TIALN 111.81
31-105-0036 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ12 TIALN 111.81
31-105-0071 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ12,2 TIALN 143.51
31-105-0042 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ12,5 ΤIALN 143.51
31-105-0116 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ12,8 ΤIALN 143.51
31-105-0037 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ13 TIALN 143.51
31-105-0070 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ13,5 TIALN 143.51
31-105-0038 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ14 TIALN 143.51
31-105-0039 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ15 TIALN 178.14
31-105-0040 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ16 TIALN 178.14
31-105-0052 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ16,5 TIALN 0
31-105-0041 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ17 TIALN 245.63
31-105-0090 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ2 TIALN 39.62
31-105-0091 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ2,5 TIALN 30.81
31-105-0002 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ3 TIALN 51.36
31-105-0003 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ3,2 TIALN 51.36
31-105-0004 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ3,3 TIALN 51.36
31-105-0005 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ3,5 TIALN 51.36
31-105-0006 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ3,8 TIALN 51.36
31-105-0007 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ4 TIALN 51.36
31-105-0008 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ4,1 TIALN 51.36
31-105-0009 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ4,2 TIALN 51.36
31-105-0122 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ4,3 TIALN 51.36
31-105-0010 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ4,5 TIALN 51.36
31-105-0011 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ4,8 TIALN 51.36
31-105-0012 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ5 TIALN 51.36
31-105-0167 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ5,2 TIALN 51.36
31-105-0065 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ5,4 TIALN 51.36
31-105-0013 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ5,5 TIALN 51.36
31-105-0014 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ5,8 TIALN 51.36
31-105-0015 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ6 TIALN 51.36
31-105-0016 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ6,1 TIALN 58.99
31-105-0017 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ6,5 TIALN 58.99
31-105-0148 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ6,7 TIALN 58.99
31-105-0018 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ6,8 TIALN 58.99
31-105-0019 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ7 TIALN 58.99
31-105-0020 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ7,2 TIALN 58.99
31-105-0075 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ7,5 TIALN 58.99
31-105-0022 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ7,8 TIALN 58.99
31-105-0023 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ8 TIALN 58.99
31-105-0024 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ8,1 TIALN 82.76
31-105-0025 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ8,2 TIALN 82.76
31-105-0026 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ8,5 TIALN 82.76
31-105-0027 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ8,8 TIALN 82.76
31-105-0028 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ9 TIALN 82.76
31-105-0056 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ9,1 TIALN 82.76
31-105-0029 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ9,5 TIALN 82.76
31-105-0030 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ9,8 TIALN 82.76
31-105-0073 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.705 Φ9,9 TIALN 82.76
31-105-0067 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.809 Φ10 TIALN 102.71
31-105-0068 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.809 Φ10,2 TIALN 108.58
31-105-0045 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.915 Φ10 TIALN 0
31-105-0060 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.915 Φ4 TIALN 195.74
31-105-0044 ΤΡΥΠ. ΚΑΡΒ. ART.NR.930 Φ4 ΤΙΑLN 531.18
31-105-0078 ΤΡΥΠ.ΚΑΡΒ. ART.NR.708 Φ1,7 TIALN 54.29
31-105-0171 ΤΡΥΠ.ΚΑΡΒ. ART.NR.708 Φ2,5 TIALN 0
31-105-0172 ΤΡΥΠ.ΚΑΡΒ. ART.NR.708 Φ3 TIALN 0
31-105-0173 ΤΡΥΠ.ΚΑΡΒ. ART.NR.708 Φ3,5 TIALN 0
39-105-0018 ΤΡΥΠΑΝΙ FORATTUTO 3mm ΙΤΑΛΙΑ 0
39-105-0019 ΤΡΥΠΑΝΙ FORATTUTO 5mm ΙΤΑΛΙΑ 0
39-105-0004 ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ DIN338 Φ4 24.5
39-105-0013 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΙΝΤΙ Φ7 12
39-105-0014 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΙΝΤΙ Φ9 16
39-105-0012 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ4,9 Χ 52 Χ 86*Ν ΟΛΟ ΒΙΝΤΙ 24
45-105-0009 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8003 Φ11 MG 63.68
45-105-0010 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8003 Φ11,5 MG 74.54
45-105-0004 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8003 Φ12 MG 74.54
45-105-0005 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8003 Φ13 MG 72.49
45-105-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8003 Φ7,8 MG 34.72
45-105-0036 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8003 Φ8,8 MG 45.99
45-105-0007 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8003 Φ9 MG 34.04
45-105-0008 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8003 Φ9,5 MG 48.36
45-105-0037 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8003 Φ9,8 MG 51.97
44-105-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.800303 Φ4,2 PULSAR 17.02
44-105-0002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.800303 Φ6,8 PULSAR 27.29
45-105-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ10 MG 71.05
45-105-0002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ10,2 MG 85.78
45-105-0011 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ2 MG 7.07
45-105-0012 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ2,5 MG 8.95
45-105-0013 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ2,8 MG 11.94
45-105-0014 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ3 MG 11.56
45-105-0035 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ3,1 MG 11.56
45-105-0015 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ3,2 MG 11.56
45-105-0034 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ3,3 MG 11.68
45-105-0016 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ3,5 MG 12.68
45-105-0017 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ3,8 MG 14.56
45-105-0018 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ4 MG 14.38
45-105-0019 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ4,2 MG 14.82
45-105-0020 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ4,5 MG 17.87
45-105-0021 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ4,8 MG 21.01
45-105-0022 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ5 MG 19.49
45-105-0023 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ5,2 MG 23.65
45-105-0024 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ5,5 MG 25.83
45-105-0025 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ5,8 MG 28.17
45-105-0026 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ6 MG 27.38
45-105-0027 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ6,5 MG 33.9
45-105-0028 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ6,8 MG 41.03
45-105-0029 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ7 MG 40.67
45-105-0030 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ7,5 MG 48.36
45-105-0031 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ8 MG 48.36
45-105-0032 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ8,5 MG 56.35
45-105-0033 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8013 Φ9,5 MG 58.4
44-105-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ CAT.8033 Φ11,5 PULSAR 137.93
54-105-0006 ΤΡΥΠΑΝΙΑ TDM110R 3SCF 16M 268.53
39-105-0015 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΙΝΤΙ Φ11 24
54-105-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΚΑΡΒ.412846-012085 0
54-105-0004 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΚΑΡΒ.412846-140102 0
55-105-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ-CODE.6035 Φ0,85 35
55-105-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ-CODE.6156 Φ1 13.21
50-105-0012 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70L Φ12 113.28
50-105-0016 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70L Φ3,4 16.73
50-105-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ0,5 (-) 8.22
50-105-0010 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ0,6 9.1
50-105-0002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ0,7 9.1
50-105-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ0,8 9.1
50-105-0004 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ1 (-) 8.8
50-105-0005 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ1,2 11.01
50-105-0006 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ1,5 11.01
50-105-0008 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ1,7 12.33
50-105-0009 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ1,8 12.33
50-105-0011 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ12,5 (-) 65.74
50-105-0013 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ14 (-) 91.56
50-105-0014 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ15 (-) 104.18
50-105-0015 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ART.70M Φ16 (-) 114.45
50-105-0007 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. ARΤ.70Μ Φ1,6 12.33
71-105-0004 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. CODE.50699 Φ0,50 17.5
71-105-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. CODE.50699 Φ0,67 17.5
71-105-0005 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. CODE.50699 Φ0,70 17.61
71-105-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. CODE.50699 Φ0,72 17.5
71-105-0002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. CODE.50699 Φ0,77 17.5
71-105-0006 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. CODE.50699 Φ0,85 17.61
02-105-0010 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α1163 Φ3,1 13.21
02-105-0011 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α1164ΤΙΝ Φ13,8 206.9
02-105-0013 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ0,65 20.25
02-105-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ0,67 20.25
02-105-0014 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ0,70 12.77
02-105-0004 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ0,72 20.25
02-105-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ0,75 12.77
02-105-0005 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ0,77 20.25
02-105-0006 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ0,80 12.77
02-105-0007 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ0,85 22.01
02-105-0008 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ0,90 13.21
02-105-0009 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ0,92 23.48
02-105-0002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ0,95 23.18
02-105-0015 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ. Α3162 Φ1 12.61
54-105-0005 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ.20D H102Z04300 0
54-105-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ.20D H102Z08000 0
54-105-0002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ.3D 412822-0008000 0
85-105-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ.type.3130 Φ1,45 MG 14.8
55-105-0002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒ.ΚΑΝΟΝ-CODE.6157 Φ1,5 39.32
39-105-0002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ D2 8.5
39-105-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ D7 DIN 338 39.5
39-105-0017 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ10,5χ87χ133 ΒΙΝ.ΜΕΤΑΛ. 0
39-105-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ4 Χ43 Χ75 *ΒΙΝ.ΜΕΤΑΛ. 0
39-105-0007 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ5 Χ52 Χ86 *ΒΙΝ.ΜΕΤΑΛ. ΙΑΤ 0
39-105-0005 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ5,1χ52χ86*Ν ΟΛΟ ΒΙΝ. CHIA 34.5
39-105-0008 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ7 Χ69 Χ109 *ΒΙΝ.ΜΕΤΑΛ. ΙΑΤ 0
39-105-0016 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ8,5χ75χ117 ΒΙΝ.ΜΕΤΑΛ. 0
39-108-0001 ΤΡΥΠ.ΚΩΝ. Φ11,75χ195χ300 N HSS 0
39-108-0002 ΤΡΥΠΑΝΙ DIN 345 MK2 D19,75 17.5
55-108-0001 ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΑΚ.ΚΩΝ-code.222 Φ10,5 HSS 27.29
11-182-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - STUB HSS Φ3,2 1.61
11-182-0003 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - STUB HSS Φ6,8 3.96
11-182-0004 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - STUB HSS Φ9,5 5.49
07-182-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑ-Code.202 Φ6,9 1.69
39-182-0002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ20 χ 66 χ 131 Ns HSS IAT 0
39-182-0001 ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ5,7 Χ 28 Χ 66 Νs HSS 2.9
39-230-0001 ΤΡΥΠ/ΚΟΛΑΟΥΖΟ Μ4 ΜΑΚΡΥ HSSE 19.5
07-230-0001 ΤΡΥΠ/ΛΑΟΥΖΑ+ΜΑΓΝ.ΑΝΤ/ΡΑΣ Μ3-Μ10 91.47
59-230-0003 ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ HSSE ART.370 M10 23.48
59-230-0004 ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ HSSE ART.370 M12 27.59
59-230-0001 ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ HSSE ART.370 M3 16.73
59-230-0002 ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ HSSE ART.370 M4 16.73
59-230-0005 ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ HSSE ART.370 M5 16.73
59-230-0006 ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ HSSE ART.370 M6 18.49
59-230-0007 ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ HSSE ART.370 M8 21.28
35-230-0001 ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ No.MDTX M5 33.75
35-230-0002 ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ No.MDTX M6 36.68
38-230-0005 ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ Μ3 0
38-230-0004 ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ Μ4 0
38-230-0001 ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ Μ5 19.5
38-230-0002 ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ Μ6 21.5
38-230-0003 ΤΡΥΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥΖΑ Μ8 25
39-080-0012 ΛΑΜ/ΤΡΥΠΑΝΑ Φ45,0 ΜΜ HSS ME ΒΙΝΤΙΑ 44.13
07-080-0006 ΛΑΜΑΡ/ΠΑΝΑ-Code.101026(4,0-30,0) 141.81
07-080-0001 ΛΑΜΑΡ/ΠΑΝΑ-Code.101326T(4,0-30,0) 201.79
07-080-0010 ΛΑΜΑΡ/ΠΑΝΑ-Code.101size.1(4,0-20,0) 36.87
07-080-0005 ΛΑΜΑΡ/ΠΑΝΑ-Code.101size.2(4,0-30,0) 61.86
07-080-0003 ΛΑΜΑΡ/ΠΑΝΑ-Code.101size.3(6,0-38,0) 81.44
07-080-0002 ΛΑΜΑΡ/ΠΑΝΑ-Code.101size.5(4,0-39,0) 99.17
07-080-0007 ΛΑΜΑΡ/ΠΑΝΑ-Code.101size2(5,0-20,0) 21.66
07-080-0008 ΛΑΜΑΡ/ΠΑΝΑ-Code.101size3(16,0-30,50) 35.92
07-080-0004 ΛΑΜΑΡ/ΠΑΝΑ-Code.101size4(24,0-40.0) 74.4
07-080-0009 ΛΑΜΑΡ/ΠΑΝΑ-Code.101size5(36,0-50,0) 98.44
39-080-0026 ΛΑΜΑΡΙΝΟΤΡΥΠΑΝΑ HSS ME BINTIA Φ30 0
39-080-0037 ΛΑΜΑΡΙΝΟΤΡΥΠΑΝΑ Φ22mm HSS 0
07-080-0030 ΟΔΗΓΟΙ ΠΟΤΗΡ/ΠΑΝΩΝ-Code.126201 13.28
07-080-0028 ΟΔΗΓΟΙ ΠΟΤΗΡ/ΠΑΝΩΝ-Code.126202 20.49
07-080-0024 ΟΔΗΓΟΙ ΠΟΤΗΡ/ΠΑΝΩΝ-Code.126204 9.71
07-080-0026 ΟΔΗΓΟΙ ΠΟΤΗΡ/ΠΑΝΩΝ-Code.126210 16.68
07-080-0025 ΟΔΗΓΟΙ ΠΟΤΗΡ/ΠΑΝΩΝ-Code.126211 20.49
39-080-0063 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΑΓΝ. ΠΟΤΗΡΙ ΜΑΚΡΥ 0
39-080-0057 ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ 14-30 0
39-080-0058 ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ 32-21 0
39-080-0062 ΠΟΤ/ΤΡΥΠΑΝΟ Φ60 ΚΑΡΒ.ΒΙΝΤΙ 0
39-080-0060 ΠΟΤHΡΙ ΒΙΝΤΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 25 55
39-080-0061 ΠΟΤHΡΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΑΚΡΥ 29 0
39-080-0059 ΠΟΤΗΡ.ΔΙΑ.Φ80 Χ 55 ΕΝΑΛ.ΒΑΣ.ΒΙΝ. KARNA 148
39-080-0048 ΠΟΤΗΡΙΑ HSCO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 21 0
39-080-0049 ΠΟΤΗΡΙΑ HSCO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 33 0
39-080-0050 ΠΟΤΗΡΙΑ HSCO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 41 0
39-080-0051 ΠΟΤΗΡΙΑ HSCO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 51 0
39-080-0052 ΠΟΤΗΡΙΑ HSCO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 52 0
39-080-0053 ΠΟΤΗΡΙΑ HSCO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 60 0
39-080-0054 ΠΟΤΗΡΙΑ HSCO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 65 0
39-080-0055 ΠΟΤΗΡΙΑ HSCO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 76 0
39-080-0056 ΠΟΤΗΡΙΑ HSCO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 79 0
39-080-0002 ΠΟΤΗΡΙΑ HSCO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Φ14 0
39-080-0011 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ. ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ32-152 0
39-080-0028 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ 25mm ΟΔΗΓΟΣ 0
39-080-0014 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ 35mm 0
39-080-0001 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ 35mm 0
39-080-0043 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ Co 8% 35ΜΜ Χ 44ΜΜ 6
39-080-0040 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ Co8% 20mm x 50mm 0
39-080-0018 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ VENUS Co 8% 0
39-080-0005 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ Β.Τ. /UR/TALY Φ30 0
39-080-0022 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΜΕ ΒΙΝΤΙ Φ50 57.6
07-080-0012 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.113031 Φ30mm 61.63
07-080-0013 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.113050 Φ50mm 85.11
07-080-0014 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.113070 Φ70mm 170.21
07-080-0015 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.113100 Φ100mm 278.8
07-080-0045 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126014 Φ14 7.65
07-080-0029 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126016 Φ16 10.27
07-080-0032 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126017 Φ17 10.27
07-080-0033 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126019 Φ19 10.27
07-080-0031 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126020 Φ20 10.27
07-080-0034 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126021 Φ21 10.27
07-080-0035 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126022 Φ22 10.27
07-080-0017 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126025 Φ25 10.86
07-080-0018 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126028 Φ28 10.86
07-080-0019 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126030 Φ30 10.86
07-080-0036 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126033 Φ33 10.86
07-080-0016 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126035 Φ35 11.54
07-080-0044 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126037 Φ37 11.54
07-080-0042 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126038 Φ38 11.54
07-080-0020 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126040 Φ40 11.54
07-080-0037 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126043 Φ43 11.54
07-080-0021 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126044 Φ44 13.86
07-080-0043 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126048 Φ48 13.86
07-080-0027 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126050 Φ50 14.43
07-080-0038 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126052 Φ52 16.9
07-080-0022 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126055 Φ55 16.9
07-080-0023 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126060 Φ60 17.48
07-080-0046 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126065 Φ65 18.63
07-080-0039 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126070 Φ70 18.63
07-080-0040 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126076 Φ76 20.02
07-080-0041 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ-Code.126079 Φ79 20.66
39-080-0009 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ HSS-M42 Φ46 0
39-080-0010 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ HSS-M42 Φ54 0
39-080-0013 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΚΑΡΒ. LONG D45 57
39-080-0046 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΜΕ ΒΙΝΤΙ 35mm 35
39-080-0003 ΠΟΤΥΡΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 26 KARNASC 37
67-080-0020 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 1470 x 13 x 0,65 19.66
67-080-0049 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 1470 x 13 x 0,65 19.66
67-080-0039 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 1730 x 13 x 0,65 21.72
67-080-0021 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2060 x 20 x 0,9 25.83
67-080-0054 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2060 x 20 x 0,9 25.83
67-080-0056 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2080 x 20 x 0,9 26.12
67-080-0043 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2100 x 20 x 0,9 26.41
67-080-0057 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2120 x 20 x 0,9 26.41
67-080-0001 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2370 x 20 x 0,9 28.76
67-080-0023 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2370 x 20 x 0,9 28.76
67-080-0024 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2370 x 20 x 0,9 0
67-080-0012 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2450 x 27 x 0,9 29.64
67-080-0025 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2450 x 27 x 0,9 30.81
67-080-0009 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2480 x 27 x 0,9 29.93
67-080-0044 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2550 x 27 x 0,9 30.23
67-080-0035 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2600 x 27 x 0,9 32.58
67-080-0036 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2730 x 27 x 0,9 32.58
67-080-0013 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2825 x 27 x 0,9 33.16
67-080-0026 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2825 x 27 x 0,9 33.16
67-080-0007 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2840 x 27 x 0,9 33.46
67-080-0019 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2940 x 27 x 0,9 34.04
67-080-0029 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2940 x 27 x 0,9 34.04
67-080-0014 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 2990 x 27 x 0,9 34.63
67-080-0015 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3010 x 27 x 0,9 34.63
67-080-0006 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3070 x 27 x 0,9 35.51
67-080-0063 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3120 x 27 x 0,9 37.56
67-080-0005 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3270 x 27 x 0,9 36.98
67-080-0046 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3270 x 27 x 0,9 36.98
67-080-0016 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3300 x 27 x 0,9 39.03
67-080-0032 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3360 x 27 x 0,9 39.62
67-080-0034 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3360 x 27 x 0,9 37.56
67-080-0048 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3360 x 27 x 0,9 39.62
67-080-0045 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3400 x 27 x 0,9 38.74
67-080-0050 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3400 x 27 x 0,9 38.74
67-080-0064 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3500 x 27 x 0,9 41.09
67-080-0002 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3660 x 27 x 0,9 41.09
67-080-0027 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3660 x 27 x 0,9 41.09
67-080-0028 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3660 x 27 x 0,9 41.09
67-080-0052 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3660 x 27 x 0,9 41.09
67-080-0004 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3830 x 27 x 0,9 42.55
67-080-0017 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3830 x 27 x 0,9 42.55
67-080-0060 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 3830 x 27 x 0,9 42.55
67-080-0042 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 4000 x 27 x 0,9 44.02
67-080-0047 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 4000 x 27 x 0,9 44.02
67-080-0053 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 4000 x 27 x 0,9 44.02
67-080-0018 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 4140 x 27 x 0,9 44.61
67-080-0040 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 4570 x 34 x 1,1 63.1
67-080-0041 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 4570 x 34 x 1,1 63.1
67-080-0062 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 4570 x 34 x 1,1 63.1
67-080-0008 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 4590 x 34 x 1,1 63.1
67-080-0055 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 4650 x 34 x 1,1 63.98
67-080-0031 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 5000 x 34 x 1,1 67.79
67-080-0033 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ RIX 5800 x 41 x 1,3 103.3
53-080-0005 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ 2550x27x0,9-5/8 24.06
53-080-0003 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ 2950x27x0,9-3/4 0
53-080-0002 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ 2950x27x0,9-5/8 0
53-080-0004 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ 3400x27x0,9-5/8 30.81
53-080-0001 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ 3660x27x0,9-5/8 33.75
39-080-0006 ΣΚΕΛΕΤΟΣ HAZET 42
39-080-0019 ΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΓ. 32mm-200mm 0
39-080-0044 ΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΓΑΛΟΣ 32ΜΜ-200ΜΜ 5.6
50-232-0001 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ ΚΑΡΒ. 90M ART.75S Φ6 (- 16.14
50-232-0003 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ ΚΑΡΒ. 90Μ ART.75S Φ10 ( 35.8
50-232-0002 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ ΚΑΡΒ. 90Μ ART.75S Φ8 28.76
31-232-0003 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ ART.NR.890 Φ10 51.65
31-232-0016 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ ART.NR.890 Φ12 61.63
31-232-0005 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ ART.NR.890 Φ3 24.06
31-232-0004 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ ART.NR.890 Φ4 24.06
31-232-0006 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ ART.NR.890 Φ5 24.06
31-232-0001 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ ART.NR.890 Φ6 26.56
31-232-0002 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ ART.NR.890 Φ8 33.16
55-232-0001 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ-CODE.5540 Φ10 20.29
55-232-0006 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ-CODE.5540 Φ12 29.43
55-232-0003 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ-CODE.5540 Φ5 10.61
55-232-0002 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ-CODE.5540 Φ6 10.98
55-232-0005 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ 90Μ-CODE.5540 Φ8 18.14
11-232-0004 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ Co 120Μ Φ10 25.47
11-232-0002 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ Co 120Μ Φ6 11.45
11-232-0003 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ Co 120Μ Φ8 20.01
02-232-0002 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ HSS 90M-A1115 Φ10 22.3
02-232-0003 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ HSS 90M-A1115 Φ6 13.21
02-232-0001 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΔΟΡΟΙ HSS 90M-A1115 Φ8 19.66
31-232-0011 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΡΟΙ 120Μ ART.NR.860 Φ10 51.65
31-232-0017 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΡΟΙ 120Μ ART.NR.860 Φ12 61.63
31-232-0012 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΡΟΙ 120Μ ART.NR.860 Φ4 24.06
31-232-0013 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΡΟΙ 120Μ ART.NR.860 Φ5 17.31
31-232-0014 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΡΟΙ 120Μ ART.NR.860 Φ6 26.56
31-232-0015 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΡΟΙ 120Μ ART.NR.860 Φ8 33.16
31-232-0007 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΡΟΙ 90Μ ART.NR.820 Φ4x120 39.62
31-232-0008 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΡΟΙ 90Μ ART.NR.820 Φ5x132 39.62
31-232-0009 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΡΟΙ 90Μ ART.NR.820 Φ6x139 41.09
31-232-0010 ΤΡΥΠΑΝΟΚ/ΡΟΙ 90Μ ART.NR.820 Φ8x165 67.5
55-232-0004 ΤΡΥΠΑΝΟΚΕΝ/ΔΟΡΟΙ 120Μ-CODE.5550 Φ5 10.61